Parçada Anlam Testi

ANA SAYFAYA GİT

1 / 20
 1. ÇİFTÇİ İLE DONMUŞ YILAN
  Çiftçinin biri, kışın yerde küçük bir yılan görmüş. Hayvan donmuş. Hiç kımıldamıyor. Adamcağız acımış, yerden alıp koynuna koymuş. Yılan ısınınca uyanmış. Gördüğü iyiliği düşünmeden adamı sokuvermiş. Zavallı çiftçi ölürken: — İyi oldu bana, kötüye acınır mı, demiş.
  Nurullah ATAÇ
  (İlk on soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayalım.)
  Çiftçinin biri ne görmüş?
  A) evde bir yılan
  B) yerde bir yılan
  C) bahçede bir yılan
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi görülen yılanın özelliği değildir?
  A) büyük olması
  B) donmuş olması
  C) hiç kımıldamaması
   SEÇ
 3. Yılanı gören çiftçi ne yapmış?
  A) Yılanın başına taş vurmuş.
  B) Yılanı yerden alıp koynuna koymuş.
  C) Korkup kaçmış.
   SEÇ
 4. Çiftçinin koynundaki yılan, ısınınca ne yapmış?
  A) saklanmış
  B) kaçmış
  C) uyanmış
   SEÇ
 5. Uyanan yılan ne yapmış?
  A) Yapılan iyiliği düşünmeden çiftçiyi sokuvermiş.
  B) Kendini donmaktan kurtaran adama teşekkür etmiş.
  C) Çiftçinin koynundan kaçıp kurtulmuş.
   SEÇ
 6. Çiftçi ölürken ne diyor?
  A) Bir daha donmuş yılanı koynuma koymayacağım.
  B) İyi oldu bana, kötüye acınır mı?
  C) Tarladaki bütün yılanları öldürseydim.
   SEÇ
 7. Bu metinden nasıl bir sonuç çıkarabiliriz?
  A) Tüm yılanlar, insanın düşmanıdır.
  B) Yılan, insana zararlı bir hayvandır.
  C) Ne kadar iyilik etseniz, kötüye yaranamazsınız.
   SEÇ
 8. Metnin yazarı kimdir?
  A) Ahmet Altan
  B) Nurullah Ataç
  C) Sabahattin Ali
   SEÇ
 9. KİRALIK EV
  Berrin'i arabada bırakıp indim. Apartman kapısının yanındaki zillerin en alttakine bastım. Kapının yanındaki pencere açıldı. Tombul, genç bir kadın belirdi pencerede. Bana kuşkulu gözle bakmaya başladı. Kadına, kiralık evi görmek isteğimi söyledim. Kadın, kiralık evin anahtarını yüzüme bakmadan pencereden attı.
  Ahmet ALTAN
  Tehlikeli Masallar
  (9-14. soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayalım.)
  Yazar, Berrin'i nerede bırakıyor?
  A) arabada
  B) kapıda
  C) evde
   SEÇ
 10. Zil nerededir?
  A) apartman kapısının altında
  B) apartman kapısının üstünde
  C) apartman kapısının yanında
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerden hangisi pencereyi açan kadının özelliği değildir?
  A) genç olması
  B) yaşlı olması
  C) tombul olması
   SEÇ
 12. Pencereyi açan kadın, yazara nasıl bakıyor?
  A) kuşkulu gözlerle
  B) korkarak
  C) neşeli gözlerle
   SEÇ
 13. Yazar, kadına ne söylüyor?
  A) Kiralık ev var mı?
  B) Kiralık evi görmek istiyorum.
  C) Kiralık ev sizin mi?
   SEÇ
 14. Kadın, pencereden neyi uzatıyor?
  A) dış kapının anahtarını
  B) kapıcı odasının anahtarını
  C) kiralık evin anahtarını
   SEÇ
 15. Ali, dik yeşil tepeden köye doğru bir adamın geldiğini gördü. Acaba kim, diye dikkatle baktı. Gelen, köyün imamıydı. Yaklaştıkça sarı cübbesi, kocaman kamburu iyice belirginleşti. İmamın gittiği yol, bir ağıla çıkıyordu. Çünkü bu yol başka yere gitmezdi. İmamın burada ne işi vardı? Ali, iyice düşünmeye başladı. Elindeki kavalı yere koydu.
  (Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre yanıtlayalım.)
  Ali, adamın nereden köye doğru geldiğini görüyor?
  A) dik yeşil tepeden
  B) dik sarı tepeden
  C) dik sarı ormandan
   SEÇ
 16. Köye doğru gelen adam kimdir?
  A) köyün öğretmeni
  B) köyün imamı
  C) köyün muhtarı
   SEÇ
 17. Aşağıdakilerden hangisi imamın özelliklerinden biri değildir?
  A) başında şapka olması
  B) sırtının kamburlaşması
  C) sarı cübbesinin olması
   SEÇ
 18. Ali, neyi merak ediyor?
  A) ağılda neler olduğunu
  B) gelenin kim olduğunu
  C) kavalı ne yapacağını
   SEÇ
 19. İmamın gittiği yol nereye çıkıyor?
  A) bahçeye
  B) eve
  C) ağıl
   SEÇ
 20. İmamın ağıla gittiğini gören Ali ne yapıyor?
  A) Düşünmeye başlıyor.
  B) İmamı çağırıyor.
  C) İmama doğru koşuyor.
   SEÇ