Sayı Örüntüleri Testi

ANA SAYFAYA GİT

1 / 20
 1. İleriye doğru beşer sayarken 25’ten sonra hangi sayıyı söyleriz?
  A) 30
  B) 35
  C) 40
   SEÇ
 2. İleriye doğru ikişer sayarken 14’ten sonra hangi sayıyı söyleriz?
  A) 12
  B) 15
  C) 16
   SEÇ
 3. İleriye doğru üçer sayarken 12’den sonra hangi sayıyı söyleriz?
  A) 14
  B) 15
  C) 16
   SEÇ
 4. İleriye doğru dörder sayarken 8’den sonra hangi sayıyı söyleriz?
  A) 10
  B) 12
  C) 14
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi 5’in katı değildir?
  A)40
  B) 59
  C) 85
   SEÇ
 6. 18’den ileriye doğru ikişer sayarken aşağıdakilerden hangisini söylemeyiz?
  A) 33
  B) 36
  C) 44
   SEÇ
 7. 6’dan başlayıp ileriye doğru üçer sayarken aşağıdakilerden hangisini söylemeyiz?
  A) 19
  B) 21
  C) 27
   SEÇ
 8. 24’ten başlayıp ileriye doğru dörder ritmik sayarken 32’den sonra hangi sayıyı söyleriz?
  A) 28
  B) 34
  C) 36
   SEÇ
 9. Aşağıdaki sayı örüntülerinden hangisi yanlıştır?
  A) 36-38-40-42-44
  B) 68-70-72-74-76
  C) 84-89-90-94-96
   SEÇ
 10. Aşağıdaki sayı örüntülerinden hangisi yanlıştır?
  A)90-85-80-75-70
  B) 45-50-55-60-65
  C) 60-75-80-85-90
   SEÇ
 11. 18’den başlayarak 3’er sayarken 24’ten sonra hangi sayıyı söyleriz?
  A)25
  B) 26
  C) 27
   SEÇ
 12. 4’ten başlayıp dörder sayarken üçüncü sırada hangi sayıyı söyleriz?
  A)12
  B) 16
  C) 20
   SEÇ
 13. 12’den başlayıp geriye doğru üçer sayarken 6’dan sonra hangi sayıyı söyleriz?
  A) 3
  B) 5
  C) 9
   SEÇ
 14. 30’dan başlayıp geriye doğru üçer sayarken ilk söylediğimiz sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)30
  B) 26
  C) 27
   SEÇ
 15. 30-32-35-36-38-40 örüntüsünde kuralı bozan sayı hangisidir?
  A)30
  B) 35
  C) 38
   SEÇ