İNTERAKTİF TESTLER


 1. 63 +75 + ……. = 84 + 75 + 63 Eşitliğinin doğru olabilmesi için noktalı yere hangi sayı gelmelidir?

A) 84
B) 63
C) 138
D) 75

2. Bir kenarı 20 cm olan eşkanar üçgen şeklindeki bahçenin çevresine 3 sıra tel çekiliyor. Kaç metre tel lazımdır?

A) 60
B) 120
C) 180
D) 240

3. Çeşitkenar bir üçgenin iç açılarından birisi 80 derecedir.Diğer iki açının toplamı kaç derecedir?

A) 100
B) 105
C) 95
D) 80

4. Çevre uzunluğu 66 oaln eş kenar üçgenin bir kenarının uzunluğu kaçtır?

A) 18
B) 21
C) 22
D) 28

5. Kısa kenarı 5cm çevresi 40 cm olan dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm dir?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 25

6. Çevresinin uzunluğu 28 cm olan karenin bir kenarının uzunluğu kaç cm dir?

A) 14
B) 7
C) 28
D) 18

7. Bir açısı 90 derece olan ikizkenar üçgen için aşağıdakilerden hangisi söylenemez.

A) Açılarından birisi dik açıdır.
B) İki kenarı bir birine eşittir.
C) Dik açı dışındaki diğer iki açı birbirine eşittir.
D) Açılarından birisi geniş açıdır.

8. 16 kibrit çöpünden farklı kaç kare elde edilir.

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

9. 4 basamaklı en büyük çift sayıdan 3 basamaklı en küçük sayıyı çıkarırsak hangi doğal sayıyı buluruz

A) 9899
B) 899
C) 9898
D) 898

10. Bir kenarı 12 cm. olan karelerin 3 tanesi yanyana getirilerek oluşan dikdörtgenin çevresini bulunuz

A) 48
B) 30
C) 72
D) 96


11. Kenar uzunlklarının her biri ,diğerinden 2cm uzun olan üçgenin çevresi 54 cm 'dir.En kısa kenar kaç cm'dir?

A) 15
B) 16
C) 18
D) 20

12. Dikdörtgenle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dört kenarı ve dört köşesiı vardır.
B) Açıları birbine eşittir.
C) Karşılıklı kenarları birbirine eşittir.
D) İç açılarının toplamı 180 derecedir.

13. Dikdörtgenle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dört kenarı ve dört köşesiı vardır.
B) Açıları birbine eşittir.
C) Karşılıklı kenarları birbirine eşittir.
D) İç açılarının toplamı 180 derecedir.

14. Aşağıdakilerden hangisi dörtgen değildir?

A) Dikdörtgen
B) Yamuk
C) Kare
D) Çember

15. - 8 7 A 6 Yandaki işlemde A+ B kaçtır? + 2 B 4 4 10 9 3 0

A) 9
B) 8
C) 7
D) 6

16. Çevresi 112 cm. olan bir dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının 3 katıdır. Bu dikdörtgenin uzun kenarını bulun.

A) 55
B) 14
C) 42
D) 28

17. Çevresi 24 cm olan karenin bir kenarının uzunluğu kaç cm'dir?

A) 8
B) 5
C) 6
D) 12

18. Aşağıda verilenlerden hangisi bir üçgenin açıları olamaz?

A) 90-40-50 derece
B) 70-70-40 derece
C) 60-60-60 derece
D) 110-30-45 derece

19. Aşağıdaki üçgenlerin hangisinin iç açıları birbirine eşittir?

A) Eşkenar üçgen
B) Dik üçgen
C) Çeşitkenar üçgen
D) İkiz kenar üçgen

20. Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin uzun kenarı kısa kenarının 5 katıdır.Uzun kenarı 60 cm. olduğuna göre çevresi kaç cm.dir

A) 300
B) 72
C) 96
D) 144

 

CEVAPLAR 1A 2C 3A 4C 5B 6B 7D 8B 9D 10D 11B 12D 13D 14D 15D 16C 17C 18D 19D 20D

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER