İNTERAKTİF TESTLER


 1. Okul birincisi olmayı hedefleyen bir öğrenci bu yarışmayı başaramazsa hangi duyguyu hisseder?

A) Sevinç
B) Öfke
C) Heyecan
D) Hayal kırıklığı

2. Ulaşım araçlarının çoğunun temeli ilk neyin bulunmasına bağlıdır?

A) İnternet
B) Balon
C) Otomobil
D) Tekerlek

3. "Farklılıklara saygı duymak ve onlara değer vermek" aşağıdaki kavramlardan hangisi ile anlatılır?

A) Saygı
B) Hoşgörü
C) Mutluluk
D) Sevgi

4. Teknolojik araçlar geliştikçe insan yaşamı ………….. cümlesini doğru olarak tamamlayan sözcük hangisidir?

A) kolaylaşmıştır
B) zorlaşmıştır
C) çeşitlenmiştir
D) etkilenmemiştir

5. Aşağıdakilerden hangisi en gelişmiş teknolojik üründür?

A) telsiz
B) kablolu ev telefonu
C) telgraf
D) cep telefonu

6. Aşağıdakilerden hangisi fduyarlılık örneğidir?

A) Çevre temizliğine dikkat etmek.
B) Derslerimize çalışmak.
C) Sınavda başarılı olan bir arkadaşımızı tebrik etmek.
D) İnsanlara karşı hoşgörülü olmak.

7. Aşağıdakilerden hangisi eğitim ile ilgili bir araç değildir?

A) Yazı tahtası
B) Tepe göz
C) Otomobil
D) Bilgisayar

8. Aİle Tarihimizi öğrenmek için aile büyüklerimizle yaptığımız röportaj ne ad verilir?

A) Sözlü tarih
B) Sohbet
C) Araştırma
D) Söyleşi

9. Hangisi, babaannemizin müzik dinlemek için kullandığı araçlardan biri olamaz?

A) pikap
B) bilgisayar
C) kasetçalar
D) gramofon

10. Aşağıdakilerden hangisi kültürel değişime bir örnektir?

A) Bayramlarda büyüklerin ellerini öpmek.
B) Gelin arabasının süslenmesi.
C) Ev işlerinde annemize yardımcı olmak.
D) Önceden at ile taşınan gelinlerin şimdi araba ile taşınması.


11. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin doğru kullanılmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlardan DEĞİLDİR?

A) Ses kirliliği
B) Çevre kirliliği
C) Depremler
D) Işık kirliliği

12. Mustafa Kemal Samsun'a çıktı. Yurt genelinde miting ve kongreler düzenlendi. Mustafa Kemal'in bu çabaları aşağıdakilerden hangisine amaç olamaz?

A) Halkın bilinçlenmesi.
B) Bağımsızlık mücadelesinin başlatılması.
C) Nasıl bir mücadele başlatılacağının belirlenmesi.
D) Başka bir ülkenin himayesi altına girme.

13. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde az kullanılan teknolojik üründür?

A) VCD player
B) Bilgisayar
C) Cep telefonu
D) Video player

14. Aşağıdakilerden hangisi yapay bir üründür?

A) Toprak
B) Beton
C) Su
D) Hava

15. Ay yılına göre düzenlenmiş takvim hangisidir?

A) miladi takvim
B) rumi takvim
C) hicri takvim
D) masa takvimi

16. Hangi takvim ülkemizde kullanılır?

A) miladi takvim
B) hicri takvim
C) rumi takvim
D) güneş takvimi

17. Plastik doğada kaç yılda yok olur?

A) 4
B) 40
C) 400
D) 4000

18. Aşağıdaki hizmetlerden hangisi yerel yönetimlerin hizmetlerine l dâhil değildir?

A) yol
B) park ve bahçeler
C) su
D) elektrik

19. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bulunan belli başlı yerleşim birimlerinden biri değildir?

A) Köy
B) Büyükşehir
C) Kasaba
D) Eyalet

20. Türkiye Büyük Millet Meclisi aşağıdaki tarihlerden hangisinde açılmıştır?

A) 23 Mayıs 1920
B) 29 Ekim 1923
C) 20 Nisan 1923
D) 23 Nisan 1920


CEVAPLAR 1D 2D 3B 4A 5D 6D 7C 8A 9B 10D 11C 12D 13D 14D 15D 16A 17D 18D 19D 20D

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER