ADIM ADIM TÜRKİYE

  

1. I.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
II. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
III. 30 Ağustos Zafer Bayramı 
IV. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
 Yukarıda verilen milli bayramlarımızın tarihi oluş sırasına 
göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) I–II-III-IV 
B) II-I – VI -III 
C) I-III – II-IV 
D) IV-II- III-I
A) B) C) D)

I2. I. Ölü Deniz 
II. Peri Bacaları 
III. Ayasofya Müzesi 
IV. Kuş Cenneti 
Yukarıdakilerden hangisi özellik itibariyle diğerlerinden farklıdır? 
A) I     B) II     C) III    D) IV
A) B) C) D)

3. Çömlek yapımıyla ünlü ilçemiz Avanos hangi ilimizde yer almaktadır? 
A) Konya        B) Denizli 
C) Nevşehir     D) Ankara
A) B) C) D)

4. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
 A) Kemençe – Akdeniz Bölgesi
 B) Horon – Karadeniz Bölgesi
 C) Kaşık – Doğu Anadolu Bölgesi 
D) Seğmen – İç Anadolu Bölgesi
A) B) C) D)

5. Aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerden birisi değildir?
 A) Müzik          B) Çalgılar
 C) Giysiler        D) Yaylalar
A) B) C) D)

6. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
A) Saltanatın kaldırılması – Cumhuriyetçilik.
 B) Halifeliğin kaldırılması – Laiklik 
C) Soyadı Kanunu - Halkçılık 
D) Miladi takvimin kabulü - Milliyetçilik
A) B) C) D)

7. Çinisiyle ünlü ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kütahya         B) Eskişehir 
C) Erzurum         D) Nevşehir
A) B) C) D)

8. Mantı, baklava, içli tava, pastırma vb. 
hangi kültürümüz içerisinde yer alır? 
A) Yemek                   B) Folklör 
C) El sanatları           D) Müzik
A) B) C) D)

9. Kültürel değerlerimizin bölgeden bölgeye farklılık göstermesi 
aşağıdakilerden hangisini gösterir? 
A) Gelenek ve göreneklerimiz
 B) Kültürel zenginliğimizi 
C) Birlik ve beraberlikten uzak olduğumuzu 
D) Tek kültürlü olmamızı
A) B) C) D)

10. Aşağıdakilerden hangisi geleneklerimizden biri değildir?
 A) Kına gecesi 
B) Asker uğurlama
 C) Sünnet 
D) Doğum günü kutlaması
A) B) C) D)

11. Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan birisi değildir
A) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
B) Gençlik ve Spor Bayramı 
C) Cumhuriyet Bayramı 
D) Şeker Bayramı
A) B) C) D)

12. I.Öğretim birliğinin sağlanması 
II. Türk alfabesinin kabul edilmesi 
III. Millet mekteplerinin açılması 
Yukarıdaki yenilikler hangi alanda yapılmıştır?
 A) Siyasi                B) Eğitim 
 C) Toplumsal           D) Ekonomik
A) B) C) D)

13. Ölçü - tartı ve zaman ölçülerinde yapılan yenilikler 
en çok hangi alanı düzenlemek için yapılmıştır?
 A) Siyasi                   B) Eğitim 
 C) Toplumsal              D) Ekonomik
A) B) C) D)

14. Türk Anayasasının oluşturulması, Türk Medeni Kanunun kabulü, 
Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ceza Kanunun kabulü 
gibi inkılaplar hangi alanda yapılmıştır? 
A) Ekonomi               B) Siyasi 
C) Ticari                  D) Hukuk
A) B) C) D)

15. Atatürk; “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” 
diyerek aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi belirtmiştir?
 A) Eğitim-Bilim        B) Barış 
 C) Cumhuriyet        D) Demokrasi
A) B) C) D)

16. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının 
dayandığı temel esaslar değildir?
 A) Akılcılık               B) Bilimsellik
 C) Çağdaşlık            D) Savaş
A) B) C) D)

17. Atatürk; “Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir” 
sözünü hangi ilkeye yönelik söylemiştir? 
A) Milliyetçilik           B) Devletçilik 
C) Halkçılık               D) Laiklik
A) B) C) D)

18. Vatan, millet, devlet ve bayrak sevgisi hangi 
ilke ile açıklanabilir? 
A) Cumhuriyetçilik            B) Milliyetçilik
C) Halkçılık                     D) Laiklik
A) B) C) D)

19. Halkın yapamadığı işlerin devlet tarafından yapılması
 hangi ilke ile ilgilidir?           
A) Devletçilik 
B) Milliyetçilik 
C) Halkçılık 
D) Laiklik
A) B) C) D)

20. Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi hangi ilke ile ilgilidir?
 A) Halkçılık 
B) Laiklik 
C) Devletçilik 
D) Ulusçuluk
A) B) C) D
)

              
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA