İNTERAKTİF TESTLER


 

1.
A)
B)
C)
D)
1. Bir çarpma işleminde çarpanlardan biri diğerinden 5 eksiktir.Çarpanların toplamı 27 olduğuna göre çarpımları kaçtır?
A) 176
B) 167
C) 178
D) 187
2.
A)
B)
C)
D)
2. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin çarpımı en büyüktür?
A) 2052x10
B) 252x100
C) 25x1 000
D) 2x10 000
3.
A)
B)
C)
D)
3. 4 x 3 işleminin toplama işlemi şeklinde yazılışı hangisidir?
A) 4 + 4
B) 3 + 3 + 3 + 3
C) 3 + 3 + 3
D) 4 + 3
4.
A)
B)
C)
D)
4. 8 000 x 40 = A ise " A " yerine hangi doğal sayı getirilmelidir?
A) 320 000
B) 230 000
C) 30 000
D) 20 000
5.
A)
B)
C)
D)
5. Bir çarpma işleminde çarpanlardan biri diğerinden 4 katıdır.Çarpanların toplamı 50 olduğuna göre çarpım kaçtır?
A) 250
B) 300
C) 350
D) 400
6.
A)
B)
C)
D)
6. 2 yüzlük + 7 onluk + 3 birlikten oluşan sayının 18 ile çarpımı kaçtır?
A) 3914
B) 3924
C) 4912
D) 4914
7.
A)
B)
C)
D)
7. 980 sayısı 16 kat artırılırsa bu sayı kaç olur?
A) 16690
B) 15670
C) 15690
D) 15991
8.
A)
B)
C)
D)
8. Onlar basamağı 7 olan en büyük 3 basamaklı doğal sayı ile birler basamağı 6 olan en küçük 2 basamaklı doğal sayının çarpımı kaçtır?
A) 15676
B) 15766
C) 15664
D) 15646
9.
A)
B)
C)
D)
9. A x 24 < 120 sıralamasında " A " yerine gelebilecek sayıların toplamı kaçtır?
A) 5
B) 9
C) 10
D) 15
10.
A)
B)
C)
D)

10. 5 doğal sayısının sonuna ”0000” eklersek 5’i kaç ile çarpmış oluruz?
A) 1000 ile
B) 10000 ile
C) 100 ile
D) 10 ile

11.
A)
B)
C)
D)
11. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır ?
A) 9 x 1000 = 9000
B) 15 x 10 = 150
C) 76 x 100 = 76000
D) 128 x 100 = 12800
12.
A)
B)
C)
D)
12. 685 x B _ 5480 B'nin değeri kaçtır?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
13.
A)
B)
C)
D)
13. 4210 x 100 işlemin sonucu kaçtır?
A) 4210
B) 42100
C) 421000
D) 431000
14.
A)
B)
C)
D)
14. Bir çarpma işleminde çarpanlardan biri diğerinin 6 katıdır. Çarpanlardan biri 12 olduğuna göre çarpım kaçtır?
A) 562
B) 765
C) 850
D) 864
15.
A)
B)
C)
D)
15. Aşağıdaki işlemde a x b' nin değeri kaçtır? 6 4 a + a b 4 1 5 1 2
A) 49
B) 46
C) 38
D) 48
16.
A)
B)
C)
D)
16. 4X5X6X3 = işleminin sonucu kaçtır?
A) 560
B) 360
C) 720
D) 368
17.
A)
B)
C)
D)
17. n < 24 X 10 eşitsizliğine uyan en büyük "n" doğal sayısı kaçtır?
A) 239
B) 240
C) 241
D) 242
18.
A)
B)
C)
D)
18. Bir aile,haftada 12 ekmek tükettiğine göre,bir yılda kaç ekmek tüketir?
A) 84
B) 365
C) 624
D) 875
19.
A)
B)
C)
D)
19. 36x306 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 016
B) 11 016
C) 10 016
D) 1 116
20.
A)
B)
C)
D)
20. Bir mağazada 170 YTL'lik kabanlardan 29 tane vardır. Mağazada bulunan kabanların toplam değeri kaç YTL'dir?
A) 493 YTL
B) 4930 YTL
C) 5000 YTL
D) 4847YTL
******** HAZIRLAYAN:HamitBİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ/ KAPA

......