ANA SAYFAYA GİT

 

1 / 20
 1. KUDUZ
  Demirci Kasım Usta ocağın başında bir sabana su veriyordu. Birden oğlunun acı acı bağırdığını duydu. İşini bırakıp dışarı fırladı. Kuduz bir köpek oğlunu bacağından ısırmıştı. Taşlı, sopalı bir kalabalık köpeği kovalıyordu. Kasım Usta oğlunu hemen dükkâna soktu. Çırakları çocuğun elini, ayağını sıkıca tuttular. Kasım Usta oğlunun yaralı bacağını üstten ve alttan sicimle boğdu. Çakıyla yarayı oydu ve ocaktaki kızgın demirlerden biriyle dağladı.
  İlk 7 soru yukarıdaki parçaya göre cevaplandırılacaktır.
  Demirci Kasım Usta ocağın başında ne yapıyordu?
   Bir sabana su veriyordu.
   Ellerini ısıtıyordu.
   Demirleri ısıtıyordu.
 2. Acı acı bağıran kimdi?
   Demirci Kasım Usta
   Kasım Ustanın oğlu
   Çıraklardan biri
 3. Demirci Kasım Usta niçin dışarı fırladı?
   Arkadaşları onu çağırdığı için
   Çıraklar seslendiği için
   Oğlunun acı acı bağırdığını duyduğu için
 4. Kuduz köpeği kim kovalıyordu?
   Çocuklar
   Taşlı, sopalı kalabalık
   Demirci Kasım Usta
 5. Kasım Usta oğlunu niçin hemen dükkâna soktu?
   Tedavi etmek için
   Dövmek için
   Hava soğuk olduğu için
 6. Sicimle neyi bağladılar?
   demirciyi
   Köpeği
   Kasım Ustanın oğlunun bacağını
 7. Kasım usta kızgın demirle neyi dağladı?
   Köpeği
   Çocuğun yarasını
   Çırağı
 8. SINAV
  Bir tüccar, mağazasında çalıştırmak üzere bir çocuk aradığını gazetede ilân etmişti. İlâna 40 çocuk başvurdu. Bunların 39’u tavsiye mektubu ile gelmişti. Birinin ise hiçbir şeyi yoktu. Tüccar tavsiyesiz gelen çocuğu işe aldı. Durumu gören tüccarın yakın arkadaşlarından biri sordu: -Bu çocuğun tavsiyesi olmadığı halde neden onu işe aldın? -İçeriye girerken ayaklarını paspasa sildi ve girdikten sonra kapıyı kapadı, beni saygı ile selamladı, düzgün ve nazik konuştu.
  İlk 8 soru yukarıdaki parçaya göre cevaplandırılacaktır.
  Tüccar ne için gazetede ilân vermiş?
   çalıştırmak üzere çocuk almak için
   mal almak için
   işçiler almak için
 9. Tüccar çocuğu nerede çalıştırmak istiyordu?
   tarlada
   mağazada
   fabrikada
 10. Kaç çocuk tavsiye mektubu ile gelmişti?
   40
   3
   39
 11. Tüccar kimi işe aldı?
   tavsiyesiz gelen çocuğu
   küçük çocuğu
   akıllı çocuğu
 12. “Neden onu işe aldın?” diyen kimdir?
   çocuk
   tüccarın yakın arkadaşı
   tüccar
 13. Çocuk içeri girerken ne yapıyor?
   kapının zilini çalıyor
   hiçbir şey yapmıyor
   ayaklarını paspasa siliyor
 14. Çocuk içeri girer girmez ne yapıyor?
   merhaba diyor
   kapıyı kapatıyor
   günaydın diyor
 15. Çocuk nasıl konuşuyor?
   düzgün ve nazik
   yüksek sesle
   saygılı
 16. “ Dostluk ve kardeşlik deyince aklımıza ne gelir ?Birbirlerini seven,iyi geçinen,mutlu insanlar; el ele oynayan çocuklar... İnsan,dostluk ve kardeşlik duygularını çocukken anlamalıdır.Anneler ve babalar,çocuklarına bütün dünya insanlarının dost ve kardeş olduklarını öğretmelidirler.Çünkü bugünün çocukları,yarının büyükleridir.Bir gün gelecek,dünyayı onlar yöneteceklerdir.Bir barış dünyası kurmak istiyorsak Öğretmenler,anneler,babalar bunun önemini çocuklara anlatmalıdırlar.”
  Emine UMUT
  (Aşağıdaki 5 soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplanacaktır.)
  Dostluk ve kardeşlik sözcükleri bize neler düşündürür ?
   Arkadaşlarımızı ve kardeşlerimizi
   Sevdiğimiz insanları
   Birbirini seven,iyi geçinen,mutlu insanları ve çocukları
 17. İnsanlar,dostluk ve kardeşlik duygularını ne zaman anlamalıdırlar ?
   gençlik yıllarında
   çocukken
   yaşlanınca
 18. Anne ve babalar, çocuklarına önce neyi öğretmelidirler ?
   Bütün insanların dost ve kardeş olduğuna
   Çalışarak iyi bir insan olmalarını
   Öğretmenini, okulunu ve derslerini sevmeyi
 19. Okuduğunuz bu metne, hangi başlık uygun düşer ?
   Anne ve babalar
   Dostluk ve kardeşlik
   El ele oynayanlar
 20. Dostluk ve kardeşlik denilince aklımıza aşağıdakilerden hangisi gelmez ?
   Birbirini seven insanlar
   İyi geçinen insanlar
   koşan insanlar