1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi belgisiz sıfattır?
A) Birtakım kitaplar
B) Üçüncü koşucu
C) Şu ağacın
D) Bir takım kurdum

2. Aşağıdakilerden hangisi soru sıfatıdır?
A) Yedişer çörek
B) Kaçıncı öğrenci
C) Beriki ev
D) Kırmızı araba

3. "Gökyüzü masmavi bulutlarla kaplıydı." 
cümlesinde ne tür bir sıfat vardır?
A) Soru sıfatı
B) Belgisiz sıfat
C) Sayı sıfatı
D) Pekiştirme sıfatı

4. "Kuzunun adı Kınalı Kuzu oldu." tümcesinde 
sıfat olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adı
B) Kuzu
C) Oldu
D) Kınalı

5. "Kaç kilo istiyorsun?" tümcesindeki sıfatın türü nedir?
A) Niteleme sıfatı
B) Soru sıfatı
C) Belgisiz sıfat
D) Sayı sıfatı

6. "Çocuğun koca kulakları, incecik boynu, 
iri ve yusyuvarlak kafası vardı." tümcesinde 
kaç tane sıfat vardır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

7. "Küçük çocuklar beyaz uçurtmalarını engin 
tepelerde uçuyorlardı." cümlesinde aşağıdaki 
sözcüklerden hangisi sıfat değildir ?
A) Küçük
B) Beyaz
C) Engin
D) Tepelerde

8. Varlıkların renklerini ve biçimlerini gösteren 
sıfatlara ne denir?
A) Belirtme sıfatı
B) İşaret sıfatı
C) Niteleme sıfatı
D) Belirtisiz sıfat

9. Aşağıdakilerden hangisi sıfat değildir ?
A) Şu (ev)
B) Kaç (kalem)
C) Küçük (ağaç)
D) Şu (kimin)

10. Aşağıdakilerden hangisi işaret sıfatıdır?
A) Yüz öğrenci
B) O öğrenci
C) Birçok öğrenci
D) Kaç öğrenci?

11. "Yeni ve güzel elbisesini bu akşam giyecek." 
cümlesinde kaç tane sıfat vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

12. "Karlı dağlar uzaktan çok güzel görünüyordu." 
tümcesinde hangi sözcük sıfattır?
A) Karlı
B) Dağlar
C) Uzaktan
D) Çok

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı yoktur ?
A) Yemyeşil bir gömleğim var.
B) Masmavi gökyüzünde kuşlar uçuyor.
C) Mavi mavi gözleri vardı..
D) Yepyeni gömleğine mürekkep damlatmış.

14. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde sıfat kullanılmamıştır ?
A) Kurt dumanlı havayı sever.
B) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
C) Sakla samanı gelir zamanı.
D) Boş teneke fazla tangırdar.

15. "Gelecek yıl altıncı sınıfta okuyacağız." 
cümlesinde hangi sözcük sıra sayı sıfatıdır?
A) Gelecek
B) Altıncı
C) Yıl
D) Sınıfta

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme 
sıfat görevinde kullanılmamıştır ?
A) Sepet sepet yumurtalar gördüm.
B) Çeşit çeşit giysiler vardı.
C) Öğrenciler sıra sıra dizildiler.
D) Mahallemizde eski püskü evler vardı.

17. "Bağlıyım bu toprağa, Bu odaya, bu dağa"
... dizelerinde geçen sıfatların türü nedir?
A) İşaret
B) Belgisiz
C) Sayı
D) Niteleme

18. Aşağıdakilerden hangisi niteleme sıfatıdır?
A) Tahta masa
B) Beyaz tebeşir
C) İkinci ders
D) O çocuk

19. "Bu çocuklar, şu kitapları hediye ettiler" 
cümlesindeki sıfatların türü aşağıdakilerin hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?
A) Niteleme sıfatı
B) Sayı sıfatı
C) Belgisiz sıfat
D) İşaret sıfatı

20. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sıfat vardır?
A) Okulun bahçesi çok bozuktu.
B) Sen, bunu başarırsın.
C) Kıymetini bilsen, üzülmem.
D) Tarlayı sarı çekirgeler kaplamış.

 Hazırlayan:  Hamit BİÇER

 
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA