ANA SAYFAYA GİT

1 / 20
 1. ÇİFTÇİ İLE DONMUŞ YILAN
  Çiftçinin biri, kışın yerde küçük bir yılan görmüş. Hayvan donmuş. Hiç kımıldamıyor. Adamcağız acımış, yerden alıp koynuna koymuş. Yılan ısınınca uyanmış. Gördüğü iyiliği düşünmeden adamı sokuvermiş. Zavallı çiftçi ölürken: — İyi oldu bana, kötüye acınır mı, demiş.
  Nurullah ATAÇ
  (İlk on soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayalım.)
  Çiftçinin biri ne görmüş?
   evde bir yılan
   yerde bir yılan
   bahçede bir yılan
 2. Aşağıdakilerden hangisi görülen yılanın özelliği değildir?
   büyük olması
   donmuş olması
   hiç kımıldamaması
 3. Yılanı gören çiftçi ne yapmış?
   Yılanın başına taş vurmuş.
   Yılanı yerden alıp koynuna koymuş.
   Korkup kaçmış.
 4. Çiftçinin koynundaki yılan, ısınınca ne yapmış?
   saklanmış
   kaçmış
   uyanmış
 5. Uyanan yılan ne yapmış?
   Yapılan iyiliği düşünmeden çiftçiyi sokuvermiş.
   Kendini donmaktan kurtaran adama teşekkür etmiş.
   Çiftçinin koynundan kaçıp kurtulmuş.
 6. Çiftçi ölürken ne diyor?
   Bir daha donmuş yılanı koynuma koymayacağım.
   İyi oldu bana, kötüye acınır mı?
   Tarladaki bütün yılanları öldürseydim.
 7. Bu metinden nasıl bir sonuç çıkarabiliriz?
   Tüm yılanlar, insanın düşmanıdır.
   Yılan, insana zararlı bir hayvandır.
   Ne kadar iyilik etseniz, kötüye yaranamazsınız.
 8. Metnin yazarı kimdir?
   Ahmet Altan
   Nurullah Ataç
   Sabahattin Ali
 9. KİRALIK EV
  Berrin'i arabada bırakıp indim. Apartman kapısının yanındaki zillerin en alttakine bastım. Kapının yanındaki pencere açıldı. Tombul, genç bir kadın belirdi pencerede. Bana kuşkulu gözle bakmaya başladı. Kadına, kiralık evi görmek isteğimi söyledim. Kadın, kiralık evin anahtarını yüzüme bakmadan pencereden attı.
  Ahmet ALTAN
  Tehlikeli Masallar
  (9-14. soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayalım.)
  Yazar, Berrin'i nerede bırakıyor?
   arabada
   kapıda
   evde
 10. Zil nerededir?
   apartman kapısının altında
   apartman kapısının üstünde
   apartman kapısının yanında
 11. Aşağıdakilerden hangisi pencereyi açan kadının özelliği değildir?
   genç olması
   yaşlı olması
   tombul olması
 12. Pencereyi açan kadın, yazara nasıl bakıyor?
   kuşkulu gözlerle
   korkarak
   neşeli gözlerle
 13. Yazar, kadına ne söylüyor?
   Kiralık ev var mı?
   Kiralık evi görmek istiyorum.
   Kiralık ev sizin mi?
 14. Kadın, pencereden neyi uzatıyor?
   dış kapının anahtarını
   kapıcı odasının anahtarını
   kiralık evin anahtarını
 15. Ali, dik yeşil tepeden köye doğru bir adamın geldiğini gördü. Acaba kim, diye dikkatle baktı. Gelen, köyün imamıydı. Yaklaştıkça sarı cübbesi, kocaman kamburu iyice belirginleşti. İmamın gittiği yol, bir ağıla çıkıyordu. Çünkü bu yol başka yere gitmezdi. İmamın burada ne işi vardı? Ali, iyice düşünmeye başladı. Elindeki kavalı yere koydu.
  (Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre yanıtlayalım.)
  Ali, adamın nereden köye doğru geldiğini görüyor?
   dik yeşil tepeden
   dik sarı tepeden
   dik sarı ormandan
 16. Köye doğru gelen adam kimdir?
   köyün öğretmeni
   köyün imamı
   köyün muhtarı
 17. Aşağıdakilerden hangisi imamın özelliklerinden biri değildir?
   başında şapka olması
   sırtının kamburlaşması
   sarı cübbesinin olması
 18. Ali, neyi merak ediyor?
   ağılda neler olduğunu
   gelenin kim olduğunu
   kavalı ne yapacağını
 19. İmamın gittiği yol nereye çıkıyor?
   bahçeye
   eve
   ağıl
 20. İmamın ağıla gittiğini gören Ali ne yapıyor?
   Düşünmeye başlıyor.
   İmamı çağırıyor.
   İmama doğru koşuyor.