SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)
‘Simitçinin sesi duyuluyor.’ Cümlesinde hangi ses olayı meydana gelmiştir?
A)Ünsüz benzeşmesi
B)Ünsüz yumuşaması
C)Ünlü daralması
D)Ünlü düşmesi
2.
A)
B)
C)
D)  
Aşağıdaki kelimelerden hangisi kök olarak kullanılabilir?
A) Yapıt
B) Okul
C) Balık
D) Yaşlı                                                                                          
3.
A)
B)
C)
D)
‘’Olaylar karşısında her zaman sabredermiş .‘’ Yukarıdaki cümlede bulunan altı çizili kelimede hangi ses olayları vardır?
A) Ünsüz türemesi-Ünsüz benzeşmesi
B) Ünlü düşmesi- Ünsüz yumuşaması
C) Ünlü düşmesi- Ünsüz benzeşmesi
D) Ünsüz yumuşaması- Ünsüz türemesi
4.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almıştır ?
A) Gözcü
B) Silgi
C) Sevinç
D) Ormanlar
5.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök halindedir A-Kayak B-Okul C-Şehir D-Saygı
6.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerin hangisinde ünlü düşmesine uğrayan bir kelime yoktur?
A) Boylu boyunca uzanmak
B) Bağrına taş basmak.
C) Aklı başından gitmek
D) Boynu kıldan ince.
7.
A)
B)
C)
D)
Hangi isimde sert ünsüz yumuşaması yoktur?
A- Kılıcı
B- Duvarı
C- Yüreği
D- Dudağı
8.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki koyu yazılı sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?
A) Bu konuda düşüncelerimizi açıkça söyleyeceğiz.
B) Anlayabildiklerimizi size de anlatalım.
C) Ali, markete doğru gideceğini söyledi.
D) Etrafta kimseyi görememiştik.
9.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisinde “-cı” yapım eki sözcüğün gövdesine getirilmiştir?
A) Sıvacı
B) Kapıcı
C) Yolcu
D) Gözlükçü
10.
A)
B)
C)
D)
‘’ Çalışan insan her zaman başarılı olur.’’ Cümlesinde büyük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
11.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem yapım eki hem de çekim eki vardır?
A) Sıkılgan
B) Evlerde
C) Gizledi
D) Verici
12.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna “-a,-e,-ı,-i,-u,-ü” ünlülerinden biri getirildiğinde ünsüz yumuşaması olmaz?
A) Millet
C)Yurt
B) Tabak
D)Kasap
13.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Her şey duraklama ile başlar.
B) Konuştuğum herkez beni yanlış anladı.
C) Geldiğini görünce çok sevindim.
D) Bu kitabı çok seviyorum.
14.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerin hangisinin sonunda yumuşak sessiz harf yoktur?
A) İşlem
C) Ters
B) Bozgun
D) Çalgısız
15.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerin hangisinde hem yapım hem de çekim eki almış bir sözcük vardır?
A) Bu kaliteli bir boyaydı.
B) Boyca Metin daha kısaydı.
C) Kış tüm şiddetiyle geldi.
D) Babamın yazısı çok güzeldir.
16.
A)
B)
C)
D)
“-cı” eki aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna geldiğinde sözcükte bir ünsüz benzeşmesi olmaz?
A) Kayık
B) Süt
C) Yağ
D) Kitap
17.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “göstermek” sözcüğü diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır.
A) Elindeki kitabı bize gösteriyordu.
B) Bize gösterdiğin gibi yapıyoruz.
C) Yaşlı olmasına rağmen genç gösteriyordu.
D) Bize arabasını göstermeye gelmiş.
18.
A)
B)
C)
D)
“Çenesi düşük” deyiminin anlamı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir.
A) Gereksiz konuşan
B) Çok aceleci
C) Anlayışsız
D) Konuşmasını bilen
19.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisi genelden özele doğru sıralanmıştır.
A) Türkiye-İç Anadolu-Ankara-Anıtkabir
B) İç Anadolu-Ankara-Türkiye-Anıtkabir
C) Anıtkabir-İç Anadolu-Ankara-Türkiye
D) Ankara-Türkiye-İç Anadolu-Anıtkabir
20.
A)
B)
C)
D)
Dil,insan hayatının vazgeçilmez unsurlarından biridir.Dilsiz bir hayatı düşünmek bile abestir.”Dil olmazsa tarih, kültür,edebiyat ve medeniyet de olmazdı” diyen Mehmet Kaplan haklıdır.” Parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?
A) Benzetme
B) Karşılaştırma
C) Alıntı yapma
D) Tanımlama
21.
A)
B)
C)
D)
“Sende vefasız çıktın.” cümlesindeki yazım yanlışının benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) İstanbul’da,Boğaziçi’ndeyim.
B) Tarifsiz kederler içindeyim.
C) İlk görevime bu şehirde başladım.
D) Oturmuşda bir türkü tutturmuşum.
22.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmamıştır?

A) Derdimi kimseye söylemek istemiyordum.

B) Hukuka uygun hareket etmeliyiz.

C) Kadının bebeği ağlıyordu.

D) Sandığın içindekileri merak ediyorum.
23.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerde altı çizili eklerden hangisinin görevi diğerlerinden farklıdır?
A) O, seni sözde çok seviyormuş.
B) Evinde temizliğe çok önem veriyor.
C) Bahçede rengârenk güller açmış.
D) Sokakta tek başına kalınca çok korktum.
24.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi birden çok çekim eki almıştır?
A) Uzaklardan bir gemi yaklaşıyor bu liman

A)
B) Yakın bir zamanda orada olacak.
C) Gözlükçüye tanımadığım birisi geldi.
D) Kitaplar, insanların en yakın dostlarıdır.
25.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Yalnız kalmayı bilirim.
B) Hiçbir şey beni üzemez artık.
C) Bir çok insanla tanıştım.
D) Her bir sayfayı kontrol edin.
  KAYNAK:www.sorubak.com   
......