İNTERAKTİF TESTLER

1- Yeryüzündeki bir noktanın ekvatora en yakın uzaklığının açı olarak değerine ne denir?
A)Boylam
B)Enlem
C)Saniye
D)Dakika

2- .Yeryüzündeki bir nokta için öğle vakti,o noktanın Güneş’in tam önüne geldiği andır. Bu anda o boylam üzerinde bulunan yerler için saat 12:00 olarak kabul edilir. Böylece ortaya çıkan saat ayarlamasına ne ad verilir?
A)Ulusal Saat
B)Yerel Saat
C)Merkezi Saat
D)Uluslararası Saat

3- Bir noktanın dünya üzerinde hangi kıtada yer aldığı, komşu ülkeler, çevresinde bulunan denizlere göre olan konumuna ne denir?
A)Özel Konum
B)Matematik Konum
C)Uluslar arası Konum
D)Ulusal Konum

4-.İnsan, hayvan ve bitkilerde hastalık yapan mikrop ve virüs taşıyan silahlar aşağıdakilerden hangisidir?
A)Nükleer Silah
B)Kimyasal Silah
C)Mayın
D)Biyolojik Silah

5- 2. Dünya Savaşı’nda Japonya’ya atılan ve binlerce insanın ölümüne yol açan bomba aşağıdakilerden hangi gruba girer?
A)Kimyasal
B)Biyolojik
C)Nükleer
D)Hiçbiri

6- İnternet aracılığı ile bilgisayarımızda aşağıdaki işlemi yapamayız?
A) E.Mail
B)Ses ve görüntü
C)Bilgi alış-verişi
D)Telsiz haberleşmesi

7-Devletin varlığı için zorunlu olan üç öğe aşağıdakilerden hangisi değildir?
A)Siyasi partiler
B)Egemenlik
C)Ulus
D)Yurt

8-Atatürk’ün sözleri doğrultusunda, cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte vatandaşlık hak ve görevleri yeniden düzenlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu haklarımız arasında yer almaz?
A)Askerlik yapmak
B)Vergi vermemek
C)Kanunlara uymak
D)Seçme ve seçilme hakkı.

9- Anadolu’nun kapılarını sonuna kadar Türklere açan savaş aşağıdakilerden hangisidir?.
A)Miryokefalon
B)Pasinler
C)Kösedağ
D)Malazgirt

10-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk Devletlerinden değildir?
A) Artuklular
B) Saltuklular
C) Hamitoğulları
D)Danişmentliler

11- Anadolu Selçuklu Devletinin en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşanmıştır?
A) İzzeddin Keykavus
B) 2.Kılıç Arslan
C) Alaeddin Keykubat
D)1.Gıyaseddin Keyhüsrev12. Anadolu’da kurulan ilk beyliklerden biri olan Artukoğulları beyliği hangi bölgede kurulmuştur?
A) İzmir çevresinde
B) Mardin ve civarında
C) Erzincan ve civarında
D) Erzurum civa.
13. Selçuklularda gelirleri cami,medrese,aşevi gibi çeşitli sosyal kurumların giderlerine ayrılan topraklara ne ad verilir?
A) Mülk arazi
B) Vakıf Arazi
C)Ikta arazi
D) Has arazi14.Timur İmparatorluğunun kurucusu olan Timur aşağıdaki ünvanlardan hangisini kullanmıştır?
A) Han
B)Şah
C)Emir
D)Padişah15. Dünyanın en güzel mimari eserlerinden birisi olan Tac Mahal aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisi tarafından yaptırılmıştır?
A) Timur
B) Ekber Şah
C) Batu Han
D) Cihan Şah16. –Kış soğuklarından zarar görür
- Bir yıl az bir yıl fazla ürün verir
- En fazla Ege Bölgesinde üretilir
Yukarıda bazı özellikleri verilen tarım ürünümüz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üzüm
B) Zeytin
C) Pirinç
D) Ayçiçeği
17. Ülkemizde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marmara
B) Karadeniz
C) Ege
D) Doğu Anadolu 
18. Aşağıdaki kentlerimizin hangisinin gelişmesinde yer altı kaynaklarının etkisi en azdır?
A) Batman
B) Zonguldak
C) Soma
D) Akhisar
19. Aşağıdaki verilen yerlerden hangisi ülkemizin seyrek nüfuslu alanlarından biri değildir?
A) TuzGölü Çevresi
B) Hakkari Yöresi
C) Yıldız Dağları Yöresi
D) Çukurova Çevresi20. Aşağıdakilerden hangisi plansız kentleşmenin sonucu olarak ortaya çıkan bir durum değildir?
A) Çevre Kirliliği
B) Gecekondulaşma
C) Ulaşım Güçlüğü
D)Hızlı nüfus artışıDoğru cevaplar: 1-B, 2-B, 3-A, 4-D, 5-C, 6-D, 7-A, 8-B, 9-D, 10-C
11-C,
  12-B  13-B  14-C  15-D  16-B  17-A  18-D   19-D    20-D

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER