Eş Anlamlı Sözcükler Test

1 / 20
 1. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır?
   yaşam-hayat
   kalın-ince
   yeni-eski
   ıslak-kuru
 2. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi diğer üçünden anlam ilişkisi yönünden farklıdır?
   şehir-kent
   işitme-duyma
   acı-tatlı
   his-duygu
 3. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi diğer üçünden anlam ilişkisi yönünden farklıdır?
   uzak-yakın
   genç-ihtiyar
   hızlı-yavaş
   tanık-şahit
 4. 1. kalp-yürek
  2. geniş-dar
  3. kanıt-ispat
  4. il-vilayet
  Yukarıdakilerden hangisinde eş anlamlı sözcükler verilmemiştir?
   1
   2
   3
   4
 5. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
   ışık-ses
   özgür-hür
   cimri-pinti
   yoksul-fakir
 6. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?
   anıt
   sayı
   üye
   Duvar
 7. Seçenekteki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
   kanıt – delil
   menfaat – yetenek
   kaygı – endişe
   dergi – mecmua
 8. Sorunları çözerken aklını kullanırdı.” Yukarıdaki altı çizili kelimenin yerine hangi kelime getirilirse cümlenin anlamı değişmez?
   parasını
   iplikleri
   problemleri
   Sokağı
 9. “Az önce sen içeride değil miydin?” Yukarıdaki cümlede hangi kelimenin zıt anlamlısı yoktur?
   az
   sen
   önce
   içeride
 10. I. soluk-nefes
  Il. tartışma – münakaşa
  III toplumsal – sosyal
  IV. tanık – hakim
  Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi eş anlamlı değildir?
   I
   Il
   III
   IV
 11. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?
   Açın karnı doyar, gözü doymaz.
   Doğru söz yemin istemez.
   Dost başa, düşman ayağa bakar.
   Yiğit bir yaşar, fırsat bin düşer.
 12. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
   sonuç – netice
   hızlı – yavaş
   mutluluk – saadet
   görev – vazife
 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yöresel” kelimesinin eş anlamlısı kullanılmıştır?
   Kadınlar, mahalli elbiselerini giymişti.
   Sonunda dağın doruğuna ulaştık.
   Yaşamını baştan sona gözden geçirdi.
   Arkadaşı için kaygılanıyordu.
 14. Uyarı – bağışlama – kimlik – hüviyet – ikaz” Yukarıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı verilmemiştir?
   uyarı
   bağışlama
   kimlik
   ikaz
 15. Seçenekteki kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur?
   gel
   in
   yüksek
   ressam
 16. “Türkiye bir tarım ülkesidir.” cümlesinde, altı çizili kelimenin eş anlamlısı hangi seçenekte verilmiştir?
   sanayi
   hayvancılık
   madencilik
   ziraat
 17. “Nitelikli eleman aranıyor” cümlesiyle aynı anlama gelen cümle hangisidir?
   Zeki eleman aranıyor.
   Vasıflı eleman aranıyor.
   Askerliğini yapmış eleman aranıyor.
   İşsiz eleman aranıyor.
 18. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?
   Bugünün küçüğü, yarının büyüğü.
   Damlaya damlaya göl olur.
   Gülme komşuna gelir başın
   Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
 19. “Mimar Sinan önemli yapıtlar bırakmıştır.” Cümlesinde altı çizili sözcüğün anlamdaşı hangisidir?
   eser
   mimar
   heykel
   Resim
 20. “Sunduğu öneri sınıfça kabul edildi.”cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı hangi cümlede vardır?
   Okula sürekli erken geliyor.
   Sonunda verilen teklif hoşuna gitti.
   Yaşamın getirdikleri onu üzdü.
   Arkadaşı sürekli mızıkçılık