Eş Anlamlı Sözcükler Test

1 / 20
 1. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır?
  A) yaşam-hayat
  B) kalın-ince
  C) yeni-eski
  D) ıslak-kuru
   SEÇ
 2. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi diğer üçünden anlam ilişkisi yönünden farklıdır?
  A) şehir-kent
  B) işitme-duyma
  C) acı-tatlı
  D) his-duygu
   SEÇ
 3. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi diğer üçünden anlam ilişkisi yönünden farklıdır?
  A) uzak-yakın
  B) genç-ihtiyar
  C) hızlı-yavaş
  C) tanık-şahit
   SEÇ
 4. 1. kalp-yürek
  2. geniş-dar
  3. kanıt-ispat
  4. il-vilayet
  Yukarıdakilerden hangisinde eş anlamlı sözcükler verilmemiştir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 5. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A) ışık-ses
  B) özgür-hür
  C) cimri-pinti
  D) yoksul-fakir
   SEÇ
 6. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?
  A) anıt
  B) sayı
  C) üye
  D) Duvar
   SEÇ
 7. Seçenekteki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) kanıt – delil
  B) menfaat – yetenek
  C) kaygı – endişe
  D) dergi – mecmua
   SEÇ
 8. Sorunları çözerken aklını kullanırdı.” Yukarıdaki altı çizili kelimenin yerine hangi kelime getirilirse cümlenin anlamı değişmez?
  A) parasını
  B) iplikleri
  C) problemleri
  D) Sokağı
   SEÇ
 9. “Az önce sen içeride değil miydin?” Yukarıdaki cümlede hangi kelimenin zıt anlamlısı yoktur?
  A) az
  B) sen
  C) önce
  D) içeride
   SEÇ
 10. I. soluk-nefes
  Il. tartışma – münakaşa
  III toplumsal – sosyal
  IV. tanık – hakim
  Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi eş anlamlı değildir?
  A) I
  B) Il
  C) III
  D) IV
   SEÇ
 11. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?
  A) Açın karnı doyar, gözü doymaz.
  B) Doğru söz yemin istemez.
  C) Dost başa, düşman ayağa bakar.
  D) Yiğit bir yaşar, fırsat bin düşer.
   SEÇ
 12. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A) sonuç – netice
  B) hızlı – yavaş
  C) mutluluk – saadet
  D) görev – vazife
   SEÇ
 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yöresel” kelimesinin eş anlamlısı kullanılmıştır?
  A) Kadınlar, mahalli elbiselerini giymişti.
  B) Sonunda dağın doruğuna ulaştık.
  C) Yaşamını baştan sona gözden geçirdi.
  D) Arkadaşı için kaygılanıyordu.
   SEÇ
 14. Uyarı – bağışlama – kimlik – hüviyet – ikaz” Yukarıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı verilmemiştir?
  A) uyarı
  B) bağışlama
  C) kimlik
  D) ikaz
   SEÇ
 15. Seçenekteki kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur?
  A) gel
  B) in
  C) yüksek
  D) ressam
   SEÇ
 16. “Türkiye bir tarım ülkesidir.” cümlesinde, altı çizili kelimenin eş anlamlısı hangi seçenekte verilmiştir?
  A) sanayi
  B) hayvancılık
  C) madencilik
  D) ziraat
   SEÇ
 17. “Nitelikli eleman aranıyor” cümlesiyle aynı anlama gelen cümle hangisidir?
  A) Zeki eleman aranıyor.
  B) Vasıflı eleman aranıyor.
  C) Askerliğini yapmış eleman aranıyor.
  D) İşsiz eleman aranıyor.
   SEÇ
 18. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?
  A) Bugünün küçüğü, yarının büyüğü.
  B) Damlaya damlaya göl olur.
  C) Gülme komşuna gelir başın
  D) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
   SEÇ
 19. “Mimar Sinan önemli yapıtlar bırakmıştır.” Cümlesinde altı çizili sözcüğün anlamdaşı hangisidir?
  A) eser
  B) mimar
  C) heykel
  D) Resim
   SEÇ
 20. “Sunduğu öneri sınıfça kabul edildi.”cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı hangi cümlede vardır?
  A) Okula sürekli erken geliyor.
  B) Sonunda verilen teklif hoşuna gitti.
  C) Yaşamın getirdikleri onu üzdü.
  D) Arkadaşı sürekli mızıkçılık
   SEÇ