1-   9, 12,  18’ e bölündüğünde 5 kalanını veren en küçük üç basamaklı sayı kaçtır?

A) 113              B) 123                 
C) 136             D) 145

2-  36  m , 60  m, 84  m, uzunluğundaki kumaşları eşit uzunlukta ve hiç artmayacak şekilde  parçalamak istersek  en az kaç parça kumaş oluşur?
A) 8                  B) 15                
C) 45                 D) 60

....................................

3-  3 ile kalansız bölünen iki basamaklı kaç sayı vardır?

A) 29            B) 30                  
C) 31            D) 32

4-  324a sayısının hem 2 hem de 5 ile bölünebilmesi için, a yerine kaç değişik rakam yazılabilir?

A) 1            B) 2       
C) 3           D) 4

5-  35p47 sayısının 3 ile bölünebilmesi için , p yerine yazılabilecek  rakamların kümesi hangisidir? 

A){2,5}     B){2,5,8}   
C){5,8}     D){2,8}

....................................

6-  Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi, aralarında asaldır? 

A) 3 ile 9   
B) 5 ile 10    
C) 6 ile 4     
D) 18 ile 35

....................................

7-   İki basamaklı en küçük asal sayı ile iki basamaklı en büyük asal sayının toplamı kaçtır?....................................

A) 107            B) 108                  
C) 109            D) 110 

8-  21 ve 54 sayılarının ortak çarpanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 7                 B) 6                
C) 3                D) 2

....................................

9-   abc Üç basamaklı bir sayıdır.Bu sayının 2 ye bölünebilmesi için c yerine yazılabilecek rakamların toplamı nedir?       

a) 8                b) 12              
c) 18                d) 20

10-   14a sayısının 3’e tam bölünebilmesi için a yerine yazılabilecek rakamların sayı değerleri toplamı nedir?

a) 12              b) 15              
c) 16               d) 17

Sitemizde eğitim içerikli etkinlik ve dokümanlar ayınlanmaktadır. Sitemiz tamamen ücretsizdir. Emeğe saygı. DOKÜMAN PAYLAŞ

 

11-  Bir satıcı bir top kumaşın I.gün 0,15 ini II.gün 0,25 inin III.gün ise 0,20 sini satıyor.Geriye 30 m kumaş kaldığına göre bir top kumaş kaç m dir?     

a) 750              b) 800            
c) 850              d) 900. 

.............................................................................

12-  Bir bidonun 0,3 ü su doludur .Bidona 15lt daha su konulduğunda bidonun 0,7 si dolduğuna göre bu bidon kaç litre su alır? 

a) 33,5             b) 35,5           
c) 37,5             d) 38

13-  13 ,15 ,17 ,19 ,21 ,23 ,27  sayılarının kaç tanesi asal sayıdır?

A) 1               B) 2             
C) 3              D) 4
............................................................................... 
14-   180 sayısının asal çarpanlarının kümesi kaç elemanlıdır?
a) 5           b) 4        
c) 3           d) 2
15-   46a5b sayısı 2, 5 ve 9 ile tam bölünebildiğine göre  a+b kaçtır?
a) 2            b) 3     
c) 4            d) 5

16-   Bir sayının 7/20 si ile 1/5 inin farkı 15 ediyor. Bu sayı kaçtır? 

A) 80             B) 100           
C) 120            D) 60

....................................

17-12,18  ve 42 sayılarına bölündüğünde 7 kalanını veren en küçük doğal sayı kaçtır? 

A) 155           B) 252   
C) 258          D) 259 

 

18-Ardışık üç tek doğal sayının toplamı 27 ediyor. Bu sayılardan büyüğü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 9          B) 13          
C) 11          D) 15                     ..........................................................................                                              19-2a51b   beş basamaklı sayısı 3 ve 5 ile tam bölünebildiğine göre a kaç farklı değer alabilir?

 A) 5                B) 6                
C) 7                 D) 8

 

20-  İki doğal sayının ortak bölenlerinden biri 3 olduğuna göre bu sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisine kesinlikle bölünür? 

A) 6            B) 5         
C) 3             D) 2

 

CEVAP ANAHTARI

1

A

11

A

 

 

2

B

12

C

 

 

3

B

13

A

 

 

4

A

14

B

 

 
5 A

15

A

 

 

6

D

16

B    

7

B

17

D    

8

C

18

C    

9

D

19

C    

10

A

20

B

2.ARA REKLAM 468x60

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER