İNTERAKTİF TESTLER


1 - Aşağıdakilerden hangileri güneş pillerinin kullanıldığı araçlardan değildir ?
A - Uzay araçları               
B -
Bisiklet
C - Elektronik saatler        
D -
Hesap makineleri

2 - Sıkışan cam kavanozun metal kapağını açabilmek için kavanozu ters çevirerek su dolu kap içine koyarız.
Kavanozun kapağının kolay açılması ;
I. Isıtılan maddeler genleşir.
II. Metalin genleşme özelliği camınkinden fazladır.
III. Cam büzülmüş , metal genleşmiştir.
verilenlerden hangileri ile açıklanabilir ?
A - Yalnız I                   
B -
Yalnız II
C - I ve II                      
D -
II ve III

        1
    Erime

2
Yoğuşma

3
Donma

4
Buharlaşma

5
Kaynama

6
Isınma

 

 

 3 -
Buhardan buza dönüşüm sırasında yuka­rıda verilen olaylardan hangileri sırasıyla gerçekleşir ?
A - 1 - 4 - 6                  
B - 2 - 3 - 5
C - 4 - 5                       
D -
2 - 3

4 - Fırından yeni çıkan çikolatalı kekin hacminin soğudukça küçülmesi aşağıdakilerden hangisine örmektir ?
A - Genişleme 
B -
Büzülme   
C -
Erime    
D -
Donma

5 - Yaz mevsimi olmasına rağmen dağların tepesinde bulunan karların erimemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
 A - Yağan kar miktarının fazla olması
 B - Yaz mevsiminin süresinin kısa olması
 C - Farklı iklim çeşitleri görülmesi
 D - Havanın yüksek yerlerde soğuk olması

6 - Yetişkin bir insanın ağzında hangi tür diş en fazla sayıda bulunur ?
A - Azı dişleri                  
B -
Kesici dişler
C - Köpek dişleri           
D -
Yirmi yaş dişleri

7 - Aşağıda verilen yapılardan hangisi boşaltım organı veya boşaltıma yardımcı bir organ değildir ?
 A - İdrar kesesi             
B - Mide 
C - Böbrek                   
D -
Karaciğer

8 -
  12 cal kaç Joule eder ?
A - 1200           B - 4       
C -
300           D - 48
I - Su döngüsü            
II - Fosil yakıtların oluşumu                 
III - Bitkilerin besin üretmesi
9 - Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri güneş enerjisi sayesinde gerçekleşir ?
            A - Yalnız I                 B - II - III             
            C -  I , II , III              D - I  ve  III

10 - Alper : Sağlıklı dişlere sahip olmayan kişiler , yiyecekleri iyice çiğnemeden yutarlar. Alper’ in sözünü ettiği durum , öncelikle hangi organın sağlığını olumsuz etkiler ?
A - İnce Bağırsak    
B -
Mide  
C -
Böbrekler  
D -
Ağız


11 -  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
   A - Yeryüzündeki sular , Güneş sayesinde buharlaşır.
   B - Yeryüzünde yağışlar ile buharlaşma arasında bir
denge vardır.
   C - Yerden yükseklere doğru çıkıldıkça sıcaklık azalır.
   D - Yeryüzü suları sürekli buharlaştığı için  
yeryüzündeki toplam su miktarı azalır.

12 - Su buharı soğuk bir yüzeye çarpınca su damlacıkları oluşur. Bu olayda gözlemlenen hal değişim olayı aşağıdakilerden hangisidir?
A - donma                         
B -
kaynama    
C - yoğuşma                      
D -
erime

13 - “ Dişleri tam ve sağlıklı olan Selma , yıkanmış elmayı ısırıp , iyice çiğnedi ve yuttu.   Bu olayda aşağıdakilerden hangisi ilk önce görev almıştır ?
A - Kesici dişler                  
B -
Büyük azı dişleri
C -  Küçük azı dişleri          
D - 
Yirmi yaş dişleri

14 - Canlı kalıntılarından oluşan yakıta ne ad verilir ?
 A - Fosil yakıt               
B -
Akaryakıt
C - Kimyasal yakıt        
D -
Katı yakıt


15 -  Yukarıdaki şekilde verilen su döngüsünde boş bırakılan kutuya aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
A - Buharlaşma                 
B -
Erime    
C - Donma                         
D -
Sis

16 -  Kapağı zor açılan bir cam kavanoz , şekildeki gibi bir süre sıcak suda bekletildikten sonra kapak açılıyor. Bu sonuca göre aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur ?
       I - Metalin genleşmesi , camın genleşmesinden 
büyüktür.
      II - Metalin genleşmesi , camın genleşmesinden
küçüktür.
     III - Metalin genleşmesi , camın genleşmesine eşittir.
A -  Yalnız I                  
B -
Yalnız II
C -  I  ve  III                  
D -
II  ve  III

17 - Cam bardağa sıcak su döküldüğü anda bardağın çatlaması neyin sonucudur ?
A - Kaynama                  
B -
Genleşme       
C - Büzülme                    
D -
Yoğuşma

18 - Vücudumuzda en fazla oranda bulunan madde , aşağıdakilerden hangisidir ?
A - Yağ      
B -
Protein     
C -
Mineral      
D -
Su

19 -Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin gelişmesine bağlı olarak üretilen besin maddelerinden değildir ?
A - mayonez                  
B -
turşu
C - kraker                       
D -
puding

20 - Vücuttaki zehirli ve zararlı maddelerin uzaklaştırılmasında , aşağıdakilerden hangisi rol oynamaz ?
A - Terleme yapma           
B -
Soluk alıp verme
C - Sindirim yapma            
D -
İdrar üretme

 

 

 

  

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER