SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)
  1. “Bilgisayar düşünme biçimimi değiştirdi. Bazen dünyayı çok küçük görmeme neden oluyor. Aslında dünya büyük. Monitörün ekranından bir tuşla okyanusları aşmak, uzak ülkelere gitmek harika bir şey! Bu inanılmaz gelişmeye, herkes en az benim kadar hayret ediyor. “
Bu parçadan bilgisayarla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Düşünme biçimini etkilediği
B) Uzakları yakınlaştırdığı
C) Geçmişle bağlarımızı kopardığı
D) Şaşkınlıkla karşılandığı
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2. “Günlük yaşamda bazı insanların size tuhaf gelen davranışlarını görebilirsiniz. Kimi duvara dayalı bir merdivenin altından geçmez ve bunu uğursuzluk sayar. Kimi önüne bir kara kedi çıkarsa o günü kötü geçireceğini düşünür. Oysa bunların sağlam bir dayanağı ya da bilimsel bir geçerliliği yoktur. “
Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumdaki yanlış inanışlar
B) Bilimin ortaya çıkışı
C) Toplumsal aksaklıklar
D) İnsanlar arasındaki ilişkiler
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3. “Bir kümese doğru sinsi sinsi yaklaşan tilkinin adım atışlarını hiç görmedinizse, Salih Ağa’nın yürüyüşüne bakınız.” cümlesine göre Salih Ağa’yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Gizlice kötülük yapabileceği
B) Hızlı yürüdüğü
C) Çalışmayı çok sevdiği
D) Avcılıkla uğraştığı
 4.
A)
B)
C)
D)
  4.
Sabah artık gözünü erken açar,
Ta uzakta meleşirler kuzular,
Her kuşun, her kuzunun neşesi var;
Ey çocuklar! Sevinin geldi bahar. İ.A. Gövsa Bu dörtlükten baharın gelişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Çocukların mutlu olacağı
B) Güneşin erken saatlerde doğduğu
C) Verimli bir yıl olacağı
D) Kuzuların kırlarda dolaştıkları
  5.
A)
B)
C)
D)
  5.
Bahar geldi, çıksın uçurtmalar,
Evler, minareler üstüne.
Kimini kapıp götürsün rüzgâr.
Kimi takılsın telgraf direklerine. Şükrü Enis Regü Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uçurtma
B) Telgraf direkleri
C) Rüzgâr
D) Çocukluk
  6.
A)
B)
C)
D)
  6. “Ahlak, sadece kötülük etmekten çekinmek değildir, başkalarının yapacakları kötülükleri de önlemeye çalışmaktır.” cümlesine göre aşağıdakilerden hangisi ahlaka uygun bir davranıştır?
A) Yere çöp atan bir kişiyi uyarmak
B) Başkasına ait bir eşyayı izinsiz kullanmak
C) İnsanlar hakkında olumsuz sözler söylemek
D) Hayvanlara eziyet edenlere göz yummak
  7.
A)
B)
C)
D)
  7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir anlatım vardır?
A) Beş dakikada dağın zirvesine çıktık.
B) Beni üzen şey arkadaşımın sözünde durmaması oldu
C) O kadar çok ağladı ki göz yaşları sel olup aktı.
D) Hay Allah senden razı olsun; ne iyi etinde geldin.
  8.
A)
B)
C)
D)
  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı (benzetilerek anlatma) bir anlatım yoktur?
A) Üzüntüden saçları kara dönmüş.
B) Çarşı Pazar dolaşmaktan ayaklarıma kara sular indi.
C) İnsanlar neden taş yürekli olurlar.
D) Binanın yapımında üç araba tuğla kullanılmış.
  9.
A)
B)
C)
D)
  9.
I. Şimdi git ama ………. gel.
II. Şu araba yanımdan çok ………. geçti.
III. Ben o kadar uzaktaki topu ………. alayım. Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurursak aşağıdaki sözcüklerden hangisi kullanılmaz?
A) nasıl
B) hızlı
C) dün
D) yine
  10.
A)
B)
C)
D)
  10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı cümledir?
A) Yaşlı adam işte bu dedi kendi kendine.
B) Kağıttan boyalar akmamıştı.
C) Ne zaman gelmişti, ne zaman girmişti içeriye.
D) Yanındaki küçük kıza “kurusun bu senin” dedi.
  11.
A)
B)
C)
D)
  11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isimin yerini alan bir sözcük kullanılmamıştır?
A) İstanbul’dan ayrılalı çok olmadı.
B) Ama seni ve kardeşini çok özledim.
C) Onun gibi bir kardeşin olduğu için çok şanslısın.
D) Biz burada keman kursuna yazıldık.
  12.
A)
B)
C)
D)
  12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazılışı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Selin öyle yorgun geldi ki elini kolunu kaldıracak hali yoktu.
B) Asiye yarın ki geziye gelecek.
C) O kadar kızmıştı ki ne söyleyeceğini bilemiyordu.
D) O kadar konuştuk ki yorgunluktan uyuya kaldık.
  13.
A)
B)
C)
D)
  13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın durumunu bildiren bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Merdivenleri yavaşça tırmandık.
B) Kardeşin çok güzel konuşuyor.
C) Derslerimize iyi çalıştık.
D) Yağmur yağdığı için pikniğe gidememişler.
  14.
A)
B)
C)
D)
  14. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Esirgemek = yönetmek
B) Şifahane = hastane
C) Gaye = amaç
D) Lisan = dil
  15.
A)
B)
C)
D)
  15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A) Öğrenciler derslerine sıkı çalıştılar.
B) Zavallı çocuk ne yapacağını bilemedi.
C) Öğretmen sınıfa aniden girdi.
D) Ayşe korkuyla bağırdılar.
  16.
A)
B)
C)
D)
  16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aldığı ekten dolayı anlamı değişen bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Çaycı herkese sıcak çay getirmişti.
B) Yeni kelimeler öğrenmek için sözlük kullanıyorum.
C) Elif, kedisi mırnavı kucağında gezdiriyordu.
D) Ali’nin babası dalgıçlık yapıyormuş.
  17.
A)
B)
C)
D)
  17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Benden sana bir öğüt, kendi ununu kendin öğüt.
B) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.
C) Yaşlı adam bana “Sağlam bir sal yap ve kendini suya sal” dedi.
D) Bin tane ödünç atın olacağına bir tane kendi atın olsun da ona bin.
  18.
A)
B)
C)
D)
  18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A) Yaşı kırka vardı, hala bir baltaya sap olamadı.
B) Canımızı dişimize takıp var gücümüzle çalıştık.
C) Çok kişi çayı şekerli içer ama ben şekerli içmeyi severim.
D) Arkadaşların çenesi düşünce dersler çekilmez oluyor.
  19.
A)
B)
C)
D)
  19. “Sonucu herkes tarafından bilinen durumlar için, onu ispat edecek bir delile ihtiyaç yoktur.”
Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Keskin sirke küpüne zarar.
B) Rüzgar eken fırtına biçer.
C) Ak akçe kara gün içindir.
D) Görünen köy kılavuz istemez.
  20. 
A)
B)
C)
D)   
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Yusuf yarın yapılacak geziye gelecek mi?
B) Güzel mi güzel bir oyun oynadık.
C) Bayramda dedemin de elini öptük.
D) Birde baktım ki evdeki halılar suyun üstünde yüzüyor.
  HAZIRLAYAN:HamitBİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 

 

   
......