Adım Adım Türkiye Kavrama Testi

ANA SAYFAYA GİT

1 / 20
 1. Karadeniz’i Marmara Denizi’ne aşağıdakilerden hangisi bağlar? 
  1. Süveyş Kanalı
  2. Çanakkale Boğazı 
  3. İstanbul Boğazı
  4. Cebelitarık Boğazı
 2. Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı ve halifeliğin kaldırılması hangi alanda yapılan inkılâplara örnektir? 
  1. siyasal
  2. ekonomik
  3. hukuk
  4.   toplumsal
 3. Aşağıdaki kültürel miraslarımızdan hangisi Bursa’da bulunur? 
  1. Topkapı Sarayı
  2. Yeşil Türbe 
  3. Selimiye Cami
  4. Sultan Ahmet Cami
 4. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
  1. Mantı-Kayseri
  2. İskender kebabı-İstanbul 
  3. Tantuni-Mersin 
  4. Dondurma-K.Maraş
 5. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminde eğitim alanında yapılan bir yeniliktir? 
  1. Saltanatın kaldırılması 
  2. Medeni Kanunun kabul edilmesi 
  3. Yeni Türk alfabesi kabul edildi. 
  4. Aşar vergisi kaldırıldı.
 6. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlkeleri için söylenemez? 
  1. İlkeler bir bütünlük içindedir. 
  2. Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur. 
  3. Akla ve mantığa uygundur. 
  4. Kabul edilip benimsenmesi zorunludur.
 7. Türk toplumunun her yönüyle gelişmesini ve çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasını savunan Atatürk ilkesi hangisidir? 
  1. İnkılâpçılık
  2. Devletçilik 
  3. Milliyetçilik
  4. Laiklik
 8. Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden sonradır? 
  1. Yeni Türk alfabesinin kabulü. 
  2. Miladi Takvimin kabulü. 
  3. İlköğretimin 8 yıl olması. 
  4. Türk Tarih Kurumunun açılması.
 9. Yurdumuz topraklarının Avrupa Kıtasında yer alan bölümüne ne ad verilir? 
  1. Anadolu
  2. Asya 
  3. Marmara
  4. Trakya
 10. Saz eşliğinde şiirler okuyup, türküler söyleyen halk şairlerine………denir. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
  1. şair
  2. ozan 
  3. yazar
  4. çelebi
 11. Aşağıdaki maddelerden hangisi Medeni Kanunda bulunmaz? 
  1. Tek eşle evlilik
  2. Kadın erkek eşitliği 
  3. Aşar vergisi kaldırılacak 
  4. Kadına boşanma hakkı verilecek
 12. Aşağıdaki turistik yerlerden hangisi tarihi özellik taşıyan beşeri unsurlardandır? 
  1. Efes Harabeleri
  2. Pamukkale 
  3. Kapadokya
  4.   Düden Şelalesi
 13. Saltanat aşağıdaki tarihlerin hangisinde kaldırılmıştır? 
  1. 1 Kasım 1922
  2. 1 Kasım 1928
  3. 29 Ekim 1922
  4. 17 Şubat 1926
 14. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgenin tarihi ile ilgili bilgi vermez? 
  1. Kaleler
  2. Anıtlar 
  3. Kitabeler
  4. Denizler
 15. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden değildir? 
  1. Milliyetçilik
  2. Halkçılık 
  3. Girişimcilik
  4. Devletçilik
 16. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanda yapılan yeniliklerden değildir? 
  1. Aşar vergisi kaldırıldı. 
  2. Medreseler kapatıldı. 
  3. Tarım Kredi Kooperatifleri kuruldu. 
  4. Kabotaj Kanunu
 17. Osmanlı Devleti’nin kurulduğu yerlerden Söğüt ilçesi hangi ilimizdedir? 
  1. Bilecik
  2. Bursa 
  3. İstanbul
  4. Ankara
 18. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminin önemli eğlence türlerinden biridir? 
  1. Sinema
  2. Müzikal 
  3. Karagöz Oyunu
  4. Tiyatro
 19. Hangi ilimizde, Mevlana’nın ölüm yıldönümü nedeniyle Şeb-i Arus törenleri düzenlenmektedir? 
  1. Erzurum
  2. Bursa 
  3. İstanbul
  4. Konya
 20. 25 Kasım 1925 yılında şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarıldı. Bu kanun hangi alanda değişiklik meydana getirdi? 
  1. Toplumsal
  2. Ekonomi 
  3. Askeri
  4. Sağlık