ANA SAYFAYA GİT

1 / 20
 1. Hangisinin sonuna nokta konulmalıdır?
   Eyvah elimi kestim
   Saatini çok beğendim
   Nereye gidiyorsun
 2. Hangisi cümledir?
   gidiyoruz
   balık
   yolculuk
 3. “ Şoför……………….oldukça………sürüyordu.” ifadesinde noktalı yerlere sırasıyla hangi kelimeler yazılmalıdır?
   taksiyi-dertli
   otobüsü-dikkatli
   arabayı-kesin
 4. Hangisi yanlıştır?
   Cümlede gereksiz kelime kullanabiliriz.
   Cümlenin ilk harfi büyük yazılır.
   Her cümlenin sonuna nokta konulmaz.
 5. “Yatarken televizyonu kapatmayı unutma ! “ cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur?
   ne zaman
   neyi
   nasıl
 6. “ Kazağını ( ) gömleğini ( ) pantolonunu güzelce yıkadı ( )” bu cümlede parantez içlerine sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
   (,) (.) (?)
   (,) (,) (?)
   (,) (,) (.)
 7. Hangi cümlenin sonuna noktalama işareti yanlış konuşmuştur?
   Hava kararmadan dönmelisin?
   Yarın erkenden yola çıkmalıyız.
   Yaşlı kadın ağlamaya başladı.
 8. Hangisinin ilk harfi daima büyük yazılmalıdır?
   köpek
   karabaş
   kedi
 9. Hangisi hem hece hem de kelimedir?
   gül
   mavi
   yarım
 10. Hangisi sözlükte önce gelir?
   kelebek
   kapı
   kitap
 11. Hangisinin sonuna nokta konulmalıdır?
   İmdat
   Gidiyorum
   Nereye gidiyorsun
 12. Hangisi cümledir?
   gülümse
   hadi
   biraz
 13. “ Ahmet ………………. oldukça ………………… sürüyordu.” ifadesinde noktalı yerlere sırasıyla hangi kelimeler yazılmalıdır?
   arabayı-sinirli
   bisikleti-dikkatli
   simiti - sıkı
 14. Hangisi yanlıştır?
   Cümlenin sonuna her zaman nokta konur.
   Sıralı cümlelerde virgül kullanılır.
   Her cümlenin sonuna nokta konulmaz.
 15. “Her sabah okula geç gelirdi. “ cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur?
   ne zaman
   nereye
   neden
 16. “ Defterini ( ) kitabını( ) kalemini güzelce çantasına koydu ( )” bu cümlede parantez içlerine sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
   (,) (.) (?)
   (,) (,) (?)
   (,) (,) (.)
 17. Hangi cümlenin sonuna noktalama işareti yanlış konulmuştur?
   Sabaha kadar uyumadı?
   Kantinde iki simit aldı.
   Nezaman okula geldin?
 18. Hangisinin ilk harfi daima büyük yazılmalıdır?
   keki
   boncuk
   köpek
 19. Hangisi hem hece hem de kelimedir?
   çay
   yeşil
   çeyrek
 20. Hangisi sözlükte önce gelir?
   kebap
   kazak
   kibar