Geometrik Cisimler 1

İkinci Sütundakileri Taşıyarak Birinci Sütundakilerle Eşleştiriniz.
YENİLE