ANA SAYFAYA GİT

1 / 20
 1. Allah insanlara niçin Kutsal kitap göndermiştir?
  Süs için
  Kızlara çeyiz için
  Kabirde okumaları için
  Doğru yolu bulmaları için
 2. Aşağıdakilerden hangisi kutsal kitaplardandır?
  Mevlit
  Risaleler
  Zebur
  Nutuk
 3. Son ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir?
  Tevrat
  Zebur
  Kuranıkerim
  İncil
 4. Kur’an için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olur?
  Kur’an Allah'ın gönderdiği ilk kutsal kitaptır.
  Kuran’ın mesajları o çağa yöneliktir.
  Kur’an önceki kutsal kitapların tamamlayıcısıdır.
  Kur’an bütün olarak bir kerede indirilmiştir.
 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Kur’an için söylenemez?
  Kur’an surelerinin dizilişi vahiyledir.
  Kur’an’da üçlü tanrı inancı vardır.
  Kur’an en son ilahi kitaptır.
  Kur’an bozulmamış tek ilahi kitaptır.
 6. “(Ey Muhammed) Biz seni bütün insanlara ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.” Yukarıda verilen ayete göre aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?
  Peygamberimiz tüm insanlara uyarıcı olarak gelmiştir.
  Kuran tüm insanlığa gönderilmiştir.
  Kuran’ın getirdiği değerler tüm insanlık için geçerlidir.
  Peygamberimiz sadece yaşadığı dönemdeki insanları uyarmıştır.
 7. I- Kuran’ı okuyup anlamalı, emir ve yasaklarına uymalıyız.
  II- Kuranı Kerim okunurken saygı içinde dinlemeliyiz.
  III- Kuran’ı öğrenmeli ve başkalarına öğretmeliyiz.
  Kuran’a karşı görevlerimizle ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
  I ve II
  II ve III
  I ve III
  I,II ve III
 8. Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ın indiği ortamın özelliklerinden değildir?
  Kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmiyordu
  İnsanlar kabileler halinde yaşıyor, kan davaları eksik olmuyordu
  Halkın çoğunluğu putlara tapıyordu
  İnsanlar arasında eşitlik vardı
 9. Peygamberimiz Kur’an’ın ilk ayetlerini nerede almaya başlamıştır.
  Kabe’de
  Sevr mağarasında
  Hıra mağarasında
  Cami’de
 10. Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed’e hangi yıllar arasında indirilmiştir?
  610-632
  622-632
  571 -610
  610-622
 11. Yüce Allah’ın emir ve buyruklarını peygamberlerine ilettiği özel iletişim yoluna ne denir?
  Vahiy
  Mukabele
  Miraç
  Kur’an
 12. Kur’an ayetleri hangi melek tarafından Peygamberimize getirilmiştir?
  Mikail
  İsrafil
  Cebrail
  Azrail
 13. Vahiy Katiplerinin görevi aşağıdakilerden hangisidir.
  Peygamberimizin hayatını yazmak
  Peygamberimizin hadislerini yazmak
  Kuranı Kerim nüshalarını çoğaltmak
  Hz.Peygamber(SAV)’e gelen vahiy ifadelerini yazmak
 14. Kur’an’ın kitap haline gelmesi kimin zamanında olmuştur.
  Peygamberimiz
  Hz. Ebu Bekir
  Hz. Ömer
  Hz. Osman
 15. Kitap haline getirilen Kur'an-ı Kerim kimin zamanında çoğaltılmıştır?
  Hz. Ali
  Hz. Muhammed
  Hz. Osman
  Hz. Ebu Bekir
 16. Kur’an ayetlerinin geniş bir şekilde açıklandığı kitapların genel adına ne denir?
  Hadis
  Meal
  Tercüme
  Tefsir
 17. Aşağıdakilerden hangisi Kuranı Kerimin diğer bir adıdır?
  Sure
  Cüz
  Enam
  Mushaf
 18. K.Kerim’le ilgili kavramların küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  Sure- Mushaf - Ayet
  Ayet - Sure– Mushaf
  Ayet - Mushaf -Sure
  Mushaf - Sure - Ayet
 19. Hz.Peygamber (SAV)’e gelen ilk vahiy aşağıdakilerden hangisidir.
  Seni yaratan rabbinin adıyla oku
  Ey örtüye bürünen peygamber kalk ve insanları uyar
  Ey Muhammed Deki o Allah birdir.
  Hamd Alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur
 20. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın yaratıcılığı hakkında yanlıştır ?
  Allah her şeyi severek yaratmamıştır
  Allah, yarattığı her şeyi en iyi şekilde korumaktadır.
  Allah, bizi ve tüm canlıları sevdiği için yaratmıştır.
  İnsanları ve diğer canlıları Allah korumaktadır.