Grafikler

ANA SAYFAYA GİT

1 / 20

 1. Sınıf kitaplığımızda kaç tane roman vardır?
  A) 48
  B) 10
  C) 33
   SEÇ
 2. Sınıf kitaplığında kaç tane öykü kitabı vardır?
  A) 25
  B) 20
  C) 24
   SEÇ
 3. Sınıf kitaplığında kaç tane şiir kitabı vardır?
  A) 50
  B) 51
  C) 56
   SEÇ

 4. Bahçemizdeki çiçeklerin çetelesi yukarıdaki gibidir. Aşağıdaki 2 soruyu buna göre cevaplayınız.
  Aşağıdaki sıklık tablolarından hangisi yukarıdaki çetele tablosuna aittir?
   SEÇ
 5. Bahçede bulunan çiçeklerin toplamı kaçtır?
  A) 54
  B) 58
  C) 60
   SEÇ

 6. Not: Her şekil 3 kitabı göstermektedir.

  Aşağıdaki 6. 7. 8. 9. ve 10. soruları yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız
  Sınıf kitaplığımızda kaç tane roman vardır?
  A) 6
  B) 12
  C) 18
   SEÇ
 7. Sınıf kitaplığımızda kaç tane masal kitabı vardır?
  A) 20
  B) 21
  C) 24
   SEÇ
 8. Sınıf kitaplığında öykü ve masal kitaplarının sayısı kaçtır?
  A) 30
  B) 21
  C) 24
   SEÇ
 9. Masal kitapları öykü kitaplarından kaç tane fazladır?
  A) 12
  B) 21
  C) 18
   SEÇ
 10. Sınıf kitaplığında toplam kaç tane kitap vardır?
  A) 60
  B) 20
  C) 45
   SEÇ
 11. Bir grafikte her şekil 4 nesneyi göstermektedir. 3 şekil kaç tane nesneyi gösterir?
  A) 8
  B) 10
  C) 12
   SEÇ
 12. Bir grafikte her şekil 2 varlığı göstermektedir. 10 tane varlığı göstermek için kaç tane şekil çizilmelidir?
  A) 2
  B) 5
  C) 10
   SEÇ

 13. Yandaki grafikte her şekil 5 nesneyi göstermektedir. Aşağıdaki soruları yandaki grafiğe göre cevaplayınız.
  Yukarıdaki grafikte kaç tane tavşan vardır?
  A) 25
  B)35
  C) 20
   SEÇ
 14. Yukarıdaki grafikte kaç tane ördek vardır?
  A) 25
  B)35
  C) 20
   SEÇ
 15. Yukarıdaki grafikte kaç tane sincap vardır?
  A) 25
  B) 35
  C) 20
   SEÇ
 16. Yukarıdaki grafikte hangi hayvanların sayıları birbirine eşittir?
  A) Ördek ile sincap
  B) Ayı ile tavşan
  C) Kedi ile ayı
   SEÇ
 17. Yukarıdaki grafikte kaç tane ayı vardır?
  A) 15
  B) 25
  C) 35
   SEÇ
 18. Tavşanların sayısı sincapların sayısından kaç tane fazladır?
  A) 2
  B) 10
  C) 4
   SEÇ
 19. Tavşanlar ayılırdan kaç tane fazladır?
  A) 20
  B) 10
  C) 4
   SEÇ
 20. Yukarıdaki grafikte toplam kaç tane varlık vardır?
  A) 110
  B) 22
  C) 35
   SEÇ