İNTERAKTİF TESTLER

1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir yapım eki almıştır?
A) Satıcıya ilgi göstermedi.
B) O görücü usulüyle evlenmiş.
C) Dikkat et, kırıcı oluyorsun.
D) Örgücü önermiş.
2. Aşağıdaki kelimelerin hangisi birden çok yapım eki almıştır?
A) imzalandı
B) zorluk
C) aralık
D) topraklama
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yoktur?
A) Sağlık Liseleri MEB’na bağlanacak.
B) Dün akşam TV’da güzel bir film vardı.
C) Kaydını İTÜ’ye almayı düşünüyormuş.
D) Yasa tasarısı TBMM’nde görüşülüyor.
4. ”-ler”,cümlelerin hangisinde, eklendiği sözcüğe çokluk anlamı katmamıştır?
A) Büyük şehirlerde hayat çok zorlaştı.
B) Dağlarımızda çok güzel yabani çilek yetişir.
C) Kendileri bugün toplantıya başkanlık edemeyecek.
D) Artık parmaklarını bile oynatamıyordu…
5. Çokluk eki almadığı halde bir çokluğu anlatan isimlere topluluk isimleri denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir topluluk ismi yoktur?
A) Bir demet gül almış annesine.
B) Her bayram sınıfımızı süsleriz sevinçle.
C) Halk yine meydanda toplanmıştı.
D) Yazları dedemin sürüsünü otlatıyorum.
6. Gençliğimizin kıymetini bilemezsek yaşlanınca çok üzülürüz.
Altı çizili sözcük hangi ekleri almıştır?
A) Belitme eki, iyelik eki
B) Tamlayan eki, iyelik eki
C) İyelik eki, tamlanan eki
D) İyelik eki, tamlayan eki
7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde iyelik eki almış bir kelime vardır?
A) Sazı aldı ve âdeta konuşturdu.
B) Onu en yakın dost olarak görüyordu.
C) Bu ağacı, Zeynep doğduğu gün dikmişti.
D) Arkadaşım kapının önünde bekliyordu.
8. Aşağıdakilerden hangisi kök durumunda bir sözcüktür?
A) Yetki
B) Akıl
C) Yazılı
D) Koşmak
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş sözcük yoktur?
A) Küçük kız taşlık yoldan geçerek ormanlık alana vardı.
B) Adamlardan biri yolun ortasında durdu.
C) Küçük kız kulübeye vardığında kulübenin kapısının kilitli olduğunu gördü.
D) Sana hediyelik kalemler verecekmiş.
10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi iyelik eki almıştır?
A) kavram
B) kalemlik
C) gittim
D) sıram


11. Kalktım sabahı dinledim:
Dudaklarımda okuldan kalma bir şarkı
Hani yorgundum, yeniktim, çaresizdim,
Dündü – evet – dün,
Dün bir kentti, geride kaldı,
Bu sabah bir başka kente indim.
Yukarıdaki kıtanın aşağıda belirtilen dizelerinden hangisinde iyelik zamiri ( iyelik eki ) vardır ?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
12. “Misafirperverliği beni gerçekten çok mutlu etti.”
Yukarıdaki cümledeki altı çizili eklerin görevleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) İyelik eki- iyelik eki- zaman eki
B) İyelik eki- hal eki- zaman eki
C) İyelik eki- yapım eki- hal eki
D) Tamlayan eki- iyelik eki- hal eki
13. Aşağıdakilerin hangisinde "defter" kelimesi iyelik eki almamıştır ?
A) Defterleri devamlı dağınıkmış.
B) Defterimi geçen gün kaybettim.
C) Bu defterin sayfaları eskimiş.
D) Defterlerini kimseye vermez.
14. Kalemi yere düştü.
Kalemi yerden kaldır.
Altı çizili ekler için verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Hal eki-iyelik eki
B) İyelik eki-hal eki
C) İlgi eki-iyelik eki
D) İyelik eki- ilgi eki
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük iyelik eki almamıştır?
A) Birisi dolaptakilerin hepsini yemiş.
B) Annem beni her zaman takdir eder.
C) Öykülerini bu kitapta toplamış.
D) Öğrencilerini hiç unutamadı.
16. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi iyelik eki almamıştır?
A) Evi saray gibi kocamandı.
B) Bacakları artık tutmuyordu.
C) Fındığı çok severim.
D) Rahatsızlığı çok da önemli değildi.
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki almış bir kelime vardır?
A) Çok sıcak,pencereyi açar mısın?
B) Şu kitabı alalım diye tutturdu.
C) Şemsiyesi yine kaybolmuş.
D) Odayı biraz havalandırmak lazım.
18. “Gazeteye geldiğinde kapıda biriken kalabalığı gördü” cümlesinde aşağıdaki hal eklerinden hangisi yoktur?
A) yönelme
B) belirtme
C) ayrılma
D) bulunma
19. .Hangi kelime ismin ayrılma hal ekini almıştır?
A) Ağaçtan
B) Kitapta
C) Ormanda
D) Yıllarca 20. Aşağıdaki kelimelere getirilen –de (bulunma) hali eklerinden hangisi yanlıştır?
A) Sınıfta
B) Bakkalda
C) Manavda
D) Sokakda


 

DERLEYEN: Özkan BİÇER.

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER