Birey ve Toplum 2

ANA SAYFAYA GİT

1 / 20
 1. Hangı seçenekte kelime doğru yazılmıştır
  A) Ocakdan
  B) keskin
  C) sınıfda
  D) bıçakı
   SEÇ
 2. Kitaplar , boş vakitlerimizde en samimi yoldaş ,candan arkadaş ,dert ortağıdır. Bizi teselli eder,bize ümit ve cesaret verir. 1ve2. soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayınız. Metinde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kitapların insan için önemi.
  B) Samimi arkadaşlıkların değeri
  C) Cesaret ve ümit
  D) Boş vakitlerimizi nasıl değerlendirmemiz gerektiği.
   SEÇ
 3. "Başarı, insanın başta gelen ........... kaynağıdır." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilemez?
  A) mutluluk
  B) yalnızlık
  C) sevinç
  D) gurur
   SEÇ
 4. 'yürek kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde acıma anlamında kullanılmıştır?
  A) yüreğim hızla çarpıyor.
  B) yürekli bir insandı.
  C) ağlamasını yüreğim götürmez
  D) onu dinlemekten yüreğim şişti.
   SEÇ
 5. Hangi ikileme, birbiriyle zıt anlamlı sözcüklerden oluşmuştur?
  A) günlük güneşlik
  B) mallı mülklü
  C) koyun kuzu
  D) zengin fakir
   SEÇ
 6. Ormanda gezerken ,karşıma (birdenbire )bir kurt çıkmasınmı? cümlesinde parantez içindeki kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde cümlenin anlamı değişmez ve bozulmaz.
  A) aniden
  B) hemen
  C) zıplayarak
  D) büyükçe
   SEÇ
 7. "kısa" sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) dar
  B) şişman
  C) iyi
  D) uzun
   SEÇ
 8. Verilen sözcük grubundaki ilişkiye göreaşağıdakilerden hangisi doğrudur? elma-ağaç
  A) çilek-ağaç
  B) erik-toprak
  C) incir-yaprak
  D) patetes-toprak
   SEÇ
 9. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi yoktur?
  A) tuz
  B) yaz
  C) saz
  D) yüz
   SEÇ
 10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi topluluk olarak yaşamanın önemi ile ilgilidir?
  A) komşu komşunun külüne muhtaçtır.
  B) bakarsan bağ olur,bakmazsan dağ olur.
  C) sakla samanı gelir zamanı.
  D) hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
   SEÇ
 11. Aşağıdaki kelimelerden hangisi paragrafta mecez anlamda kullanılmıştır?
  A) Sıcak
  B) Gül
  C) Göz
  D) Yaşlı
   SEÇ
 12. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi (sesi) vardır ?
  A) kalemi
  B) traşı
  C) çabası
  D) kazanı
   SEÇ
 13. 81505 doğal sayısındaki 5 lerin basamak değerleri toplamı kaçtır?
  A) 505
  B) 504
  C) 503
  D) 502
   SEÇ
 14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ince” sözcüğü diğerlerinden farklı bir anlamdadır?
  A) Uzun , ince bir yoldayım.
  B) Bacakları çok ince
  C) Çok ince düşünen bir insandı.
  D) Elindeki ip çok ince.
   SEÇ
 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayret etme anlamı vardır?
  A) O kadarını da bilemem artık!
  B) Bu kadar da olmaz canım!
  C) Sana da hiç güvenilmiyor!
  D) Bunu yeni mi aldın?
   SEÇ
 16. soğuk sözcüğü hangisinde faeklı anlamda kulllanılmıştır?
  A) Bu yüzden ondan soğumuştum.
  B) yemekler soğumuş ki yenmiyor.
  C) çok soğuk bir gündü.
  D) üşümüş olmalı eli çok soğuk.
   SEÇ
 17. 'tembel kelimesi ile çalışkan ' kelimesi arasında bir anlam ilişkisi vardır.Buna benzer bir ilişki aşağıdakilerden hangisinde yoktur.
  A) sert-yumuşak
  B) ihdiyar-genç
  C) alim-bilgin
  D) eski-yeni
   SEÇ
 18. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde hece düşmesi yoktur?
  A) aklı
  B) yurdumuz
  C) beyni
  D) gönlü
   SEÇ
 19. Aşağıdaki cümleerin hangisinde karşılaştırma vardır?
  A) Yazarın yeni kitabı daha özgün
  B) Gittiği her yerden hatıra getirdi
  C) Size bir haberim var
  D) Bu kilimi yeni almışlar
   SEÇ
 20. Seçeneklerden hangisi terim anlamlı sözcük değikdir?
  A) anahtar
  B) nota
  C) voleybol
  D) üçgen
   SEÇ