Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Testi

ANA SAYFAYA GİT

1 / 20
 1. Bilim insanları canlıları kolay inceleyebilmek için sınıflandırmışlardır. Bu sınıflandırmanın içinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
   Bitkiler
   Hayvanlar
   İnsanlar
   Mantarlar
 2. Dilekler sınıfta kara yosunu ile papatyayı inceleyerek benzer ve farklı yönlerini yazıyorlar. Buna göre her iki çiçeğin ortak yönü olarak neyi yazmaları gerekir?
   Her ikisinin de çiçeği vardır.
   Her ikisinin de yaprağı vardır.
   Her ikisinin de gövdesi vardır.
   Her ikisinin de kökü vardır.
 3. Çiçeksiz bitkilerin yaşam alanlarını inceleyen bir kişi, bu bitkileri nerede göremez?
   Göl kenarlarında
   Çöllerde
   Ağaç gövdelerinde
   Bataklıklarda
 4. I. Bitkinin toprağa tutunmasını sağlama
  II. Topraktan suyu ve suda çözünmüş olan maddeleri alma
  III. Besin depo etme
  Yukarıda verilen görevler bitkinin hangi bölümüne aittir?
   Gövde
   Yaprak
   Kök
   Dal
 5. I. Fotosentez yapma
  II. Klorofilsiz olma
  III. Suda veya nemli ortamda yaşama
  Yukarıdakilerden hangileri çiçeksiz bitkilerin ortak özelliklerindendir?
   Yalnız II
   I ve II
   I ve III
   Yalnız I
 6. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
   Kök, bitkinin terleme yapmasını sağlar.
   Bitkiler yalnız gündüz solumun yapar.
   Gövde bitkiyi toprağa bağlar.
   Bazı bitkilerin gövdeleri toprak altında bulunur.
 7. 1. Kaktüs 2. Nilüfer 3. İbrik otu 4. Fındık 5. Kara yosunu 6. Nohut
  Yukarıdakilerden hangileri çiçeksiz bitkilerdendir?
   1 ve 5
   3 ve 5
   1-3-6
   2-4-5
 8. Bazı bitkiler gövdelerinde besin biriktirirler ve biz bu besinleri yeriz. Bu bitkilere örnek olarak aşağıdakilerden hangisini verebiliriz?
   Patlıcan
   Biber
   Patates
   Domates
 9. Çiçek tozlarının erkek organ başçığından, dişi organ tepeciğine taşınmasına ne denir?
   Tozlaşma
   Döllenme
   üreme
   Sporlanma
 10. “Bitkiler topraktan emdikleri fazla suyu yapraklarındaki gözenekler yardımıyla dışarı atarlar. Bu olaya ……………………………. denir.”
  Yukarıdaki tümceyi tamamlayan sözcük hangisidir?
   Su atma
   Terleme
   Solunum
   Gözenek açma
 11. Çiçeğin hangi kısmı besin yapma ve koruyuculuk özelliğine sahiptir?
   Çanak yaprak
   Dişi organ
   Taç yaprak
   Erkek organ
 12. Bitkilerin kendi besinlerini kendilerinin üretmesine fotosentez denir. Fotosentezin gerçekleşmesini sağlayan asıl kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

   Su  
   Mineraller 
   Hava   
   Güneş
 13. I. Yeşil bitkiler fotosentez yaparak besin hazırlar. Doğadaki bütün canlılar bu besinlerden yararlanır.
  II. Bazı hayvanlar bitkilerle beslenir. Otla beslenen bu hayvanlar, diğer hayvanların besinini oluşturur.
  Yukarıdaki bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
   Her ikisi de yanlıştır.
   Yalnız II doğrudur.
   Yalnız I doğrudur.
   Her ikisi de doğrudur.
 14. Bütün canlılar gibi bitkiler de solunum yaparlar. Bitki solunum sırasında havadaki hangi gazı kullanırlar?
   Azot
   Karbondioksit
   Oksijen
   Karbonmonoksit
 15. Arzu, annesine götürmek üzere çiçekçiden gül alıyor. Güllerin renkli kısımlarının parlak görüntüsü ve kokusu Arzu’nun çok hoşuna gidiyor. Yukarıdaki metinde Arzu çiçeğin hangi bölümünü beğenmiştir?
   Taç yaprak
   Çanak yaprak
   Yaprak
   Çiçek
 16. Hayvanlar belli özellikleri dikkate alınarak omurgalı ve omurgasız olmak üzere iki grupta incelenir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi omurgalı hayvanlar grubunda yer almaz?
   Kuş
   Kaplumbağa
   Balık
   Salyangoz
 17. Emre balık ve kurbağanın özelliklerini yazmış. Emre’nin yazdığı özelliklerden hangisi sadece kurbağaya aittir?
  I. Omurgalı grubunda yer alırlar.
  II. Yumurtayla çoğalırlar.
  III. Suda yaşarlar.
  IV. Akciğer ve deri solunumu yaparlar.
   I
   IV
   III
   II
 18. Tuğçe ve İdil “Bu hangi hayvan?” oyununu oynuyorlar. Tuğçe hayvanın özelliklerini söylüyor. İdil ise bu özelliklere ait bir hayvanın adını söyleyerek puan almaya çalışıyor. Tuğçe’nin söylediği özellikleri inceleyen İdil aşağıdaki hayvanlardan hangisinin adını söylemelidir?
  I. Yumurtayla çoğalırlar.
  II. Akciğerleriyle solunum yaparlar.
  III. Vücutları tüylerle kaplıdır.
   Bukalemun
   Tavuk
   Aslan
   Kedi
 19. Uçma yeteneğine sahip olduğu halde memeliler grubunda yer alan hayvan aşağıdakilerden hangisidir?
   Penguen
   Yarasa
   Kartal
   Karga
 20. “Memeli hayvanların büyük bir bölümü karada yaşamaktadır. Ancak bazı memeliler denizde yaşarlar. Örneğin …………………………. denizde yaşayan bir memelidir.
  Yukarıdaki tümce hangi sözcük ile tamamlanamaz?
   Fok
   Yunus
   Penguen
   Balina