İNTERAKTİF TESTLER

1- Moğol ve Altınordu devletlerinde devlet işleri nerede görüşülüp karara bağlanırdı?
A) Kurultay
B)Divan
C) Bakanlar Kurulu
D) Meclis

2- Mogollarda ordu komutanina ne ad verilirdi?
A) Noyan
B) Subasi
C) Komutan
D) Emir

3- Mogol Devleti’nin kurulmasindan önce, Mogollar arasinda yaygin olan dinler arasinda yaygin olan dinler arasinda asagidakilerden hangisi gösterilemez?
A) Totemizm
B) Samanizm
C) Islamiyet
D) Budizm

4- Mogollar hangi alfabeyi kullanmislardir?
A) Göktürk
B) Arap
C) Uygur
D) Latin

5- Cengiz Handan sonra kurulan Türk Mogol devletleri döneminde kullanilan Dogu Türkçesi'ne ne ad verilir?
A) Türkçe
B) Kazakça
C) Azerice
D) Çagatayca

6- Türk dilinin Farsça’dan daha zengin oldugunu anlatmak için eser yazan kisi ve yazdigu eser asagidakilerden hangisidir?
A) Ali Sir Nevai-Muhakemet’ül Lugateyn
B) MevlanA)Mesnevi
C) Babür-Babürname
D) Nizamül Mülk-Siyasetname

7- Babür hükümdarlarindan Sah Cihan’in Dünyanin en güzel mimari eserlerinden biri olan Tac Mahal’i yaptirmasinin nedeni asagidakilerden hangisidir?
A) Vefat eden karisina türbe olarak
B) Kendisine saray olarak
C) Yönetim merkezi olarak
D) Kervansaray olarak

8- Anadolu Selçuklularinda “Atabey” adi verilen devlet adamlarinin görevi asagidakilerden hangisidir
A) sehirlerin güvenligini saglamak
B) bilim alaninda çalisalar yapmak
C) adalet islerine bakmak
D) melikleri devlet yönetimine hazirlamak

9- Asagidakilerden hangisi,1526 yilinda Kuzey Hindistan ile Afganistan’i içine alan bölgede kurulan bir Türk devletidir
A) Babürlüler
B) Karakoyunlular
C) Timurlular
D) Altin Orda

10- Timur’un Osmanli Devleti ile yaptigi Ankara Savasi’nin nedenleri arasinda asagidakilerden hangisi yoktur?
A) Osmanli Devleti’ni kendine rakip olarak görmesi
B) Tahtlarini kaybeden Anadolu beylerinin Timur’u Osmanlilara karsi kiskirtmasi
C) Timur’un Anadolu Türk siyasi birligini saglamak istemesi
D) Timur’un ülkesinin sinirlarini genisletmek istemesi


11- Eski Türklerde kadinin toplum içinde saygin bir yeri vardi. Kadinlar da erkekler gibi hükümdar, vali, elçi olabiliyorlar; kararlara katilabiliyorlardi. Devlet makaminda alinmis kararlar, “ Hakan ve Hatun emrediyor ki…” diye baslardi.
Bu parçada dile getirilen görüs, asagidakilerden hangisine bir kanittir?
A) Kadinlarin toplumsal degisimi sagladigina
B) Kadinlarin yönetim islerinde sorumluluk aldigina
C) Yasamda ailenin önemli görüldügüne
D) Kalkinmada kadin egitimine önem verildigine

12- Mogol Devleti’nin kurucusu Cengiz Han, daha önce daginik biçimde yasayan ; asil geçim kaynaklari hayvancilik ve avcilik olan bütün Mogol asilli topluluklari kendi yönetimi altinda örgütledi. Bunun sonucunda toplumsal yapi; han ailesi ve noyanlar, askerler, halk ve köleler olmak üzere dört gruptan olustu.
Bu bilgilere göre, Mogollar için asagidakilerden hangisi söylenemez?
A) Göçebe bir yasam tarzi sürdükleri
B) Siyasi birliklerini kurduklari
C) Siniflara dayali bir toplum olduklari
D) Farkli dini inanislari benimsedikleri

13- Asagidakilerden hangisi Sah Cihan tarafindan yaptirilmistir
A) Ulu Cami
B) Timur Türbesi
C) Halime Hatun Kümbeti
D) Tac Mahal

14- Karakoyunlu Devleti asagidakilerden hangisi tarafindan yikilmistir?
A) Osmanlilar
B) Akkoyunlular
C) Safeviler
D) Babürlüler

15- Mogol Imparatorlugu’nun parçalanmasindan sonra Karadeniz’in kuzeydogusunda kurulmustur. Devletin kurucusu Batu Han, baskenti Saray sehridir.
Bu bilgilerde anlatilan devlet asagidakilerden hangisidir
A) Timur Devleti
B) Babür Devleti
C) Altin Orda Devleti
D) Kazan Hanligi

16- Asagidakilerden hangisi Altin Orda Devleti yikildiktan sonra kurulan devletlerden biri degildir
A) Kirim Hanligi
B) Kazan Hanligi
C) Özbek Hanligi
D) Çagatay Hanligi

....
17. Olgu; herkes tarafından kabul gören kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgilerdir. Buna göre, aşağıda numaralandırılarak verilen bilgilerden hangisi görüş içermektedir? I. Türkiye'de nüfusu en kalabalık il İstanbul'dur. II. Türkiye'nin Güney Yarımküre'de toprağı bulunmamaktadır. III. Paralellerin, boyları kutuplara doğru gidildikçe küçülür. IV. Karadeniz iklimi insan yaşamına en elverişli iklimdir.
A)IV
B)III
C)II
D)I

18. Ülkemizde yıl içinde düşen yağış miktarları bölgelere göre, farklılık göstermektedir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yerşekillerinin çeşitlilik göstermesi
B)Bitki örtüsünün bölgeler arasında farklılık göstermesi
C)Türkiye'nin, Başlangıç Meridyeni'nin doğusunda yer alması
D)Türkiye'nin, Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alması

19. Abbasiler, Türklere ve İranlılara devlet yönetiminde görevler vermişlerdir. Bilim ve mimariye önem vermişler, çok sayıda eseri Arapça'ya çevirmişlerdir. Abbasilerle ilgili verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Bilimi geliştirici çalışmalarda bulunmuşlardır.
B)Hoşgörü siyaseti izlemişlerdir.
C)Kendi soylarından olmayanlara devlet yönetiminde çeşitli görevler vermişlerdir.
D)Sınırlarını Anadolu'ya kadar genişletmişlerdir.

20. Abbasiler: – Türklere askerî ve idari alanlarda önemli görevler vermiştir. – Egemenlikleri altında yaşayan toplumlara hoşgörülü davranmıştır. – Türklerin savaşçılık özelliklerini korumak için Samarra şehrini kurmuştur. Bu bilgiler dikkate alındığında, I. Ülkede yaşayan toplumlar arasında kültürel çatışmalar yaşanır. II. Türkler, İslamiyet'i kabul etmiştir. III. Abbasiler, Türkler'den özellikle askerî alanda yararlanmıştır. çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

CEVAPLAR
1-A 2-A 3-C 4-C 5-D 6-A 7-A 8-D 9-A 10-C 11-B 12-D 13-D 14-B 15-C 16-D 17A 18A 19D 20C


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER