İNTERAKTİF TESTLER


1. 32,456 ondalık kesrinde 3 ile 4 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır?

A) 2,6
B) 29,6
C) 36
D) 30,4

2. Aşağıdakilerden hangisi basit kesir değildir?

A) 1/2
B) 3/5
C) 4/4
D) 7/8

3. 1/5 kesrinin 4 ile genişletilmişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/20
B) 4/5
C) 4 tam 1/4
D) 4/20

4. 2/5 i 16 öğrenci olan bir sınıfın tamamının yarısı kaç öğrencidir?

A) 40
B) 20
C) 30
D) 35

5. Bir manav elinde bulunan 120 kg patatesin 3/10 unu 1.gün, kalanın 3/4'ünü de 2. gün satıyor.Geriye kaç kg patates kalmıştır?

A) 36kg
B) 90kg
C) 21kg
D) 84kg

6. ''0,01'' ondalık kesri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 100/100
B) 1/1000
C) 10/100
D) 1/100

7. 3,5,7 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturacağımız en büyük 3 basamaklı ondalık kesir hangisidir?

A) 753,0
B) 7,53
C) 75,3
D) 73,5

8. 7,23 – 7,33 – 6,99 ondalık kesirlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) 7,23 – 7,33 – 6,99
B) 7,33 – 7,23 – 6,99
C) 7,33 – 6,99 – 7,23
D) 6,99 – 7,23 – 7,33

9. 12,356 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) oniki tam onda üçyüz elli altı
B) oniki tam binde otuz beş
C) oniki tam binde üç yüz elli altı
D) oniki tam binde üç yüz

10. 39,167 sayısındaki 7 rakamı hangi basamaktadır?

A) onda birler
B) yüzde birler
C) binde birler
D) yüzler


11. ondalık kesrini yazılışı nasıldır?

A) 1,5
B) 1,05
C) 1,005
D) 1,50

12. Aşağıdaki ondalık kesir karşılaştırmalarından hangisi doğrudur?

A) 0,68=6,8
B) 7,3<7,03
C) 7,3=7,30
D) 8,9>9,8

13. Aşağıdaki ondalık kesirlerden en küçüğü hangisidir?

A) 2,055
B) 2,005
C) 2,5
D) 2,05

14. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) 3/6
B) 5/10
C) 50/100
D) 1/3

15. 2-Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi 7,1 ondalık kesri ile 7,05 ondalık kesrinin arasındadır?

A) 7,07
B) 7,12
C) 7,2
D) 7,4

16. 27/100 kesri, ondalık kesir olarak yazılırken birbirinden farklı kaç rakam kullanılır?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

17. 45/100 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 45
B) 4,5
C) 4,05
D) 0,45

18. 5,4 ekmeğimiz vardı, öğle yemeğinde 2,6’sını yedik ne kadar ekmeğimiz kaldı?

A) 2,6
B) 2,8
C) 3,2
D) 3,8

19. 25,187 ondalık kesrinin yüzde birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?

A) 80
B) 8
C) 0,8
D) 0,08

20. 1/8 kesrinin ondalık kesir ile ifadesi hangisidir?

A) 0,25
B) 0,125
C) 0,025
D) 0,005

 

CEVAPLAR 1B 2C 3D 4D 5D 6D 7C 8B 9C 10C 11B 12C 13B 14D 15D 16A 17D 18D 19D 20B

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER