5.Sınıf

HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM -3-


Bu testte 20 soru vardır. Cevaplama süresi -40- dakikadır.


1. Aşağıdakilerden hangisi grup değildir?
A) Durakta otobüs bekleyenler
B) Akrabalar
C) Oyun arkadaşları
D) Sınıf arkadaşları

2. Bazı gruplar aynı zamanda kurumdur” aşağıdakilerden 
hangisi bu özelliği taşımaktadır?
A) satranç kulübü
B) futbol takımı
C) aile
D) sınıf

3. Aşağıdakilerden hangisi kurumun özelliklerinden değildir?
A) Sürekliliği yoktur
B) Çalışanlarına ücret öder
C) Bir ihtiyaçtan ortaya çıkar
D) Hizmet üretir

4. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluğun tanımıdır?
A) Bir kişinin grup içerisinde sahip olduğu görev
B) Uzun süreli ve kanunlarla belirlenmiş 
nitelikleri olan gruplar
C) Ortak bir amaç için çalışanların oluşturduğu
 toplumsal yapı
D) Bir kimsenin üzerine aldığı gereklerini yerine 
getirmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi için bir grup oluşturmaya 
gerek yoktur?
A) Basketbol oynamak
B) Ders çalışmak
C) Eğitici kulüp faaliyetlerinde bulunmak
D) İzcilik kulübü oluşturmak

6. Kanunlarla belirlenmiş gruplara ne denir?
A) sınıf
B) öğrenci
C) grup
D) kurum

7. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş olan
 “ Çocuk Hakları Sözleşmesi” ülkemiz tarafından da
 kabul edilmiştir. Bu durum aşağıdakilerden 
hangisini göstermektedir?
A) Ülkemizde çocuk haklarının korunmasına 
önem verildiğini
B) Çocukların her istediklerini yapabilecekleri
C) Birleşmiş Milletlerin ülkemiz tarafından kurulduğunu
D) Çocukların kendi haklarını koruyabildiğini

8. Aşağıdakilerden hangisi bir grup oluşturur?
A) Alış-veriş yapanlar
B) Caddede yürüyen insanlar
C) Parkta oturanlar
D) Sınıftaki öğrenciler

9. Aşağıdakilerden hangisi içinde yer aldığımız
 gruplardan biri değildir?
A) aile
B) milli takım
C) sınıf
D) toplum

10. Okula kayıt yaptıran her öğrencinin bir kısım 
hakları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan 
biri olamaz?
A) Okul kütüphanesinden yararlanmak
B) Eğitim öğretim imkanlarından yararlanmak
C) Okula istediği zaman gelmek
D) Okul bahçesinden yaralanmak

11. Aşağıdakilerden hangisi okul ile ilgili 
sorumluluklarımızdan biridir?
A) okul kurallarına uymak
B) anne ve babamıza yardımcı olmak
C) bayramlarda bayramlaşmak
D) Odamızı düzeltmek

12. “Ödevlerini zamanında yapan bir öğrenci 
sorumluluğunu yerine getirmiştir” Aşağıdakilerden 
hangisinde buna benzer durumu söz konusu olamaz?
A) Konuşanın sözünü kesmemek.
B) Eğitim –öğretim hizmeti almak.
C) Koridorda gürültü yapmamak.
D) Aileden habersiz parka gitmek.

13. Aşağıda verilen hak –sorumluluk eşleştirmelerinden 
hangisi yanlıştır?
A) seçimler katılmak – oy kullanmak
B) sağlık hizmetlerinden yaralanmak – düzenli 
sağlık taraması yaptırmak
C) sağlıklı bir çevrede yaşamak –kimyasal atıkları 
sulara karıştırmak
D) eğitim öğretim görmek – ders çalışmak

14. I . dayanışma 
II . hoşgörü 
III . uzlaşmacılık Yukarıda verilenlerden hangilerine 
sahip bireyler bir grup içerisinde saygınlık kazanır?
A) yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I,II ve III

15. Aşağıda verilenlerden hangisi haklarımızdan değil sorumluluklarımızdandır?
A) okulumuzun kantininden yararlanma
B) okul içi kurallara uyma
C) Okulun kütüphanesinden yararlanma
D) Eğitim – öğretimden yararlanma

16. Çocuk hakları sözleşmesine göre bir çocuk kaç
 yaşına kadar vazgeçilmez haklara sahiptir?
A) 7
B) 12
C) 18
D) 20

17. Herhangi bir işi yapmada kişinin üzerine düşen 
göreve ne adı verilir?
A) Rol
B) grup
C) Kurum
D) Deneme

18. içinde yer aldığımız grup ve kurumlarda bazı 
sorumluluklarımız vardır. Aşağıdakilerden hangisi 
sorumluluğumuz değildir?
A) Okuldaki bilgisayar laboratuarında ve okuldaki 
eğitim – öğretimden yararlanmak.
B) Sınıftaki kurallara uymak.
C) Eve zamanında gitmek.
D) Öğretmenin verdiği proje ödevlerini yapmak.

19. Aşağıdakilerden hangisi “Toplumsal yaşamdan 
doğan temel haklarımızdandır.”?
A) Barınma
B) sağlık ve eğitim
C) Beslenme
D) Giyinme

20. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu ihtiyaçlarımızdandır?
A) giyinme
B) oyun
C) seyahat
D) sevilme

            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA