Kuvvet Konu Kavrama Testi

ANA SAYFAYA GİT

1 / 20
 1. İki balon yün kazağa sürtülüyor ve daha sonra balonlar birbirlerine yaklaştırılıyor. Son durumda balonların hareketi nasıl olur?

  1. Birbirlerini iterler.
  2. Birbirlerini çekerler.
  3. Herhangi bir etkileşim olmaz.
  4. Dönme hareketi gaparlar.
 2. Aşağıda verilen olayların hangisinde temas gerektiren kuvvetin etkisi gözlenir?

  1. elmanın ağaçtan düşmesi
  2. demirin mıknatıs tarafından çekilmesi
  3. bir çocuğun elma yemesi
  4.   yün kazağa sürtülen balonun kâğıt parçalarını çekmesi
 3. Aşağıda verilen durumlardan hangisi temas gerektirmeyen kuvvete örnek verilebilir?

  1. bir paraşütçünün paraşütüne etki eden kuvvet
  2. kar tanelerinin yere düşmesini sağlayan kuvvet
  3. futbolcunun topa uygulamış olduğu kuvvet
  4. bir vidayı sıkarken uygulanan kuvvet
 4. Kuvvet ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  1. Kuvvet cisimlerin yönünü değiştirebilir.
  2. Kuvvet duran bir cismi harekete geçirebilir.
  3. Kuvvet ve itme farklı kavramlardır.
  4. Kuvvet hareketli cisimleri yavaşlatabilir.
 5. Aşağıdaki olayların hangilerinde sürtünme kuvvetinin etkisi vardır?
  I. Zincir takılan arabanın buzlu yolda kaymaması
  II. Ağaçtaki olgunlaşan elmanın düşmesi
  III. Araçların dönemeci güvenli bir şekilde alması

  1. I - II
  2. I - III
  3. II - III
  4. I - II
 6. Hava direnci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. Hava direnci bir sürtünme kuvveti çeşididir.
  2. Hava direnci paraşütlerin uçmasını sağlar.
  3. Hava direnci yalnızca havadaki araçlara etki eder.
  4. Hava direncinin yönü hareketlinin yönüne zıttır.
 7. Su yüzeyinde hareket eden kayığa aşağıdakilerden hangileri etki eder?
  I. Hava direnci
  II. Su direnci
  III. Temas gerektiren kuvvet

  1. I - II
  2. I – III
  3. II - III
  4. I – II - III
 8. Mıknatıs aşağıda verilen maddelerden hangisini çeker?

  1. demir bilye - alüminyum çatal
  2. demir bilye - plastik top
  3. demir tencere - nikel kaşık
  4. altın kaşık - alüminyum çatal
 9. Aşağıdaki olayların hangisinde temas gerektirmeyen kuvvet vardır?

  1. Havada asılı bayrağın dalgalanması
  2. Futbolcunun topu kaleye atması
  3. Paraşütle Ali'nin uçması
  4. Terzinin mıknatısla toplu iğneleri toplaması
 10. İki mıknatısın uçlarını birbirine yaklaştırdığımızda bu uçların birbirini çekmesi neyi ifade eder?

  1. mıknatısların zıt kutuplarının yan yana geldiğini
  2. mıknatısların aynı kutuplarının yan yana geldiğini
  3. mıknatısın çekim gücünün fazla olduğunu
  4. mıknatısların aynı cins maddeden yapılmış olduğunu
 11. Aşağıdaki cümlelerden hangileri doğrudur?
  I. Mıknatısların zıt kutupları birbirini çeker.
  II. Mıknatısların aynı kutupları birbirini çeker.
  III. Mıknatıs plastiği iter.

  1. yalnız I
  2. yalnız II
  3. I ve II
  4. I. II. III
 12. Mıknatıs aşağıdakilerin hangisini itebilir?

  1. demir
  2. nikel
  3. cam
  4.   mıknatıs
 13. Aşağıdaki olayların hangisinde temas gerektirmeyen bir kuvvet uygulanmıştır?

  1. Marangozun çiviyi tahtaya çakması
  2. Pusulanın “S” kutbunun güneyi göstermesi
  3. Futbolcunun kaleye gol atması
  4. Kalemin yazı yazması
 14. Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  1. Sürtünme kuvveti pürüzlü yüzeylerde daha fazladır.
  2. Sürtünme kuvveti cismin ağırlığına bağlıdır.
  3. Hava direnci, su direncinden büyüktür.
  4. Sürtünme kuvveti hareketi durdurabilir.
 15. Mıknatıs aşağıdakilerin hangisini her zaman çeker?

  1. mıknatıs
  2. mika
  3. cam
  4. demir
 16. Aşağıdaki yüzeylerin hangisinde sürtünme daha azdır?

  1. asfalt yol
  2. mermer yüzey
  3. karlı alan
  4. buzlu yüzey
 17. Mıknatısların kutuplan tespit edilirken kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

  1. barometre
  2. pusula
  3. termometre
  4. altimetre
 18. Aşağıdakilerden hangisi cisim ile yüzey arasındaki sürtünmeyi arttırır?

  1. Çakıllı yolları asfaltlamak
  2. Kapıların menteşelerini yağlamak
  3. Toprak yollara çakıl taşı dökmek
  4. Arabalara tekerlek takmak
 19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. Hava direnci, sürtünme kuvveti çeşididir.
  2. Su direnci, sürtünme kuvveti değildir.
  3. Mıknatısın çekim kuvveti, temas gerektirmeyen kuvvettir.
  4. Kuşların uçmasında hava direncinin önemi büyüktür.
 20. Aşağıdakilerden hangisi bir mıknatıs çeşidi değildir?

  1. yuvarlak
  2. çubuk
  3. at nalı
  4. Köşeli
Bittikten Sonra Testi Tekrar Çözebilirsiniz. Her Seferinde Soru ve Şıkların Yeri Değişmekte, Test Yenilenmektedir.