SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)   
1. Bir mal ya da hizmeti alan kişilere ne ad verilir?
A) Üretici
B) Tüketici
C) Birey
D) Müstahsil
2.
A)
B)
C)
D)
2. Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) Yaşadığımız olaylar sadece bizi ilgilendirir.
B) Olayların birden çok sebebi olamaz.
C) Olgu ve görüş birbirinden farklıdır.
D) Bilimsel çalışmalarda akademik dürüstlük beklenmez.
3.
A)
B)
C)
D)
3. “Herhangi bir konuya ilişkin herkesin kendine göre bir ………. vardır.” Cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanır?
A) Görüş
B) Olgu
C) Sorumluluk
D) Bilgi
4.
A)
B)
C)
D)
4. “Bilimsel araştırmalarda ………… kullanırız.” Cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanır?
A) Görüş
B) Olgu
C) Sorumluluk
D) Bilgi
5.
A)
B)
C)
D)
5. “İçinde bulunduğumuz topluma karşı ………………….. vardır.” Cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanır?
A) Görüş
B) Olgu
C) Sorumluluk
D) Bilgi
6.
A)
B)
C)
D)
6. Bilimsel bir gerçeklik taşıyan ve kişiden kişiye değişmeyen yargı ve düşünceler aşağıdaki terimlerin hangisi ile açıklanır?
A) Görüş
B) Sorumluluk
C) Varsayım
D) Olgu
7.
A)
B)
C)
D)
7. Bilimsel bir gerçeklik taşımayan ve kişiden kişiye değişen yargı ve düşünceler aşağıdaki terimlerin hangisi ile açıklanır?
A) Görüş
B) Sorumluluk
C) Varsayım
D) Olgu
8.
A)
B)
C)
D)
8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir olgudur?
A) İstanbul Türkiye’nin en güzel şehridir.
B) Ankara yurdumuzun başkentidir.
C) Türkiye’de yaşamayı seviyorum.
D) Sosyal bilimlerle ilgileniyorum.
9.
A)
B)
C)
D)
9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi “neden sosyal bilgiler öğrenmeliyiz?” sorusunun cevabı olamaz?
A) Duyarlı olmak için
B) Hak ve sorumluluklarımızı öğrenmek için
C) Bilimsel olguları eleştirmek için
D) İyi bir vatandaş olmak için
10.
A)
B)
C)
D)
10. Aşağıdakilerden hangisi Türk Dil Kurumunun görevlerinden birisi değildir?
A) Dilimizi zenginleştirmek
B) Dilimizi tanıtmak
C) Dilimizle ilgili araştırmalar yapmak
D) Başka dilleri incelemek
11.
A)
B)
C)
D)
11. Olgu: Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi olgudur?
A)TBMM 23Nisan 1920’de açıldı.
B)Orhan Veli’nin şiirleri çok akıcıdır.
C)Manyas ülkemizin en güzel gölüdür.
D)En büyük sanat edebiyattır.
12.
A)
B)
C)
D)
12. Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir?
A)Haftanın en yoğun günü çarşambadır.
B) Sosyal bilgiler başlı başına bir bilim dalıdır.
C) Karadeniz bölgesi en doğal bölgemizdir.
D) Okumak zihnimizi dinlendirir.
13.
A)
B)
C)
D)
13. Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgilere olgu denir. Yukarıdaki tanıma göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir olgudur?
A) Sosyal bilgiler dersi çok zevklidir.,
B) Türkiye devletinin başkenti Ankara’dır.
C) Muhabbet kuşları canı sıkılınca öter.
D) Türkiye’nin en güzel bölgesi Akdeniz Bölgesi’dir.
14.
A)
B)
C)
D)
14. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Olgu kişiden kişiye değişebilir.
B) Görüşün doğruluğu her zaman ispatlanamaz.
C) Olgunun doğruluğu her zaman ispatlanabilir.
D) Olgu ile görüş birbirinden farklıdır.
15.
A)
B)
C)
D)
15. ‘’Herkes tarafından kabul edilen,sürekli olagelen kolayca anlaşılabilir, ispatlanabilir bilgilere olgu denir.’’ Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu cümlesi değildir?
A)Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrilidir.
B) Atatürk ,19 mayıs 1919 yılında Samsun’a çıktı.
C) İzmir ,Türkiye’nin en güzel ilidir.
D) Van Gölü Türkiye’nin en büyük gölüdür.
16.
A)
B)
C)
D)
16. Aşağıdakilerden hangisi görüş değildir?
A) En sevimli hayvanlar kedilerdir.
B) Cep telefonu 15 yaşından sonra kullanılmalıdır.
C) Türkiye Kuzey Yarımkürededir
D) En güzel mevsim ilkbahardır.
17.
A)
B)
C)
D)
17. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgilerin yararlarından birisi değildir?
A) Bireysel farklılıklarımızı fark etmemizi sağlar.
B) İyi bir vatandaş olarak yetişmemizi sağlar.
C) Sosyal bütünlüğümüzü korumamızı sağlar.
D) Duygusal gelişimimizi sağlar.
18.
A)
B)
C)
D)
18. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün sosyal bilimlerin gelişmesi için yaptığı çalışmalardan birisi değildir?
A) Ulusal Egemenlik İlkesini benimsemesi.
B) Türk tarih kurumunu kurması.
C) Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini açması.
D) Türk Dil Kurumunu kurması.
19.
A)
B)
C)
D)
19. Aşağıdakilerden hangisi görüş bildirir?
A) Savaş tarihsel bir olgudur.
B) Savaş, barışın kaçınılmaz ön koşuludur.
C) Tarihin her döneminde savaşlar olmuştur.
D) Kurtuluş Savaşı Atatürk’ün önderliğinde yapılmıştır.
20.
A)
B)
C)
D)
20. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Türk Dil Kurumunun amacı ile ilgilidir?
A) Türk tarihini araştırmak.
B) Yeni bir dil geliştirmek.
C) Türk dilini korumak ve geliştirmek.
D) Eğitim sistemini düzenlemek ve geliştirmek.
  HAZIRLAYAN:HamitBİÇER   
......