SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)
  1. Yarıçapı 8cm olan çemberin çevresi kaç cm’dir? (Pi=3)
A) 48cm
B) 32cm
C) 64cm
D) 96cm
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2. Yarıçapı 15cm olan çemberin çevresi kaç cm’dir? (Pi=3)
A) 45cm
B) 90cm
C) 30cm
D) 60cm
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3. Yarıçapı 12birim olan çemberin çevresi kaç birimdir? (Pi=3)
A) 48br
B) 36br
C) 72br
D) 84br
 4.
A)
B)
C)
D)
  4. Yarıçapı 18cm olan çemberin çevresi kaç cm’dir? (Pi=3)
A) 36cm
B) 72cm
C) 96cm
D) 108cm
  5.
A)
B)
C)
D)
  5. Yarıçapı 25birim olan çemberin çevresi kaç birim’dir? (Pi=3)
A) 100br
B) 120br
C) 150br
D) 225br
  6.
A)
B)
C)
D)
  6.Çapı 16cm olan çemberin çevresi kaç cm’dir? (Pi=3)
A) 48cm
B) 32cm
C) 64cm
D) 96cm
  7.
A)
B)
C)
D)
  7. Çapı 30cm olan çemberin çevresi kaç cm’dir? (Pi=3)
A) 45cm
B) 90cm
C) 30cm
D) 60cm
  8.
A)
B)
C)
D)
  8. Çapı 24birim olan çemberin çevresi kaç birimdir? (Pi=3)
A) 48br
B) 36br
C) 72br
D) 84br
  9.
A)
B)
C)
D)
  9. Çapı 36cm olan çemberin çevresi kaç cm’dir? (Pi=3)
A) 36cm
B) 72cm
C) 96cm
D) 108cm
  10.
A)
B)
C)
D)
  10. Çapı 50birim olan çemberin çevresi kaç birimdir? (Pi=3)
A) 100br
B) 120br
C) 150br
D) 225br
  11.
A)
B)
C)
D)
  11.Çevresi 96cm olan çemberin yarı çapı kaç cm’dir? (Pi=3)
A) 32cm
B) 16cm
C) 24 cm
D) 48cm
  12.
A)
B)
C)
D)
  12. Çevresi 54cm olan çemberin yarı çapı kaç cm’dir? (Pi=3)
A) 9cm
B) 11cm
C) 12cm
D) 14cm
  13.
A)
B)
C)
D)
  13. Çevresi 108cm olan çemberin yarı çapı kaç cm’dir? (Pi=3)
A) 15cm
B) 16cm
C) 18cm
D) 24cm
  14.
A)
B)
C)
D)
  14. Çevresi 240birim olan çemberin yarı çapı kaç birimdir? (Pi=3)
A) 50br
B) 60br
C) 30br
D) 40br
  15.
A)
B)
C)
D)
  15. Çevresi 210cm olan çemberin yarı çapı kaç cm’dir? (Pi=3)
A) 30cm
B) 35cm
C) 70cm
D) 60cm
  16.
A)
B)
C)
D)
  16. Yarı çapı 6cm olan çemberin alanı kaç cm karedir? (Pi=3)
A) 108
B) 120
C) 150
D) 180
  17.
A)
B)
C)
D)
  17. Yarı çapı 10cm olan çemberin alanı kaç cm karedir? (Pi=3)
A) 200
B) 300
C) 250
D) 400
  18.
A)
B)
C)
D)
  18. Çapı 14cm olan çemberin alanı kaç cm karedir? (Pi=3)
A) 97
B) 127
C) 147
D) 167
  19.
A)
B)
C)
D)
  19. Çapı 18cm olan çemberin alanı kaç cm karedir? (Pi=3)
A) 140
B) 143
C) 240
D) 243
  20. 
A)
B)
C)
D)   
20. Çevresi 48cm olan çemberin alanı kaç cm karedir? (Pi=3)
A) 192
B) 220
C) 242
D) 268
  HAZIRLAYAN:HamitBİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 

 

   
......