İNTERAKTİF TESTLER


TOPLAMA

1. 217 + 86 + ? = 713 işleminde " ?" işareti yerine kaç yazılmalıdır?
a) 390
b) 395
c) 400
d) 410

2.20 000 + A = 100 000 işleminde " A" yerine kaç yazılmalıdır?
a) 60 000
b) 40 000
c) 80 000
d) 90 000

3. 328 + 14672 + 49 işleminin sonucu kaçtır?;
a) 15194
b) 15049
c) 14149
d) 14049

4. 3965 fazlası 5890 eden sayı kaçtır?
a) 1925
b) 1935
c) 1945
d) 2025

5. 3698 fazlası 8192 olan sayı kaçtır?
a) 3524
b) 2786
c) 4494
d) 4280

6. 5 basamaklı en küçük sayıya kaç eklenirse 6 basamaklı en küçük 
sayı olur?
a) 1
b) 999
c) 90 000
d) 99 999

7. İki terimli bir toplama işleminde; birinci terime 145 ekler, i
kinci terimden de 73 çıkarırsak toplamın sonucu nasıl etkilenir?
a) 72 azalır
b) 72 artar
c) 218 artar
d) 218 azalır

8. 76A + 3B6 =1152 işleminde A ve B yerine gelecek sayıların 
toplamı kaçtır?
a) 12
b) 14
c) 16
d) 18

9. Ardışık 3 çift sayının toplamı 30 'dur. Ortadaki sayı kaçtır?
a) 8
b) 10
c) 12
d) 14

10. 4979 + 7085= ? İşleminin sonucu kaçtır?
a) 12064
b) 12054
c) 11964
d) 1264


11. 1916 + A31B = 8233 işleminde A ve B yerine yazılacak sayıların 
toplamı kaçtır?
a) 10
b) 11
c) 12
d) 13

12. Dört basamaklı, üç basamaklı ve iki basamaklı en küçük doğal sayıların 
toplamı kaçtır?
a) 1001
b) 1010
c) 1111
d) 1110

13. 4315 + 5423 = ......... toplama işlemi sonucu yaklaşık hangisi olabilir?
a) 9008
b) 9500
c) 9738
d) 9730

14. (85+99)+ ? = 251 işleminde soru işareti olan yere kaç gelmelidir?
a) 67
b) 68
c) 125
d) 140

15. 75 in 18 farkından 50 eksilirse kaç kalır?
a) 40
b) 5
c) 60
d) 7

16. Hangi sayıdan 113 çıktığında 126 kalır?
a) 229
b) 239
c) 149
d) 259

17. 225 çıkarınca  farkı 75 olan sayının yarısı kaçtır?
a) 300
b) 150
c) 200
d) 250

18. Bir toplama işleminde birinci toplanan 8 000’dir. İkinci toplanan 
birinci toplananın yarısından 100 fazla olduğuna göre toplam kaçtır?
a) 11 100
b) 12 000
c) 12 100
d) 13 000

19. 8 300 fazlası 16 800 eden sayı kaçtır?
a) 8500
b) 8600
c) 8700
d) 8800


20. Ardışık üç sayının toplamı 333’tür. Büyük sayı kaçtır?
a) 112
b) 113
c) 114
d) 115

 Hazırlayan:  Hamit BİÇER

 
CEVAP ANAHTARI AÇ/ KAPA