İNTERAKTİF TESTLER

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem soyut hem somut isim vardır?

A)Dostluk insanların ilacıdır.
B)Kaş yapayım derken göz çıkardı. 
C)Her taraf çamur ile örtülmüş.
D) Gözlerini kapatınca Adana'yı görürdü.2.Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamir vardır?
A)Versem kendimi bütün bütün
B)    Bir yelkenli olup engine;
C)Kansam bir an güzelliğine
D) Kuşlar gibi serseri ömrün.


3.Niteleme sıfatlarının anlamını kuvvetlendirmeye "pekiştirme" denir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde böyle bir kul­lanım vardır?
A) Toprak kımıldıyor yavaş yavaş 
B)Gün doğuyor şehrin üzerine
C)Bembeyaz gece çiçeklerine
D)Sabahla düşüyor bir damla yaş.

4.Henüz tanımadığın yurduna bir zambağın Işıltıyla yürümek öylesine güzel ki Saatler yine kırık; anılar darmadağın Yelkovan kahverengi, akrep siyahtır belki
Yukarıdaki dörtlükte kaç tane zarf vardır?
A) 5                             B) 4
C) 3                             D)2

5."Zamirle kurulan isim tamlamalarında bazen za­mir düşer, onun görevini iyelik eki üstlenir."
Açıklamaya örnek olmayacak bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A)Mor menekşe olsam çevrende açmam.
B)    Ala geyik olsam suyundan içmem.
C)Yavru kartal olsam üstünde uçmam.
D)    Dönüp de senin yüzüne bakmam
6.Aşağıdakilerin hangisinde "ama' bağlacı ye­rinde kullanılmamıştır?
A) Güzel yer ama havasını beğenmedim. 
B)Çok çirkin ama inatçı bir adam. 
C) Sorular kolay ama çok dikkat istiyor. 
D)Çok zengin ama cimri bir insandır.

7.Bahar geldi, bahar geldi, 
Gök gürledi sevincinden.
           I
  Mor bulutlar inci saçtı,
   II
  Türlü türlü çiçek açtı. 

Ak papatya, al gelincik 
III

Bir mavilik, bir güzellik 
  IV

Şiirde altı çizili sözcüklerden hangisi tür ba­kımından diğerlerinden farklıdır?

A) I       B) II       
C) III     D) IV

8.Düşüvermişim bir kez ortasına bu kentin Başını kaldırıp da kimseler bakmaz bana.

Yukarıdaki dizelerde kaç tane çekimli fiil var­dır?
A)1
B)2
C)3
D) 49.        I. Baştan başa sis, gölge, bulut, küldü içim
II.             Sen karşıma çıktığın gün güldü içim
III.    Çevremde çiçekler açtı nisan nisan
IV.       Artık, gülücüklerinle gül güldü içim.
Dörtlüğün hangi dizelerinde isim, ek fiille çe-kimlenmiştir?
A) I. ve II.                    
B) I.
ve IV.
C) II. ve IV.                  
D) II.
ve III

.10. Hangi cümledeki ikileme, sıfat görevinde kul­lanılmıştır?

A)Annem merdivenleri ağır ağır çıktı.
B)Polisler sokağı ev ev aradılar. 
C)Sıra sıra binaları geçip yola çıktık. 
D) Bahçemizde çeşit çeşit dizildiler.11. "Babasından gelen mektupları özlemle okur, bü­yük bir itinayla saklardı." Cümlesindeki fiilimsinin çeşidi nedir?

A) Isim-fiil            
B) Yardımcı-fiil
C)Zarf-fiil             
D) Sıfat-fiil

12. "Kara" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde zarf görevinde kullanılmıştır?
A)Kazanana kadar akla karayı seçtim.
B)Kara gündür bir gün biter. 
C)Kara elmas Zonguldak'ta çıkar. 
D) Adam kara kara düşünüyordu.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır?
A)Öğretmen bu şiiri neden okumuyor?
B)Hangi anne, çocuğuna kızabilir?
C)Onunla saatlerce ne konuştunuz? 
D)Çayınızı nasıl içersiniz?

14. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gö­rev yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A)ikramiyesiyle yazlık ev almayı düşünüyor.
B)    Ege'deki yangında birçok zeytinlik yandı. 
C)Çok fazla çalıştığı için bitkinlik hissediyordu. 
D)Ayçiçek tarlasına korkuluk hazırlandı

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf yoktur?
A)Hele bir büyüyeyim, görürsünüz
B)Odanı devamlı temiz tutmalısın.
C)Bütün soluğumuz bu toprak için.
D)   Vur kardeşim, davula bir daha vur.

    16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ısım tamla-
          ması bir sıfat tarafından nitelenmiştir?
A)Toprak kımıldıyor yavaş yavaş,
B)   Gün doğuyor şehrin üzerine
C)   Bembeyaz gece çiçeklerine 
D)Sabahları düşüyor, bir damla yaş


17. "Kadar" edatı aşağıdaki cümlelerin hangisin­de "Kış için üç ton kadar yakıt aldık." cümlesin­deki ile aynı anlamda kullanılmıştır?
A)Tarlada otuz kadar ağaç vardı. 
B) Annesi kadar özlemişti öğretmenini. 
C)Çocuğunu buluncaya kadar aradı. 
D) Eve gidene kadar konuşmadı.18. İçimde hatıralar delik deşik
Mektupları okudum seçip seçip
Karanfili kokladım senin içjn
Odam hasret kokuyor.
Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcüklerin tü­rü sırasıyla hangisidir?
A) isim-zarf-sıfat-edat
B) Isim-isim-zarf-edat
C) Sıfat-zarf-zarf-bağlaç
D) isim-isim-sıfat-bağlaç

 

19. Aşağidakilerin hangisinde anlam kayması vardır?
A) Elbet bir gün bize de gün doğacak.
B)    Bugünlerde eve fazla gelmedi.
C) Her zaman ödevlerini bitirip öyle uyuyor.
D)    Kendisine söyleyecektim ama uyuyor.

20. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak, Ben aşkımla bahar getirdim sana. Tozlu yollarından geçtim uzak İklimlerden şarkılar getirdim sana.
Yukarıdaki mısraların hangisinde fiilimsi kul­lanılmıştır?
A) 1                              B) 2
C) 3                             D) 4

1. A 2. A 3. C 4. A 5. D 6. B 7. A 8. B 9. B 10. C

11.D 12. D 13. C 14. A
15. C 16. C 17. A 18. B 19. C 20. A


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER