İNTERAKTİF TESTLER


 

1.
A)
B)
C)
D)
Bağımlılık yapan maddelerle mücadele etmek amacıyla kurulan cemiyet hangisidir?
A) Yeşilay
B) Kızılay
C) Maviay
D) TEMA
2.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisi Yeşilay’ın konusu değildir?
A) sigara
B) uyuşturucu
C) alkol
D) kumar
3.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?
A) deprem
B) trafik kazası
C) sel
D) heyelan
4.
A)
B)
C)
D)
Toplumun sağlık hizmetini sunan kuruluşlar hangisidir?
A) okul
B) hastane
C) yeşilay
D) kızılay
5.
A)
B)
C)
D)
Eğitim hizmetlerini sunan kuruluşların ortak adı nedir?
A) okul
B) hastane
C) yeşilay
D) kızılay
6.
A)
B)
C)
D)
Kızılay’ın kan bankasındaki kanlara hangi durumda ihtiyaç duyulur?
A) savaşlarda
B) doğal afetlerde
C) trafik kazalarında
D) acil kan ihtiyacı olan durumlarda
7.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisi Kızılay’ın yardım kurumlarından birisidir?
A) yeşilay
B) hastane
C) kan bankası
D) TEMA
8.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisi Kızılay’ın görevleri arasında değildir?
A) Kan bankası kurmak
B) Tıp merkezi açmak
C) Doğal afetleri önlemek
D) Halka ilkyardım eğitimi vermek
9.
A)
B)
C)
D)
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yardım toplamak
B) Fakirlere yardım etmek
C) Sivil savunma oluşturmak
D) Halka sağlık hizmeti vermek
10.
A)
B)
C)
D)

Bir kaza yada doğal afet karşısında yaralılara yapılan hayat kurtarıcı müdahalenin adı nedir?
A) İlkyardım
B) Tedavi
C) Müdahale
D) Sağlık hizmeti

11.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal ve toplumsal dayanışma yardım kurumu değildir?
A) Kızılay
B) Çocuk Esirgeme Kurumu
C) Yeşilay
D) Sivil Savunma Teşkilatı
12.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisi savaşlarda ,doğal afetlerde insanların yardımına koşar?
A) Tema vakfı
B) Kızılay
C) Çocuk Esirgeme Kurumu
D) Akut
13.
A)
B)
C)
D)
Hangisi, sosyal yardımlaşma amacı ile kurulmamıştır?
A) okullar
B) çocuk yurtları
C) öğrenci yurtları
D) aşevleri
14.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki durumlardan hangisi toplumsal yardımlaşmaya örnek olarak gösterilebilir?
A) Çevreyi temiz tutmak.
B) Maddi durumu yetersizlere gıda yardımı yapmak.
C) Çevreyi ağaçlandırmak.
D) Kötü alışkanlıklardan uzak durmak
15.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma örgütü özelliklerinden değildir?
A) Grup bilinci
B) Ortak amaç
C) İş bölümü
D) Çatışma
16.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisi fakir ailelere yardım etmek için kurulmuş bir örgüttür?
A) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
B) Türkiye Erezyonla Mücadele Vakfı
C) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
D) AKUT
17.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının ortak özelliklerinden biridir?
A) gelir elde etmek
B) eğlence partileri düzenlemek
C) insanları baskı altına almak
D) toplum yararına çalışmak
18.
A)
B)
C)
D)
Gönüllüler tarafından kurulan örgütlere ne ad verilir?
A) sivil toplum örgütü
B) resmi kurum
C) devlet kurumu
D) grup
19.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisi Kızılay’ın görevi değildir?
A) Sağlık güvencesi olmayan vatandaşlara sağlık hizmeti sunmak.
B) Acil durumlar için kan bankası oluşturmak.
C) Savaş sırasında sivillere yardım etmek.
D) Doğal afetleri önlemek.
20.
A)
B)
C)
D)
İlkyardım durumlarında hangi numarayı aramalıyız?
A) 155
B) 156
C) 112
D) 110
******** HAZIRLAYAN:HamitBİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 

 
   
......