İNTERAKTİF TESTLER


TÜRKÇE 2. DEĞERLENDİRME 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “burun” sözcüğü gerçek 
anlamda kullanılmıştır? 
A) Çok para kazanınca burnu büyüdü. 
B) Annem tatili burnumdan getirdi. 
C) Kazada burnum kırıldı. 
D) Köyüm burnumda tütüyor.
A) B) C) D)

2. “ tuttu” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek
 anlamıyla kullanılmıştır?
 A) İpin ucundan sıkıca tuttu. 
B) Asiye işin ucundan tuttu. 
C) Ezgi’yi araba tuttu. 
D) Bu iş çok iyi tuttu.
A) B) C) D)

3. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde tatlı sözcüğü 
gerçek anlamında kullanılmıştır? 
A) Bu elmalar çok tatlı 
B) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. 
C) Öğretmen çok tatlı konuşuyordu 
D) Bebekler tatlı tatlı gülüyordu.
A) B) C) D)

4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi “mecaz” 
anlamlı değildir
A) Öğretmene boş gözlerle bakıyordu. 
B) Ayşe’nin uykusu kaçtı. 
C) Kırık camı hemen değiştirdik. 
D) Çocuk kitapları okumaya bayılıyorum.
A) B) C) D)

5. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecazlı 
anlatım yoktur? 
A) Bu konuyu bir daha açmayacağım. 
B) Sıcak çorbayı içince rahatladım. 
C) Yakında savaş patlayacak. 
D) Adamı hırsız olarak damgaladılar.
A) B) C) D)

6. "Kısa" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hanginde "
sıfat (ön ad)" görevinde değildir
A) Ayşe'ye kısa saç çok yakışmış. 
B) Eteğinin boyu biraz kısa olmuş. 
C) Kısa zamanda hepsi unutulur. 
D) Kısa boylu ağaçları seçmişler.
A) B) C) D)

7. Aşağıdakilerden hangisi bileşik yapılı sözcüktür?
 A) Seçmen               B) Koşan 
C) Ayakkabı               D) Sinek
A) B) C) D)

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? 
A) Bazı çocuklar daha erken okurlar. 
B) Bayramın kaçıncı günü yola çıkıyorsunuz? 
C) İnşaatta birkaç işçi çalışıyor. 
D) Yarın bize çocuklarla geliniz.
A) B) C) D)

9. Aşağıdakilerden hangisinde ses düşmesi olmuştur? 
A) Kolunu        B) Boynu 
C) Kağıt          D) Koyun
A) B) C) D)

10. Hangisinde hece düşmesi yoktur? 
A) Gerekliyi gereksizken saklamalı 
B) Aklı kıt olan dilini tutamaz 
C) Sabreyle işine hayır gelsin başına 
D) Yırtıcı kuşun ömrü az olur
A) B) C) D)


11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde hece düşmesi 
( ses düşmesi ) olmamıştır ? 
A) Karnım          B) Ağzım 
C) Gözüm          D) Ömrüm
A) B) C) D)

12. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “-de -da” nın yazımı yanlıştır? 
A) Kalemim sen de kalmış. 
B) Çantam evde kalmış. 
C) Okulumuzda spor salonu var. 
D) Topumu bahçede unuttum.
A) B) C) D)

13. Hangi cümledeki “da, de” nin yazımı yanlıştır? 
A) Sanki zamanımız var da kalmıyoruz. 
B) Halı da koltuk da tertemiz olmuştu. 
C) Davet etti de gitmediniz mi? 
D) Geleceğin kökleri mazi de aranmalıdır.
A) B) C) D)

14. Özel isimlere aşağıdaki eklerden hangisi gelirse 
kesme işareti ile ayrılır? 
A) –li     B) –ler     C) –gil     D) –de
A) B) C) D)

15. " Merakla ( ) " Bu resim ne ( )" diye sordu ( ) " 
tümcesinde parantez içindeki yerlere, aşağıdaki 
noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? 
A) (:) (?) (.) 
B) (;) (?) (?) 
C) (.) (!) (?) 
D) (;) (!) (.)
A) B) C) D)

16. -Atatürk, küçük çocuğa sordu ( ) 
-Adın ne senin bakayım ( ) 
-Cemil ( ) 
-Çankaya'da mı oturuyorsun 
Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere aşağıda 
verilen noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? 
A) (:) (,) (?) (?) 
B) (:) (?) (.) (?) 
C) (:) (?) (,) (?) 
D) (.) (?) (:) (?)
A) B) C) D)

17. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ünlü düşmesine 
uğramamıştır ? 
A) Son yaptığı resmi arkadaşlarına gösterdi 
B) O şehirin insanlarını oldukça cana yakın buldum. 
C) Soğuk su içtiği için karnı ağırmış. 
D) Boynum, omuzum, göğsüm her yanım tutulmuş
A) B) C) D)

18. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır? 
A) İri-büyük 
B) Güçlü-kuvvetli 
C) Ak-beyaz 
D) Şişman-zayıf
A) B) C) D)

19. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? 
A) Kırmızı -al 
B) Dar -geniş 
C) Kapalı -açık 
D) Kısa -uzun
A) B) C) D)

20. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam yönünden
 diğerlerinden farklıdır? 
A) Az - çok 
B) Alt - üst 
C) Karanlık - aydınlık 
D) Şirin - sevimli
A) B) C) D)

 Hazırlayan:  Hamit BİÇER

 
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA