SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiildir?
A) Kazandığı bu başarı onu şımartmış, daha da olgunlaştırmıştı.
B) Onun gelişiyle toplantı hareketlendi.
C) Seni avlamak için kurdum bu tuzağı.
D) Kış için hazırlıklara başlamalıyız.
2.
A)
B)
C)
D)  
Tokatla Niksar arasında Bir küçük ev görünür uzaktan. Kütükten duvarlı, önünde çeşme akar, Yeşermiş bir topraktan. Yukarıdaki dörtlükte kaç sözcükte ünsüz benzeşmesi vardır?
A)2
B)3
C)4
D)1
3.
A)
B)
C)
D)
Sen ve ben, gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız; Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız! Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader; Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider! Yukarıdaki dörtlükte kaç kelimede ünsüz yumuşaması gerçekleşmiştir?
A)1
B)2
C)3
D)4
4.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin yazımında yanlışlık vardır ?
A) Her şey olacağına varır.
B) Birtakım insanlar beni kızdırmaya çalışıyor.
C) Bir çoğu seni anlamamakta ısrar ediyor.
D)Kitaplardan herhangi biri gerekebilir.
5.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerdeki eylemlerin hangisi gereklilik kipi eki almıştır ?
A) Bence doktora gitmelisin.
B) Keşke herkes senin gibi düşünse.
C) Akşam yemeğini bizim evde yiyelim.
D) Sana aldığım hırkayı buraya getir.
6.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki almış sözcük yoktur?
A)Kapıdaki yaşlı adam içeri girdi.
B)Misafirler, kırmızı perdeli odayı çok svmişler.
C)İki katlı ahşap köşk çok eskiydi.
D)Yazları köşkün bahçesinde kahvaltı yaparım.
7.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması olayına bir örnek vardır?
A)İlaçları kullanınca iyileşti.
B)Bahçıvan çiçekleri suladı.
C)Mektubunu aldım.
D)Bayramda hediyeler dağıttı.
8.
A)
B)
C)
D)
“ Anahtarı kaybedince kilidi kırıp açtılar. ” cümlesinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A)Ünsüz benzeşmesi
B)Ünlü daralması
C)Ünlü düşmesi
D)Ünsüz yumuşaması
9.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisi “fiil kökü-yapım eki-yapım eki-kip eki” yapısındadır?
A) Sevinçli
B) Korkusuzdu
C) Geçmişte
D) Yanlıştır
10.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek vardır?
A) Bağcı çocukları kovalıyordu.
B) Amcamlar yarın gidecek.
C) Sınıfta çok gürültü var.
D) Sıraları bu tarafa taşıyın.
11.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi iyelik eki almıştır? a)kavram b)kalemlik c)gittim d)sıram
12.
A)
B)
C)
D)
“tatlı” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır.
A) Tatlıları yemeğin arkasından yiyeceğiz.
B) Talı kurabiyeleri tuzlulardan daha çok seviyorum.
C) Şerbet çok tatlı olmuş.
D) Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır.
13.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sessiz yumuşaması vardır.
A)Kitabım çantamda kalmış.
B)Bu gün milletçe mutlu ve gururluyuz.
C)Anahtarı bulamayınca kapıyı kırdılar.
D)Güzel konuşan insanları herkes sever.
14.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sessiz sertleşmesi (sessiz benzeşmesi) kuralı uygulanmıştır.
A)Pırıl pırıl güneşli bir gündü.
B)Sokakta çocuklar oynuyorlar.
C)Yaralı hayvan acıyla inledi.
D)Pencereden sokağı görebiliyordu.
15.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü isim soyludur?.
A) süzgeç
B) yazı
C) yazar
D) çicekçi
16.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerden hangisi çekim eki almıştır.?
A) dalgıç
B) mahallede
C) gözlük
D) kayıkçı
17.
A)
B)
C)
D)
Kitaplar uyarıcıdır, dosttur çoğu kez. Ama doğayla, gerçekle insanla aramızda duvarlar örmemelidirler. Bizi insana, doğaya, ışığa götürdükleri ölçüde yararlı ve değerlidirler. Parçaya göre aşağıdaki özelliklerden hangisi kitapta bulunmamaktadır?.
A) Dostumuz olmalıdırlar.
B) Bizi uyarmalıdırlar.
C) Bizi aydınlatmalıdırlar.
D) Doğayla, gerçekle, insanla aramızda duvar örmelidirler.
18.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir yargıdır?
A) Şairin, sesini daha geniş kitlelere duyurabilmesi için dergilerde daha sık görülmesinde yarar var.
B) İyi bir romancı, şiir yazamaz; ama iyi bir şair, roman yazabilir.
C) En iyi tatil, ormanda yapılan tatildir.
D) Öykünün yanı sıra birçok şiir yazmış, bunlardan bazıları bestelenmiştir.
19.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)Birkaç gün sonra seni arayacağım.
B)Sana her şeyi anlatacağım.
C)Biraz acele etsen iyi olur.
D)Bu konuda herhangi bir şey söylemedi.
20.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki atasözlerinden hangisine sert ünsüz yumuşaması yoktur?
A) Meyveli ağacı taşlarlar.
B) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
C) Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
D) El, elin eşeğini ıslık çalarak arar.
21.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki dizelerin hangisinde, sertleşme (benzeşme) olayı yoktur?
A) Çocuktum, ufacıktım;
B) Top oynadım, acıktım.
C) Buldum yolda bir erik,
D) Kaptı bir ala geyik.
22.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki deyimlerden hangisinde kaynaşma sesi kullanılmamıştır?
A) köşeye sıkışmak
B) uykusu kaçmak
C) gözüne kestirmek
D) oyuna gelmek
23.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapılışı bakımından Türkçenin ses özelliklerine uygundur?
A) prenses
B) şaibe
C) bodrum
D) müddet
24.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Resmi Gazete’de okuduklarım şaşırtıcıydı.
B) Bu akşam Ahmet Bey ve eşi bize gelecekmiş.
C) Ödevlerimi yaparken Pınar ablamdan yardım alıyorum.
D) Aslan ve Çitanın hızlı hayvanlar olduğu söylenir.
25.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama vardır?
A) Atasözleri ve deyimler, konuşmamızı daha etkili kılar.
B) Kütüphanemize yeni kitaplar da alalım.
C) Beğendiğim bir kitabın bitmesini istemem.
D) Kitapları yanımızdan hiç ayırmayalım.
   

    
......