SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)    
1. Yeryüzünün tamamının ya da belirli bir parçasının belirli bir ölçeğe bağlı kalınarak küçültülerek kağıda çizilmiş şekline ne ad verilir?
A) Kroki
B) Harita
C) Atlas
D) Küre
2.
A)
B)
C)
D)
2. Haritaların ne kadar küçültüldüğünü gösteren matematiksel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kesir
B) Metre
C) Ölçek
D) Ölçüt
3.
A)
B)
C)
D)
3. Kendi ekseni etrafında dönen bir cismin, ekseni etrafında döndüğü varsayılan uç noktaları nasıl adlandırılır?
A) Kutup
B) Ekvator
C) Meridyen
D) Paralel
4.
A)
B)
C)
D)
4. Kutup noktalarına eşit uzaklıkta ve Dünyanın en şişkin yerini oluşturan ve Dünya küresini iki eş parçaya ayırdığı varsayılan daireye ne ad verilir?
A) Kutup
B) Ekvator
C) Meridyen
D) Paralel
5.
A)
B)
C)
D)
5. Bir kutuptan diğerine uzanan ve ekvator ile paralelleri dik kesen yarım çemberlere ne ad verilir?
A) Kutup
B) Ekvator
C) Meridyen
D) Paralel
6.
A)
B)
C)
D)
6. Ekvatora paralel sıralanan ve aralarında birer derece fark bulunan dairelere ne ad verilir?
A) Kutup
B) Ekvator
C) Meridyen
D) Paralel
7.
A)
B)
C)
D)
7. İngiltere’nin Londra yakınlarında Gırinviç kasabasından geçen ve Dünyayı doğu –batı diye iki bölüme ayıran daire aşağıdakilerden hanisidir?
A) Başlangıç meridyeni
B) Saat meridyeni
C) Zaman meridyeni
D) Kutup meridyeni
8.
A)
B)
C)
D)
8. Kaç tane meridyen vardır?
A) 270
B) 360
C) 180
D) 90
9.
A)
B)
C)
D)
9. Kaç tane Paralel vardır?
A) 270
B) 360
C) 180
D) 90
10.
A)
B)
C)
D)
10. Aşağıdakilerden hangisi zamanı belirlemede kullanılır?
A) Dönence
B) Ekvator
C) Paralel
D) Meridyen
11.
A)
B)
C)
D)
11. Kıtaları birbirinden ayıran çok büyük su kitlelerine ne ad verilir?
A) Okyanus
B) Kıta
C) Deniz
D) Atlas okyanusu
12.
A)
B)
C)
D)
12. Kendilerine bağlı ada parçalarıyla birlikte deniz okyanus ve boğazlarla ayrılan büyük kara parçalarına ne ad verilir?
A) Okyanus
B) Kıta
C) Deniz
D) Atlas okyanusu
13.
A)
B)
C)
D)
13. Dünya üzerinde kaç tane okyanus vardır?
A) 7
B) 6
C) 5
D) 3
14.
A)
B)
C)
D)
14. Dünya üzerinde kaç tane kıta vardır?
A) 7
B) 6
C) 5
D) 3
15.
A)
B)
C)
D)
15. Akdeniz’in güneyinde yer alan ve Kızıldeniz ile Asya kıtasından ayrılan kıta aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amerika
B) Afrika
C) Avrupa
D) Antartika
16.
A)
B)
C)
D)
16. Yurdumuzun kuzey batısında ve Akdeniz’in kuzeyinde yer alan kıta aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amerika
B) Afrika
C) Avrupa
D) Antartika
17.
A)
B)
C)
D)
17. Dünyanın en güneyinde yer alan ana kara parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amerika
B) Afrika
C) Avrupa
D) Antartika
18.
A)
B)
C)
D)
18. Yurdumuzun topraklarının çoğunu da içine alan ana kara parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asya
B) Afrika
C) Avrupa
D) Antartika
19.
A)
B)
C)
D)
19. Meridyenler zamanı ölçmede ölçüt olarak ele alınmıştır. Buna göre iki meridyen arası kaç dakika olarak kabul edilmiştir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
20.
A)
B)
C)
D)
20. 15 derece doğu meridyeni ile 15 derece batı meridyeni arasındaki zaman farkı kaç dakikadır?
A) 60
B) 80
C) 120
D) 180
  HAZIRLAYAN:HamitBİÇER   
......