İNTERAKTİF TESTLER


 

BAŞARILI KONUŞMANIN YOLLARI
Eğer konuşmada başarılı olmak isterseniz, her şeyden önce içtenlikli olun. Konuşmanızda karşınızdakinin isteklerine de yer verin. Hep siz konuşmayın. Kullandığınız kelimelere ve sesinize özen gösterin. Hem baş­kalarının konuşmalarını, hem de kendi konuşmalarınızı inceleyin. Sapta­yacağınız kusurları gidermek için bıkıp usanmadan çalışın. Söylendiği gibi, ağzı lâf yapıyor olmak, konuşma sanatında usta sayılmaya yetmez. Vaktiyle bir anne kızından şöyle söz etmişti: "Kızım mı? O sadece söyler, hiçbir zaman konuşmaz."
Unutmayın, konuşma duygu ve düşünce alışverişinde bulunmaktır; yoksa herkesin kendi düşüncelerinde, kendi görüşlerinde direnmesi değil.
Konuşmadaki tutumumuzu bağnazlığa, kırıcılığa ve kendimizi övmeye vardırmadan göstermeyi bilmeliyiz.
T. Weaver
Güzel Konuşma Yolları

( İlk dört soruyu parçaya göre cevaplayınız.)

1. Parçaya göre konuşmada başarılı olmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) İçtenlikli olmalıyız.
B) Ses tonumuza özen göstermeliyiz.
C) Kullandığımız kelimelere dikkat etmeliyiz.
D) Hep biz konuşmalıyız.

2. Konuşmayla ilgili kusurlarımızı gidermek için ne yapmalıyız?
A)Bıkıp usanmadan çalışmalıyız.
B) Olmuyorsa konuşmayı bırakmalıyız.
C) Kırıcı şekilde konuşmaya çalışmalıyız.
D) Az konuşmalıyız.

3. Parçaya göre başarılı bir konuşmada aşağıdakilerden hangisi vardır?
A) Kırıcılık B) Düşünce alışverişi 
C) Kendini övme D) Bağnazlık

4. Parçada anlatılmak isteneni en iyi ifade eden atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kuru laf karın doyurmaz.
B) Düt demeye dudak gerek.
C)Laf torbaya girmez.
D) Öfkeyle kalkan zararla oturur.

5. Dilimizde eklerin çoğu büyük ünlü uyumuna uyar. Bazı ekler ise bu kuralın dışındadır. Aşağıdakilerden hangisinde nu kuralın dışında olan bir ek kullanılmıştır?
A) sarılık 
B) sabahleyin 
C) gelincik 
D) kafadar

6. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hece düşmesi yaşanmamıştır?
A) kalbi 
B) devri
C) boynu 
D) ömrü

7. “Derin” kelimesi hangi seçenekte mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Bu denizin suyu çok derin.
B) Yolda yürürken derin bir kuyu gördük.
C) O, denizin derinliklerinde batık gemiyi arıyor.
D) O uzmanlık alanında derin bilgilere sahip.

8. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi farklıdır?
A) çaba-gayret 
B)umumi-gene
C) sıkça-bazen  
D) istek-arzu

9. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin içerdiği anlam diğerlerinden farklıdır?

A) Göze gelmek
B) Göz gezdirmek
C) Göz atmak 
D)Gözden geçirmek 

10. Aşağıdaki kelimelerden hangisi (-ci) ekiyle türememiştir?

A) oduncu 
B) sunucu
C) kapıcı 
D) yirminci 

 

11. Kesme işareti hangi seçenekte yanlış kullanılmıştır?

A) Fransa’da 
B) Almanya’da 
C)Arap’laşmak
D) Başbakan’a

12. Aşağıdaki isimlerden kaç tanesi soyut isimdir?
( yıldız-kelebek-cesaret-kilim-üzüntü-akıl-yalnızlık)

A) 2 
B) 3
C) 4 
D) 5

13. “Öğretmenlik” kelimesinin kökü aşağıdakilerden hangisidir?

A) öğ 
B) öğren
C) öğret 
D) öğretmen 

14. Aşağıdakilerden hangisi tamlama değildir?
A) çok gülmüş 
B) tahta kaşık
C) gözlük camı 
D) yaya geçidi

15. “Usta” kelimesi hangi cümlede sıfat olarak kullanılmıştır?

A) Usta işçiler sağ bölümde çalışıyor.
B) Ustaları hemen bürosuna çağırdı.
C) Bu konuyu ustamıza danışmalıyım.
D)O adam bu işte usta olmuş.

16. “Çocuklar………duydukları şeyleri çabuk öğrenirler.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) ilgi 
B) yarın 
C) nerede 
D) ama

17. Aşağıdakilerden hangisinin öznesi zamirdir?

A) Bazıları sahilde yürüyorlardı.
B) Dost acı söyler.
C) Rüzgâr, evin çatısını uçurdu.
D) Dedem, onu dün görmüş.

18. Aşağıdakilerden hangisi şart cümlesidir?

A) Okula gidersen harçlığını veririm.
B) Sınavı bir kazansam.
C) Bahçede oynamayın.
D) O kitaplardan hangisini okuyacaksın?

19. Matematik dersinde Kesirler konusunu işledik. Cümlesinde hangi söz tırnak içine alınmalıdır?

A) Matematik 
B)Kesirler 
C) dersinde 
D) Matematik dersinde

20. Aşağıdakilerin hangisinde “de” bağlacı yanlış yazılmıştır?

A) Arayan mevlâsınıda bulur, belasınıda.
B) Toplantıda öğretmenimiz de konuşacak.
C) Bir gün biz de yaşlanacağız.
D)Bal olan yerde sinek de vardır.

 

1-D 2-A 3-B 4-C 5-B 6-A 7-D 8-C 9-A 10-D 11-C 12-C 13-C 14-A 15-A 16-A 17-A 18-A 19-B 20-A


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER