1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi helal bir davranış değildir?
  Spor yapmak
  Çalışarak kazanılan para
  Dinlenmek
  Başkasına ait bir eşyayı izinsiz kullanmak
 2. Aşağıdakilerden hangisi haram bir davranıştır?
  Çalışmak
  Namaz kılmak
  Selam vermek
  Hırsızlık yapmak
 3. Vefat eden kişinin yakınlarına nasıl dua ederiz?
  Allah şifalar versin
  Allah razı olsun
  Allah korusun
  Allah sabır versin
 4. Aşağıdaki selamlardan hangisi günün her saatinde söylenebilir?
  İyi geceler
  Günaydın
  Selamun aleyküm
  İyi akşamlar
 5. Yapılan bir iyilik karşısında teşekkür olarak ne söyleriz?
  Allah sabır versin
  Allah’a emanet ol
  Allah kavuştursun
  Allah razı olsun
 6. Aşağıdakilerden hangisi evlenenler için söylediğimiz dua ifadelerinden biri değildir?
  Allah mutlu etsin
  Allah bir yastıkta kocatsın
  Hayırlı olsun
  Allah kavuştursun
 7. “İnşallah” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  Allah’a şükür
  Allah korusun
  Allah en büyüktür
  Allah izin verirse
 8. Aşağıdakilerden hangisi selamlaşırken kullandığımız sözlerden biri değildir?
  Merhaba
  Allaha ısmarladık
  Selamun aleyküm
  İyi Günler
 9. Kelime-i Tevhid aşağıdakilerden hangisidir?
  Lâ ilâhe illallah.
  Allahü ekber
  Elhamdülillah
  Bismillah
 10. “Lâ ilâhe illallah” ın anlamı nedir?
  Allah’ın adıyla.
  Allah en büyüktür.
  Allah’tan başka Tanrı yoktur.
  Allah’a şükür.
 11. “Eşhedü en lâ ilâhe illallah” cümlesinin anlamı nedir?
  Hamd, alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur.
  Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
  Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
  Tanıklık ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur
 12. “Eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Resûluhu” cümlesinin anlamı nedir?
  Tanıklık ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur
  Tanıklık ederim ki Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.
  Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
  Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
 13. “Eşhedü …………ilâhe illallah ve eşhedü ………… Muhammeden Abduhu ve Resûluh” Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  enne- ilahe
  illallah- enla
  enla- ilahe
  enla- enne
 14. Aşağıdakilerden hangisi dinimizin sembollerinden biri olamaz?
  Heykel
  Kabe
  Besmele yazılı levhalar
  Tespih
 15. -Caminin bahçesinde Abdest almak için yapılmış yerlerdir. -Dinimizin temizliğe verdiği önemi simgeler. Yukarıda özellikleri verilen yapılara ne ad verilir?
  Şadırvan
  Mahya
  Çeşme
  Mescit
 16. Ramazan ayında veya kandil gecelerinde minareler arasına asılan ışıklı yazılara ne ad verilir?
  Kandil
  Dua
  Cami
  Mahya
 17. Hıristiyanların ibadet ettikleri yere ne ad verilir?
  Havra
  Cami
  Kilise
  Sinagog
 18. Namaz kıldıran din görevlisine ne ad verilir?
  Rahip
  Müezzin
  Haham
  İmam
 19. Cengiz: İnsanlara dini melekler anlatmıştır
  Canan: Dini insanlara peygamberler bildirmiştir
  Ceren: Din, insanların mutluluğunu sağlamak amacıyla gönderilmiştir.
  Cenk: Din, Allah tarafından gönderilmiştir.
  Yukarıda bazı öğrencilerin din ile ilgili görüşlerine yer verilmiştir. Hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez?
  Ceren
  Cenk
  Canan
  Cengiz
 20. I- İslamiyet
  II- Hıristiyanlık
  III- Budizm
  Yukarıda verilenlerden hangileri Allah’ın gönderdiği dinlerdendir?
  Yalnız II
  I ve II
  Yalnız III
  II ve III