İNTERAKTİF TESTLER


1 - Aşağıdakilerden hangisinde katı , sıvı ve gaz maddelere doğru örnek verilmiştir ?
A - tahta - yoğurt - kalem    
B - demir - kolonya - bakır              
C - buz - su - buhar              
D - yaprak - kağıt - jel

2 - Aşağıdakilerden hangileri ısı birimi olarak kullanılır ?
A - Joule - derece            
B - Kalori - derece           
C - Kilogram - Joule          
D - Joule - kalori

3 - Odanın sıcaklığın kaç derece olduğunu merak eden Ahmet , hangi alete bakmalıdır ?
A - dinamometre                  
B - barometre                      
C - termometre                     
D - duvar saati

4 - “ Doğadaki tüm enerji kaynaklarının kökeni …………………. enerjisidir. ” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
A - Elektrik      
B - Güneş      
C - Işık     
D - Rüzgar

5 - Aşağıdakilerden hangisi genleşmeye örnek
değildir ?
A - Elektrik tellerinin yazın daha gevşek dur­ması.
B - Levha biçiminde katıların ısındıklarında
yüzeylerinin genişlemesi.
C - Şişkin bir topun sıcak beton üzerine
bırakıldığında daha fazla şişmesi.
D - Bir bahçeyi çevreleyen dikenli tellerin yazın
daha gergin durması

6 - “ Termometreler , sıvıların ………………     özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır. ” cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime yazılmalıdır ?
A - erime   
B - genleşme    
C - sarkma   
D - donma

7 - “ Isı sıcaktan soğuğa doğru hareket eder. Isı alan madde ısınırken, ısı veren madde soğur. ”  cümlesine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A - Çorba soğurken ısı verir.                                                       
B - Yemeğin pişmesi için ısı alması gerekir.
C - Isı alan suyun sıcaklığı artar.       
D - Isı veren su ısınır.

8 -  Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?
A - Bulutlar , su buharlarından oluşur.                        
 B - Su döngüsünde Güneş’ in etkisi yoktur.
 C - Güneş , ısı ve ışık kaynağıdır.                               
 D - Su buharı , soğuk hava tabakasıyla karşılaşınca yoğuşur.

9 - Islak çamaşırlar kışında kurur. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir ?
A - Buharlaşmanın her sıcaklıkta olması                                  
B - Kışın rüzgarın çok olması
C - Çamaşırlarda az miktarda su bulunması                             
D - Kışın havada fazla nem olması


10 -          1. Kap - 25 ml           2. Kap - 50 ml              
3. Kap - 75 ml           4. Kap - 100 ml
Yukarıdaki kaplarda bulunan sular , eşit miktarda ısı verilen ocaklarda 10 dakika boyunca ısıtılıyor. Hangi kaptaki suyun sıcaklığı en yüksek olur ?
A - 1. Kap     
B - 2. Kap     
C - 3. Kap   
D - 4. Kap

11 - Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır ?
         A - Isınan demiryolu raylarının uzaması
         B - Isınan deodorant kutularının patlaması
         C - Kalorifer borularının ısının etkisiyle patlaması
         D - Soğutulan bir balonun küçülmesi

12 - Yandığında ısı enerjisi veren maddelerin ortak adı nedir ?
A - Kağıt      
B - Mazot        
C - Yakıt      
D - Benzin

13 -Aşağıdakilerden hangisi enerji verici besinler grubunda yer almaz ?
   A - Yağ                        
B - Vitamin
C - Protein                    
D - Karbonhidrat

14 - “ Bir deneyde patatesin üzerine tentürdiyot dökülüyor. Patates mavi renge dönüşüyor. ” Bu bilgi bize hangi bilimsel gerçeği açıklar ?
          A - Patateste yağ olduğunu
          B - Patateste karbonhidrat olduğunu
          C - Patateste protein olduğunu
          D - Patateste vitamin olduğunu

15 - Aşağıdaki olaylardan hangisinde ısı , ışınların etkisiyle oluşur ?
       A - Çelik çaydanlıktaki suyun ısınması
       B - Soba üstündeki maşanın ısınması
       C - Güneşte kalan cam bardaktaki suyun ısınması
       D - Kaloriferin etkisiyle odanın ısınması

16 - Aşağıdakilerden hangisinde maddeler çok genleşenden az genleşene doğru sıralanmıştır ?
A - Katı , sıvı , gaz           
B - Gaz , sıvı , katı
C - Sıvı , katı , gaz           
D - Gaz , katı , sıvı

17 -        I -  Madde çevreden ısı alır.
II -  Her sıcaklıkta gerçekleşir.
III -  Maddenin yüzeyinde olur.
Buharlaşma olayı için yukarıdakilerden hangileri doğrudur ?
A - I , II         
B - I , III       
C - II , III        
D - I , II , III 

18 - Aşağıdaki besinlerden hangisinde yapı­cılık ve onarıcılık özelliği vardır ?
A - çay - kahve              
B - şeker - tuz      
C - yumurta - et            
D - limon - portakal

19 - Su , gaz hâlindeyken soğuk bir ortamla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir ?
A - Isı alır.                   
B - Yoğuşarak suya dönüşür.     
C - Katı hâle geçer.     
D - Isı vererek donar.

20 - Sindirim sistemimizin sağlığı için aşağıda­kilerden hangisini yapmak yanlış olur ?
A - bol baharatlı ve acılı yemeklerden kaçınmak        
  B - yemeklerimizi acele etmeden yemek
 C - genellikle aynı çeşit besinlerle beslen­mek
D - yediğimiz yemeklerin çok sıcak ya da çok    soğuk olmamasına dikkat etmek

 

 

 

 

 


 


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER