Bir Ülke Bir Bayrak Testi

ANA SAYFAYA GİT

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlkelerinden değildir?
  A) Milliyetçilik
  B) Irkçılık
  C) Halkçılık
  D) Cumhuriyetçilik
   SEÇ
 2. Mahkemede yapılan yargılamaların anayasa ve yasalara uygun olup olmadığını denetleyen kurum hangisidir?
  A) Danıştay
  B) Yargıtay
  C) Adliye
  D) Savcılar ve hakimler kurulu
   SEÇ
 3. Aşağıdaki iklim türleri ve bitki örtüleri eşleştirilmiştir. Hangi eşleme yanlıştır?
  A) Akdeniz İklimi-Maki
  B) Karadeniz İklimi-Gür ve Sık ormanlar
  C) Akdeniz İklimi-Stepler
  D) Karasal İklimi-Bozkır
   SEÇ
 4. Türkiye'nin en büyük gölü hangi bölgemizdedir?
  A) Ege
  B) Akdeniz
  C) Marmara
  D) Doğu Anadolu
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinden değildir?
  A) Kızılay
  B) Lösev
  C) Türk Kalp Vakfı
  D) Belediye
   SEÇ
 6. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mustafa Kemal
  B) Kenan Evren
  C) Celal Bayar
  D) Turgut Özal
   SEÇ
 7. Hükümet başkanlığını yürüten devlet görevlisi hangisidir?
  A) Bakan
  B) Cumhurbaşkanı
  C) Başbakan
  D) İç İşleri Bakanı
   SEÇ
 8. Yazılı kurallarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Devlet yazılı kuralları denetler
  B) Kurallara uymayanın cezası kanunlarla belirtilmiştir
  C) Kanunlar yazılı kurallardandır
  D) Kurallara uymayanlar halk tarafından cezalandırılır
   SEÇ
 9. Atatürk'ün Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. sözü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru açıklanmıştır?
  A) Egemenliğin millete ait olması için bazı şartlar vardır
  B) Ulusal egemenlik milletindir
  C) Millet her zaman devleti yönetemez
  D) Devlet yönetilirken bazen milletin fikri alınır
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi devletin yürütme organında bulunmaz?
  A) Cumhurbaşkanı
  B) Belediye başkanı
  C) Valilik
  D) Kaymakamlık
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerden hangisi hem bir hak hem de sorumluluktur?
  A) Askerlik yapmak
  B) Oy vermek
  C) Vergi vermek
  D) Yasalara uymak
   SEÇ
 12. Hangisi anayasamızın değişmeyen maddelerinden biri değildir?
  A) Başkentimiz
  B) Yönetim biçimimiz
  C) Bayrağımızın şekli
  D) Eğitim şekli
   SEÇ
 13. Şehrin yollarını yaptıran, park, çocuk bahçesi, kitaplık, müze gibi yerleri yaptıran kişi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Vali
  B) Kaymakam
  C) Belediye başkanı
  D) Muhtar
   SEÇ
 14. Hangisi il merkezinde yer almaz?
  A) Nüfus memurluğu
  B) İl milli eğitim müdürlüğü
  C) Bayındırlık müdürlüğü
  D) Nüfus müdürlüğü
   SEÇ
 15. Valiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Vali ilde devletin temsilcisidir
  B) İl Milli Eğitim Müdürü valiye karşı sorumludur
  C) Vali ilde kamu düzenini sağlar
  D) Vali il halkı tarafından seçilir
   SEÇ
 16. Ülkemizde yasalar hangi kurum tarafından çıkarılır?
  A) Anayasa Mahkemesi
  B) Cumhurbaşkanlığı
  C) TBMM
  D) Adalet Bakanlığı
   SEÇ
 17. Yasaların dayandığı temel yasa aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yasama
  B) Yürütme
  C) Anayasa
  D) TBMM
   SEÇ
 18. İlin mülki amiri kimdir?
  A) Vali
  B) Belediye Başkanı
  C) Başbakan
  D) Cumhurbaşkanı
   SEÇ
 19. İlçenin mülki amiri kimdir?
  A) Kaymakam
  B) Başkan
  C) Müdür
  D) Jandarma
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerden hangisi kaymakama bağlı kuruluş değildir?
  A) İlçe nüfus müdürlüğü
  B) İlçe sağlık müdürlüğü
  C) İlçe emniyet müdürlüğü
  D) İl milli eğitim müdürlüğü
   SEÇ