Sözcükte Anlam Test

1 / 20
 1. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır?
  A) yaşam-hayat
  B) kalın-ince
  C) yeni-eski
  D) ıslak-kuru
   SEÇ
 2. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi diğer üçünden anlam ilişkisi yönünden farklıdır?
  A) şehir-kent
  B) işitme-duyma
  C) acı-tatlı
  D) his-duygu
   SEÇ
 3. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi diğer üçünden anlam ilişkisi yönünden farklıdır?
  A) uzak-yakın
  B) genç-ihtiyar
  C) hızlı-yavaş
  D) tanık-şahit
   SEÇ

 4. 1. kalp-yürek
  2. geniş-dar
  3. kanıt-ispat
  4. il-vilayet
  Yukarıdakilerden hangisinde eş anlamlı sözcükler verilmemiştir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 5. “Çirkin-güzel” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
  A) şişman-zayıf
  B) yetenek-kabiliyet
  C) hız-sürat
  D) hür-özgür
   SEÇ
 6. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerine göre daha genel anlamlıdır?
  A) erik
  B) domates
  C) karpuz
  D) sebze
   SEÇ
 7. “Yurdumu canımdan çok severim.”
  Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) vatan
  B)millet
  C) toprak
  D) yuva
   SEÇ
 8. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam yönüyle diğerlerinden farklıdır?
  A) basit-kolay
  B) olay-hadise
  C) millet-ulus
  D) tembel-çalışkan
   SEÇ
 9. “Cüzdanımı evde unuttum.”
  Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün zıt(karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Buldum
  B) hatırladım
  C)ulaştım
  D) gördüm
   SEÇ

 10. 1. Anımsamak-hatırlamak
  2. Gitmek-Gelmek
  3. İnmek-Binmek
  4. Yükselmek-Alçalmak
  Yukarıdaki eşleşmelerden hangisi anlam ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 11. “Bıkmak” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) yorulmak
  B) usanmak
  C) üşenmek
  D) çekinmek
   SEÇ
 12. “Öğrencilerin kimisi çalışkan, kimisi de tembeldir.” Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerdeki an-lam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
  A) kara-siyah
  B) ırmak-nehir
  C) şekil-biçim
  D) ileri-geri
   SEÇ
 13. “Öykü-Hikâye” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
  A) anlam-mana
  B) özgür-tutsak
  C) cömert-cimri
  D) cevap-soru
   SEÇ
 14. “Boyu uzun aklı kısa.” Yukarıda geçen altı çizili sözcüklerden anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
  A) sahil-kumsal
  B) al-kırmızı
  C) kalabalık-tenha
  C)kin-nefret
   SEÇ
 15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birbirlerine zıt sözcükler birlikte kullanılmıştır?
  A) Perdeler yıkanınca temiz pak oldu.
  B) Sınavda üç yanlış bir doğruyu götürüyor.
  C) Elindeki bütün çiçekleri salondaki yaşlılara verdi.
  D) Bu vatanın her köşesinde mehmetçiğin emeği vardır.
   SEÇ
 16. Az veren candan, çok veren maldan.” Yukarıdaki atasözünde geçen altı çizili sözcüklerdeki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
  A) büyük-küçük
  B) yasa-kanun
  C) hekim-doktor
  D) kötü-fena
   SEÇ

 17. I. Kuş
  II. Kır
  III. Yar
  IV. Kirli Yukarıdaki kelimelerden kaç tanesi eş seslidir?
  A) 4
  B) 3
  C) 2
  D) 1
   SEÇ
 18. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde sesteşi yoktur?
  A) it
  B) et
  C) güzel
  D) bit
   SEÇ
 19. Aşağıdakilerin hangisinde eş anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?
  A) güleç-fırsat
  B) otel- ev
  C) Sevinç-hüzün
  D) kusur – hata
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından, diğerlerinden farklıdır?
  A) büyük – küçük
  B) tümce – cümle
  C) iç – dış
  D) sık – seyrek
   SEÇ