Sözcük Bilgisi Testi

ANA SAYFAYA GİT

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi bir kelimedir?
  A) Ce
  B) Son
  C) Da
   SEÇ
 2. Yazılış ve söylenişleri aynı anlamları farklı sözcüklere ne denir?
  A) Karşıt anlamlı sözcükler
  B) Anlamdaş sözcükler
  C) Sesteş sözcükler
   SEÇ
 3. Aşağıdaki kelimelerden hangisi meyve adıdır?
  A) Ispanak
  B) Menekşe
  C) Armut
   SEÇ
 4. Aşağıdaki kelime öbeklerinden hangisi anlamdaş değildir?
  A) Ön – arka
  B) Armağan – hediye
  C) Konuk – misafir
   SEÇ
 5. “Sağlık” kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?
  A) Hastalık
  B) Sıhhat
  C) İyilik
   SEÇ
 6. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?
  A) Anı
  B) Hatıra
  C) Kır
   SEÇ
 7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazılışı doğrudur?
  A) Değer
  B) İyne
  C) Saglam
   SEÇ
 8. Aşağıdaki verilenlerden hangisi sözcük değildir?
  A) Ken
  B) Gel
  C) Yaptık
   SEÇ
 9. “Sağ” sözcü ğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
  A) Sağ yanındaki kitabı bana ver.
  B) Bu arabadan sağ çıkmış.
  C) Sağ tarafımda ağrı var.
   SEÇ
 10. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı vardır?
  A) Üç
  B) Dön
  C) Güz
   SEÇ
 11. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlamdaştır?
  A) Uzun - kısa
  B) Akran - yaşıt
  C) Komşu – misafir
   SEÇ
 12. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi, anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?
  A) Genç - yaşlı
  B) Öykü - hikâye
  C) Öğretmen – muallim
   SEÇ
 13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sesteş değildir?
  A) Yüz
  B) Su
  C) Bin
   SEÇ
 14. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sesteştir?
  A) Dere
  B) Sel
  C) Bağ
   SEÇ
 15. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden farklıdır?
  A) Giriş- çıkış
  B) Yarar - zarar
  C) Gel – gelme
   SEÇ
 16. Aşağıdakilerin hangisinde eş sesli sözcük kullanılmıştır?
  A) Bugün hava çok soğuk.
  B) Bu yaz amcamlar bize gelecek.
  C) Babamı çok seviyorum.
   SEÇ
 17. “Çalmak” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?
  A) Okulun duvarına turuncu boya çalmışlar.
  B) Gece sarraftan altın çalmışlar.
  C) Esma’nın kırmızı tokasını çalmışlar.
   SEÇ
 18. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğru yazılmıştır?
  A) Futbolcu
  B) Kiprik
  C) Elektirik
   SEÇ
 19. “Ev – konut” kelimelerindeki ilişki, hangi seçenekteki kelimeler arasında vardır?
  A) Kötü - iyi
  B) Sıcak -soğuk
  C) Fakir –yoksul
   SEÇ
 20. “Temiz” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?
  A) Eli yüzü pak bir insan.
  B) Beyza kirli elleriyle yemeğe oturdu.
  C) Annem evimizi tertemiz yaptı.
   SEÇ