1.        (-101) ile (+99) arasındaki tam sayıların toplamı kaçtır?
A) -199            B) 1999         
C) -201            D)201
  
 2.    4: 5   - 3  : 5   işleminin sonucu kaçtır?
           7    4    2
   A) 48     B)  1     C) 53     D)  7   
     5         2        10         8
3.    2x+1 3x-1 = 9 denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden
         3        5
                  
A) 3                 B) 5             
C) 7                 D)9
    
       4.        3. (2x+1)-4. (x-3)=x+7 denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
A) -3           B) -8                  
C) 7            D)13
   
        5.        6 işçinin 12 günde yaptıkları bir işin 8 günde yapılabilmesi için kaç işçiye daha ihtiyaç vardır?
A) 1                  B) 2         
C) 3                 D)5
   
       6.        Toplamları 33 olan iki sayıdan büyüğü küçüğe bölündüğünde bölüm 3 kalan 5 olmaktadır. Buna göre büyük   sayı kaçtır?
A) 15           B) 23           
C) 25          D)26
  
         7.        Bir anne 36, oğlu ise 10 yaşındadır. Kaç yıl sonra annenin yaşı oğlunun yaşının 3 katına eşit olur?
A) 3               B) 5             
C) 7               D)10
         8.        Burcu her gün eşit sayfa kitap okuyarak bir kitabı 8 günde bitiriyor. Eğer günde 5 sayfa daha fazla okusaydı kitap 6 günde bitecekti. Buna göre kitap kaç sayfadır?
A) 80             B) 120        
C) 160            D)200
  
9.        1/4’ü 60 olan sayının 100 eksiği kaçtır?
A) 84            B) 96            
C) 120           D)140
  
Sitemizde eğitim içerikli etkinlik ve dokümanlar ayınlanmaktadır. Sitemiz tamamen ücretsizdir. Emeğe saygı. DOKÜMAN PAYLAŞ
10.   Bir işi Ahmet 15 günde, Ali 30 günde yapabilmektedir. İkisi beraber aynı işin 3/5’ini kaç günde yaparlar?                                           
A) 2                B) 4       
C) 6                D)9
         
11-    7 arkadaşın yaşlarının ortalaması 16’dır. İçlerinden biri ayrıldığında geriye kalan 6 kişinin yaşlarının ortalaması 15 olduğuna  göre ayrılan kişinin yaşı kaçtır? 
    A)   20             B)   21 
     C)    22           D)  23
... 
12-  Bir şehirde ocak ayında ölçülen en düşük sıcaklık -11 derece ve en yüksek sıcaklık +7 derece olduğuna göre bu şehirdeki sıcaklık farkının mutlak değeri kaç derecedir? 
A) 7                 B) 11              
C) 15                D) 18 
... 
13-  (-5-5-5)+6.(-2)-8:-2  işleminin sonucunun toplama işlemine göre tersi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) -23             B) -5       
C) +23            D) +5

...  
14-  13,45,29,58,60 sayılarının açıklık ve aritmetik ortalamalarının toplamı ve farkının çarpımı kaçtır? 
A)528             B)529                
C)530             D)531  
... 
15-  düzgün altıgenin kaç tane simetri ekseni vardır? 
A) 4                B) 5             
C) 6                D) 3 
... 
16-  Aşağıdakilerden hangisi 15 ile bölünebilir? 
A) 95          B)  81             
C)  105         D) 130
...  
17-  MÖ 301 ve  MS 203 yılları arasında varlık göstermiş bir uygarlık kaç artık yıl yaşamıştır? 
A) 126            B) 125        
C) 25            D) 24
... 
18-  120 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır?

A) 16               B) 10              
C) 5                D) 3

...  
19-  5 ile bölünebilen bir sayı “k” kalanını veriyor. Aşağıdakilerden hangisi k sayısı olamaz?
A) 0                B) 1             
C) 4                D) 5
... 
20-  En küçük asal sayının toplamaya göre tersi ile en küçük mükemmel sayının  toplamı  nedir?

A) 4                B) 5             
C) 6                D) 7

 

 

 

 

 

...  

CEVAP ANAHTARI:1-A 2-C 3-C 4-B 5-C 6-D 7-D 8-A 9-D 10-C

11-C 12-D 13-C 14-A 15-C 16-C 17-A 18-B 19-D 20-A

2.ARA REKLAM 468x60

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER