İNTERAKTİF TESTLER


 1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi terimdir?

A) acı
B) aşı
C) meyve
D) el

2. ‘’karanlık’’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Çok karanlık bir insandı
B) Karanlık odaya girdi
C) Karanlıktan korkma
D) Hava karanlıktı

3. Aylarca,fedakâr öğretmen arkadaşını bulmak için çalmadığı kapı bırakmadı. Cümlesinde virgül(,) hangi sözcükten sonra kullanılırsa,bulma işini yapanın öğretmen olduğu anlaşılır?

A) arkadaşını
B) fedakâr
C) çalmadığı
D) öğretmen

4. ’bitmek’’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Yemeğini bitir
B) Sen artık bittin
C) Kağıdım bitti
D) Şekeri yiyip bitirdi

5. Virgülün kaldırılması durumunda,aşağıdaki cümlelerin hangisinin anlamında değişiklik olur?

A) Yaşlı,adamı görmezlikten geldi.
B) Öğretmen,öğrencilerini çok seviyor.
C) Ordular,ilk hedefiniz Akdeniz'dir,ileri!
D) Arkadaşım,sınıfta beni bekliyor.

6. Aşağıdaki tümcelerden hangisinin sonuna konulan ünlem işareti yanlıştır?

A) Günaydın!
B) Hayret!
C) Yangın var!
D) Deprem!

7. “Bu otobüs samsun’a gidiyor.” Yandaki tümcede yapılan yazım yanlışı nedir?

A) Tümce sonuna ? gelmeli
B) Samsun sözcüğünün baş harfi büyük olmalı.
C) Otobüs sözcüğünün baş harfi büyük olmalı.
D) Samsun sözcüğünden sonra virgül gelmeli.

8. "Hastanede onun o halini görünce kendimi çok kötü hissettim."cümlesinde anlatılmak istenen nedir?

A) düşünce
B) duyugu
C) sorgulama
D) hayal

9. Aşağıdaki cümlerden hangisinde hece düşmesi olmamıştır?

A) Akıl yaşta değil baştadır.
B) Düşünce burnu kanamış.
C) Açlıktan karnım zil çalıyor.
D) Sevinçten ağzı kulaklarına vardı:

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-mi"nin yazılışı yanlıştır?

A) Nazlı mı nazlı bir çocuktu?
B) Konuşmaya başladı mı susturamazdık.
C) Ağlar mısın, güler misin?
D) Beğendiğin bu ev mi?


11. Hangi sözcüğün karşıt anlamlısı yoktur?

A) canlı
B) iri
C) bulut
D) kuru

12. Çalışkan bir öğrenci.......sözünden sonra şağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olmaz.

A) Fakat sağlığı bozuk.
B) Fakat saygısız.
C) Fakat karnesi çok iyi.
D) Fakat okula düzenli gelmiyor.

13. Aşağıdakilerin hangisinin sonuna “gelmek” sözcüğü getirildiğinde deyim meydana gelmez?

A) Ele
B) Töre
C) Göze
D) Söze

14. "yor "eki almış aşağıdaki sözcüklerden hangisi cümlede yanlış kullanılmıştır?

A) Dersler yarın başlayor.
B) Annem yarın geliyor.
C) Daha iyi bir gelecek düşlüyor.
D) Öğretmeni dikkatle dinliyor.

15. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır.

A) Suyu
B) Köşesi
C) Yelkeni
D) Kapının

16. Aşağıdakilerden hangisi hal eki almıştır?

A) Suya
B) Kova
C) Yuva
D) Doğa

17. "arabaya " sözcüğü hangi durum ekini almıştır?

A) -den
B) -de
C) -i
D) -e

18. " Sağlık ve sıhhat dolu yıllar dilerim." cümlesindeki anlatım bozukluğunu gidermek için hangi sözcük çıkarılmalıdır?

A) ve
B) sıhhat
C) dolu
D) yıllar

19. " Gelecek mi gelmeyecek mi anlayamadım." cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?

A) nokta
B) ünlem
C) soru işareti
D) iki nokta

20. -den -dan eki, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sebep bildirmektedir?

A) Ayşe'den kalemi al.
B) Soğuktan ellerim üşüdü.
C) Evden ayrıldın mı?
D) Yemekten yeni geldi.CEVAPLAR 1B 2A 3D 4B 5D 6A 7B 8B 9A 10C 11C 12C 13B 14A 15D 16D 17D 18B 19A 20B

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10. A) B) C) D)
11. A) B) C) D)
12. A) B) C) D)
13. A) B) C) D)
14. A) B) C) D)
15. A) B) C) D)
16. A) B) C) D)
17. A) B) C) D)
18. A) B) C) D)
19. A) B) C) D)
20. A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER