SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)   
1. x bir tam sayı -5< x < 2 olduğuna göre x in yerine yazılabilecek tam sayılar kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)-5,-4 ,-3,-2
B) -4,-3,-2,-1,0
C) -4,-3,-2,-1
D) -4,-3,-2,-1,0,1
2.
A)
B)
C)
D)
2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) -13,-9,-20 sayılarından en büyük olanı -20 dir.
B) -6 ile +3 arasında 8 tane tam sayı vardır.
C) -6,+1,-10 sayılarından en büyük olanı +1 dir.
D) |-2|,+3,|-6| sayılarından en büyük olan |-6| dır.
3.
A)
B)
C)
D)
3. İki basamaklı en küçük negatif tam sayı ile iki basamaklı en küçük pozitif tam sayının toplamı kaçtır?
A) -98
B) -89
C) 0
D) 9
4.
A)
B)
C)
D)
4. x bir tam sayı -5< x < 2 olduğuna göre x in yerine yazılabilecek tam sayılar kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)-5,-4 ,-3,-2
B) -4,-3,-2,-1,0
C) -4,-3,-2,-1
D) -4,-3,-2,-1,0,1
5.
A)
B)
C)
D)
5. a-(-7) = -13 işleminde a yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 13
B) 6
C) -20
D) -35
6.
A)
B)
C)
D)
6. |-23|+9+|-16|-|-5| İşleminin sonucu kaçtır?
A) 40
B) 41
C) 43
D) 45
7.
A)
B)
C)
D)
7. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) -2<+3
B) I-3I=3
C) I-3I>I+2I
D) 0<-2
8.
A)
B)
C)
D)
8. -45 <-10<-20><-10<-20> A) -10 ile -20
B) I-100I ile -45
C) -45 ile -20
D) I-100I ile -20
9.
A)
B)
C)
D)
9. -3, 0, |-4|, +2 tam sayılarının sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) |-4| > +2 > 0 > -3
B) +2 > 0 > |-4| > -3
C) |-4| > -3 > +2 > 0
D) +2 > 0 > -3 > |-4|
10.
A)
B)
C)
D)
10. -5 ile +5 arasında bulunan tam sayılar kaç tanedir?
A) 8
B) 4
C) 5
D) 9
11.
A)
B)
C)
D)
11. -18 ile +20 arasında bulunan tam sayıların toplamı kaçtır?
A) 19
B) 37
C) 38
D) 39
12.
A)
B)
C)
D)
12. x bir tam sayı -5< x < 2 olduğuna göre x in yerine yazılabilecek tam sayılar kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)-5,-4 ,-3,-2
B) -4,-3,-2,-1,0
C) -4,-3,-2,-1
D) -4,-3,-2,-1,0,1
13.
A)
B)
C)
D)
13. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) En küçük asal sayı 3’tür.
B) Sıfır pozitif tam sayıdır.
C) Sayma sayıları sıfırdan başlar
D) Doğal sayılar sıfırdan başlar.
14.
A)
B)
C)
D)
14- (+7)+(-2).(+4)=?işleminin sonucu aşağıdaki ifadelerden hangisinde verilmiştir?
A)En küçük pozitif tam sayıdır.
B) En küçük asal saydır
C)(+16) +(+4)
D) En büyük negatif tam sayıdır
15.
A)
B)
C)
D)
15- işleminin sonucu kaçtır?
A) -70
B) +68
C) -76
D) +92
16.
A)
B)
C)
D)
16- (-4)×a×3=84 ifadesindeki a nın değeri kaçtır?
A) -8
B) -7
C) 6
D) 7
17.
A)
B)
C)
D)
17- Aşağıdaki sıralamadan hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
18.
A)
B)
C)
D)
18- a, b ve c pozitif tamsayılar olmak üzere, a.b=13 ve b.c=37 ise a+2.b-c ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)-23
B)-22
C)22
D)3
19.
A)
B)
C)
D)
19- işleminin sonucu kaçtır?
A)41
B)29
C)
D)
20.
A)
B)
C)
D)
20- işleminin sonucu kaçtır?
A) 62
B) 24
C)58
D)36
21.
A)
B)
C)
D)
21- Aşağıdaki hangi işlemin sonucu negatiftir?
A) ( -3).(6-7)
B) (5-7).(-3+1)
C) -2.(-1+3)
D) (-2).(-3)
22.
A)
B)
C)
D)
22- (-2 ). ( +3 ).x = 12 eşitliğinde x yerine yazılması gereken tam sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) -3
B) -2
C) 2
D) 3
23.
A)
B)
C)
D)
23- Aşağıdaki sıralamalardan hangileri doğrudur? 1-) -5/6 > 11/-12 2-) -1/3 < 5/4 3-) - (-11)/15 > 36/-45
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) Yalnız 3
D) 1,2,3
24.
A)
B)
C)
D)
24- -6. a. 2 = -36 ise, a aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3
B) -3
C) -14
D) 14
25.
A)
B)
C)
D)
25- (-16:4)+[-(-24):(-3)] işleminin sonucu kaçtır?
A)-12
B)2
C)4
D)10
  HAZIRLAYAN:ErcanYEŞİLYURT   
......