İNTERAKTİF TESTLER


  1.Aşağıdakilerden hangisi beş basamaklı en küçük doğal sayıdır?
A. 99 999   
B. 10 100  
C. 10 000   
D. 10 001

... 
2.Aşağıdakilerden hangisi beş basamaklı en büyük çift doğal sayıdır?
A. 10 000  
B.  99 998  
C. 99 999    
D.  10 002

...

...
3.    "10 050" beş basamaklı doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A.  on bin elli 
B.   yüz bin elli 
C.  on bin beş yüz     
D.  on bin beş

...
4.    "Otuz bin otuz" beş basamaklı doğal sayısının rakamla yazılışı hangisidir?
A. 30 300   
B. 33 003    
C. 30 003     
D. 30 030

...

...
5."17 856" sayısındaki 7 rakamının basamak değeri kaçtır?
A. 7000      
B. 700     
C. 1000       
D. 7

...

...
6.   "97 984" sayısındaki 9 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?
A 900     
B.90 900       
C.  90 000      
D. 99 900

...

...
7.   "25 025" sayısının sayı değerleri toplamı kaçtır?
A. 7         
B. 14               
C. 25               
D. 50

...

...
8. "34 542" doğal sayısının onlar basamağına 2 ekler ve binler basamağından 3 çıkartırsak yeni sayı kaç olur?
A. 34 362  
B. 31 562   
C.  34 562      
D. 24 562

...
9. "34 587" beş basamaklı doğal sayının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A.  (3x10 000)+ (4xl000) + ( 5x10) + (8xl)+(7xl)
B.   (3xl0,000) + (4xl00) + (5xl00) + (8xl0)+(7xl)
C.  (3xl000) + (4xl000) + (5xl00) + (8xl0)+(7xl)
D.  (3x10 000)+(4xl000)+(5xl00)+ (8xl0)+(7xl)
...
...
10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi diğerlerinden küçüktür?
A. 606 600                
B. 606 060                           
C. .600 060               
D. 600 006

...


11. Aşağıdaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. Hangisi bu sıralamayı bozmuştur?
100 001–101 010–100 010–100100–101 100–101 111
A. 100 010  
B. 100 100  
C. 101 010   
D. 101 100

...
12. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır?
A. 200 020 < 200 200    
B. 100 100 > 100 001      
C. 500 050 > 500 000    
D. 900 900 > 990 900 

...

13. Aşağıdaki altı basamaklı doğal sayılar hangi seçenekte yanlış sıralanmıştır?
A. 150 500 > 150 000 > 145 500
B. 190 090 > 190 009 > 190 000
C. 560 000 > 506 000 > 500 000
D. 100 100 > 101 100 > 100 010

...
14. 200 020-300 300-100 010-100 001-300 030 -200 002 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir?
A. 300 300 > 300 030 > 200 020> 200 002 >100 010 >100 001
B. 300 300 > 300 030 > 200 020> 200 002 >100 001 >100 010
C. 300 030 > 300 300 > 200 002> 200 020 >100 010 >100 001
D. 100 001 > 100 010 > 200 002> 200 020 > 300 030 > 300 300

...
15. "348 017" sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A.  (3x100 000)+(4xl 0 000)+(8xl 00) +(lxl0)+(7xl)
B.   (3xl00 000)+(4xl0000)+(8xl000) + (lxl0)+(7xl)
C.  (3x100 000)+(4xl 000)+(8xl 00) +(4xl0)+(7xl)
D.  (3x10 000)+(4xl 0 000)+(8xl 000) +(lxl0)+(7xl)
...
16. 4, 7, 6, 0, 3, 9 rakamları bir defa kullanılarak yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?
A. 976 430       
B.  976 '   
C. 976 304        
D. 96

...
17.  "(2x100 000)+(2xl 0 000)+(4xl 000)+ (2x10)" seklinde çözümlenen sayı kaçtır?
A. 214 200               
B.  224 020                          
C. 214 002               
D. 210 420

...

18.Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu yanlış yazılmıştır?
A) 100x48 = 4800
B)  136x100 = 13600
C) 1000x19 = 1900
D) 75x100 = 7500 '

19.2384 sayısının binler basamağındaki rakamı 3 artırır, onlar basamağındaki rakamı 3 azaltırsak sayıda nasıl bir değişme olur?
A) 1870 azalır.            
C) 2970 azalır.
B) 1870 artar.             
D) 2970 artar.

...
20. 59872 sayısının on binler ve yüzler basamaklarındaki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır?
A)50800                   
C)9800
B)2211                            
D)9070


1-C 2-B 3-A 4-D 5-A 6-B 7-B 8-B 9-D 10-D

11-C 12-D 13-D 14-A 15-B 16-A 17-B 18-C 19-D 20-A

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER