Geometrik Cisimler 2

İkinci Sütundakileri Taşıyarak Birinci Sütundakilerle Eşleştiriniz.
YENİLE