İNTERAKTİF TESTLER


1)  Bir bölme işleminde bölen 9 ise kalan en çok kaçtır?

A. 1 1          B. 1                    
C. 9           D. 8

 

2)  Bir sayının 1 / 5 ile bölümünde bölüm 12 ise bu sayı aşağıdakilerin hangisinden büyük olamaz?

A. 180                  
B. 184         
C. 194
D. 193

 

3)  Bir bölme işleminde bölen 30, bölüm 25 ise bölünen en çok kaç olur?

A. 750                   B. 779 
C. 780                   D. 800

 

4)  99A : 10 bölme işleminde kalan olabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır?
A. 55                     B. 45
C. 44                      D. 39

 

5)  Bir bölme işleminde bölünen ve bölenin toplamı  1 70 tir. Bölüm 9 ise bölünen kaçtır?

A. 94                    B. 103
C. 147                   D. 153

 

6)   A-B = 10 çıkarma işleminde C+B= 10 ise  C aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 9        B) 8      
C) 7         D) 11

 

7)  Bir çıkarma işleminde fark 96 dır.Eksilen 33 azaltılırsa yeni fark ne kadar değişir?

A) 33 artar         B) 63 artar      
C) 33 eksilir         D) 63 eksilir

8)  Bir çıkarma işleminde eksilen 758,fark 379 ise çıkan sayı kaçtır?

A) 279           B) 324         
C) 368           D) 379

  9) 
      A B 7
     1 A B
  -______
     4 3 8              işleminde A nın sayı değeri kaçtır?

A) 6          B) 5         
C) 4          D) 3

10)  Rakamları 5,0,6,7 olan dört basamaklı en büyük sayı ile dört basamaklı en küçük sayının farkı kaçtır?

A) 2567          B) 2583         
C) 2494          D) 2467

 11)  Bir çıkarma işleminde eksilen,çıkandan 90 fazladır.Eksilenle çıkanın toplamı 210 ise eksilen sayı kaçtır?
A) 150           B) 130        
C) 90            D) 70

 

12)  Bir çıkarma işleminde eksilen,çıkan ve farkın toplamı 78 dir.Eksilen kaçtır?
A) 14           B) 19      
C) 39          D) 43

13)  1 ve 15 de dahil olmak şartı ile 1'den 15'e kadar olan ardaşık sayıların toplamı kaçtır?
A.135         B.130         
C.125        D.120

 14)  Bir satıcı pazara götürdüğü patateslerin birinci gün 2716 kg'ını, ikinci gün 1463 kg'ını, üçüncü gün ise birinci ve ikinci gün sattığı patateslerin toplamı kadar patates satıyor.
Satıcı üç günde kaç kg patates satmıştır?
A. 8358         B. 4997        
C. 5572         D. 4197

15)  "Yirmi milyon yirmi bin" sayısının rakamla yazılışı aşağıda kilerden hangisidir?

A 20 200 000       B. 20 020 000
C 2 020 000        D. 2 002 000

 16)  810 081 081 doğal sayısının okunuşu aşağıda kilerden hangisidir?

A.Sekiz yüz on milyon sekiz yüz on milyon seksen bir
B.Seksen bir milyon seksen bir bin seksen bir
C.Sekiz yüz on milyon seksen bir bin seksen bir
D.Sekiz yüz on milyon sekiz bin seksen bir

17)  9, 0, 1, 5, 7, 4 rakamları ile yazılabilecek rakamları birbirinden farklı en büyük altı ba­
samaklı doğal sayı kaçtır?

A 974 510               B. 975 104
C 975 410               D. 975 041

 18)  aa+aa+aa+aa=176 işlemine göre  axa=? nedir

A.17        B.36          
C.16        D.44

 19) toplama işleminin sonucu en az kaç olur?
   AAA      
     BB
  CCC   
+_____                              
A.366         B.466       
C.1964         D.1864
  

 20)  A+B=17 , A+C=16 ve B+C= 13 ise  A+B+C= İşleminin sonucu ne olur?

A.12            B.15         
C.18            D.23

  

 


 


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER