ANA SAYFAYA GİT

1 / 20
 1. “ Kardeşimi çok özledim.” tümcesini söylerken ağzımız kaç hareket yapıyor?
   7
   8
   9
 2. Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem sözcüktür?
   ki
   taş
   lem
 3. Aşağıdakilerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?
   te – n – ce- re
   gör – dü – ğü
   söy – le – me
 4. Aşağıdakilerden hangisi hecelerine doğru olarak ayrılmıştır?
   çi – lek – ler
   han – ım – el – i
   san – da – l – ye
 5. Hecesi en fazla olan tümce hangisidir?
   Bebek evin neşe kaynağıdır.
   Derslerime çok çalıştım.
   Temiz ol, sağlıklı kal.
 6. Aşağıdakilerin hangisi bir hecelidir?
   bul
   iki
   emek
 7. “ Türkçe” sözcüğü kaç hecelidir?
   bir
   iki
   üç
 8. “ kuşlarda” sözcüğü kaç hecelidir?
   1
   2
   3
 9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece sayısı daha fazladır?
   defterler
   meyvelerden
   sertlik
 10. “ İlkbahar mevsimi geldi.” tümcesi kaç hecelidir?
   8
   7
   6
 11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir?
   kapı
   yüz
   yel
 12. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eş sesli bir sözcük kullanılmıştır?
   Arabanın arkasına bindi.
   Derslerine çok iyi çalış.
   Evimiz buraya çok yakındır.
 13. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eş sesli ( sesteş ) bir sözcük yoktur?
   Kapı zili uzun uzun çaldı.
   Bakkaldan iki ekmek al.
   Ödevini zamanında yapmalısın.
 14. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
   bağ
   gül
   su
 15. Aşağıdaki sözcük gruplarını karşılaştırdığımızda hangisi dışarıda kalır?
   kır – yol
   yukarı - aşağı
   usta – acemi
 16. “ Dilek çay kenarında oturuyor.” cümlesindeki çay sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisiyle aynı anlamdadır?
   Berke çayda balık yakaladı.
   Bu yıl çay kurudu.
   Bu çay çok demli olmuş.
 17. Aşağıdaki tümcelerden hangisi anlam bakımından farklıdır?
   Yeşil ördek suya daldı.
   Aykut yüzme havuzunda derine daldı.
   Çam ağacının dalı kırıldı.
 18. “ ekmek, gül, süs, çal, uç “ Yandaki sözcüklerden hangisi sesteş değildir?
   ekmek
   süs
   gül
 19. Aşağıdaki tümcelerden hangisi anlam bakımından farklıdır?
   Kutuya beş kalem koy.
   Gemi güzel bir koya yanaştı.
   Kalemini buraya koy.
 20. “ kaya, koş, in, kısa “ sözcüklerinden hangisi sesteştir?
   in
   koş
   kaya