ANA SAYFAYA GİT

1 / 20
 1. Sevmek ve sevilmek nasıl bir ihtiyaçtır?
  Normal
  Maddî-Somut
  Anormal
  Manevî-Soyut
 2. Aşağıdakilerden hangisi duygusal gereksinimlerimizden biri değildir?
  Sevmek
  Beğenilmek
  Koşmak
  Sevilmek
 3. Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşmalarımızda sevgimizi ifade eden sözcüklerden biridir?
  Anneciğim
  Sevgili kardeşim
  Dedeciğim
  Hepsi
 4. Sevginin önemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  Sevilmeyen insanlar kendilerini dışlanmış hissederler ve mutsuz olurlar.
  Seven ve sevilen kişiler mutlu olmayı bilir.
  Varlıklara duyduğumuz sevgi bizlere yaşama sevinci verir.
  Sevgi olmasa da yaşamımızı devam ettirebiliriz
 5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Sevgi karşılıklıdır.
  Sevgi tek taraflıdır.
  Sevgi, Allah'ın verdiği nimettir.
  Sevgi, güzel bir duygudur.
 6. Aşağıdakilerden hangisi sevgi ve saygı hakkında yanlıştır ?
  Dünyadaki düzen, sevgi ile devam edebilmektedir.
  Sevgi olmasaydı, kuvvetliler zayıfları yok edemezdi
  Hayatın devamı için Allah, insana sevgiyi vermemiştir.
  Sevilme ihtiyacı hayvanlarda da vardır
 7. Aşağıdakilerden hangisi “sevgi”nin sonucu olamaz?
  Yaratmak
  Yaşatmak
  Korkutmak
  Korumak
 8. Aşağıdakilerden hangisi "saygı ve sevgiyle" bağdaşmayan davranıştır?
  Küçükleri korumak
  Yaşlıya yardım etme
  Arkadaşlarımızla selamlaşmak
  Arkadaşımızın sözünü kesmek
 9. Sevgi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Allah'ın bize verdiği bir nimettir.
  İnsanın doğuştan getirdiği bir duygudur.
  Evrendeki düzenin devamı için şarttır.
  Hepsi.
 10. Bizi sevgi gibi yüce bir duygu ile donattığı için Allah'a……………….. Noktalı yere uygun kelime hangisidir ?
  Acımasız
  Toplumda
  Düşmanlık
  Şükretmeliyiz
 11. Aşağıdaki davranışlardan hangisi Allah’ın sevgisini kaybetmemize neden olur?
  Allah’ın emir ve yasaklarına uymak
  Allah’a inanmak
  İnsanlara kötü söz söylemek
  İyilik yapmak
 12. Aşağıdaki davranışlardan hangisi Allah’ın sevgisini kazanmamızı sağlar?
  Arkadaşlarımıza lakap takmak
  Arkadaşlarımızla alay etmek
  Arkadaşımızın defterini karalamak
  Arkadaşlarımızla eşyalarımızı paylaşmak
 13. Aşağıdakilerden hangisi Allah çocuk ilişkisi hakkında yanlıştır ?
  Allah, çocukları belli bir yaşa kadar sorumlu tutmamıştır.
  Allah, çocukların kusurlarını günah saymıştır
  İslâmiyet'ten önceki toplumlar, çocuklarına iyi davranmazdı.
  Sevilmek bir ihtiyaçtır
 14. Yaratılmış olanları seversek, kimi sevmiş oluruz?
  Allah'ı
  Dünya'yı
  Evreni
  İnsanları
 15. Aşağıdakilerden hangisi sevgi ve saygı hakkında yanlıştır ?
  Allah'ın insanlara verdiği en güzel duygu sevgidir.
  Sevgisiz bir dünya ve yaşamın olması mümkün değildir.
  Sevgi, bizi diğer canlılardan ayırmayan en önemli özelliklerden biridir.
  Dünya, sevgi ile güzeldir.
 16. Aşağıdakilerden hangisi sevgiyle ilgili yanlış bir bilgidir?
  İnsanlara sevgiyle yaklaşırsak, sevgiyle karşılık görürüz.
  Sevilmek istiyorsak sevmemiz gerekir.
  Parası çok olan kişiler herkes tarafından sevilirler
  Karşısındakine değer veren insan sevilir.
 17. Aşağıdakilerden hangisi sevgi ve saygı hakkında yanlıştır ?
  Allah'ın en büyük nimetlerden olan sevginin değerini bilelim.
  Hayvanlar, sevgi ile korunmaz.
  Birbirimizle alay etmeyelim ve kimseyi küçümsemeyelim.
  Doğanın tahribatı, doğa sevgisi ile önlenebilir.
 18. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  Müminler ancak kardeştirler
  Allah kendisine saygı gösterenlere merhamet eder.
  Allah iyilik edenleri, kulluklarını güzel yapanları sever.
  Allah’a saygılı olanlar insanların kusurlarını affetmezler
 19. Aşağıdakilerden hangisi müslümanlar arasında olmaması gereken bir davranıştır?
  Yoksulları yetimleri ve kimsesizleri koruyup gözetmek
  Birbirimizi sevmek ve gözetmek
  Kendimiz için arzu ettiğimiz bir şeyi başkası için de arzulamak
  Kendimizi üstün görüp başkalarını küçümsemek
 20. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  Allah, yerde ne varsa hepsini bizim için yaratmıştır.
  Allah varlığımızı sürdürmemiz için gerekenleri vermiştir.
  Evrendeki eşsiz güzellik Allah’ın onları sevgiyle yarattığının kanıtıdır.
  Allah yarattıklarını sevmez.