SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)      


I. Bir kelimenin anlamlı en küçük parçası kelimenin köküdür.
II. Yapım ekleri yeni kelimeler türetmez.
III. Çekim ekleri yeni kelimeler türetir.
IV. Her zaman yapım ekleri çekim eklerinden önce bir kelimeye eklenir.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
A)I, III
B)I,IV
C)II, III
D)II, IV

                                                                                              

2.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?
A) Arkada kalan şehir ufaldıkça ufalıyordu.
B) Temizlenen çatallar pırıl pırıl parlıyordu.
C) Bütün kasabalı sokaklara döküldü.
D) Sandalyeyi kendine doğru çekti.
3.
A)
B)
C)
D)

Kirazın derisinin altında kiraz
Narın içinde nar
Benim yüreğimde boylu boyunca
Memleketim var.
Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte görülen ses olayı nedir?
A)Ünsüz Benzeşmesi
B)Ünsüz Yumuşaması
C)Ünlü Düşmesi
D)Ünlü türemesi
4.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki deyimlerden hangisinin karşısında verilen açıklaması yanlıştır?
A)Açık kapı bırakmak: Gerçeği çekinmeden söylemek
B)Açıkta kalmak: İş ve görev bulamamak
C)Açığa alınmak: Görevine son verilmek
D)Açığa çıkmak: Belli olmak, anlaşılmak
5.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır?
A)Günlerdir onun yolunu gözlerim.
B)Kapılar, merdivenler mavinin serinliğinde yüzüyor.
C)Buralara yaşamın hep ağır çekim yürüdüğünü düşledim.
D)Yaşamın her an yeniden, yeniden bağışlanıyor.
6.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem de benzeşmesi kuralı vardır?
A)Bu yapının işçiliği Mimar Sinan’a aittir.
B)Bu toprağa bol gübre vermeliyiz.
C)Dün dişçiden randevu aldım.
D)Bu baskının başka bir örneği yok.
7.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel yargı vardır?
A)Hayat her zaman güzeldir.
B)Yazarın mükemmel bir anlatımı var.
C)Daha önce bu kadar iyi bir filme gitmemiştim..
D)Yazarın yirmiden fazla öykü kitabı var.
8.
A)
B)
C)
D)
Bir konunun fazla derinleştirilmeden, biriyle sohbet ediyormuş gibi anlatıldığı yazılara ne denir?
A)Makale
B)deneme
C)masal
D)söyleşi 209-Gerçek ya da gerçeğe uygun biçimde tasarlanmış hayat olaylarının bir temel düşünce etrafında yer ve zaman belirtilerek anlatıldığı kısa yazılar hangisidir?
A)Roman
B)Öykü
C)Fıkra
D)Anı
9.
A)
B)
C)
D)
Gerçek ya da gerçeğe uygun biçimde tasarlanmış hayat olaylarının bir temel düşünce etrafında yer ve zaman belirtilerek anlatıldığı kısa yazılar hangisidir? A)Roman B)Öykü C)Fıkra D)Anı
10.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman anlamı yoktur?
A)Büyüklerine saygılı ol.
B)Kültürümüzü tanıtmak için bütün Orta Asya’yı dolaşmış.
C)Bu akşam televizyonun karşısında uyumuşum.
D)Kitaptaki konuyu yeni okuyor.
11.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi köktür?
A)Dutluk B ) Yurttaş C ) Yavrucak D ) Balık
12.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerden hangisi aldığı ekin çeşidi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)Açık
B)Kapanık
C)Aldık
D)Bulanık
13.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerden hangisi ünsüz yumuşamasına örnektir?
A)Gönlünü
B)Sokaktan
C)Omzu
D)Ağaca
14.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur?
A)Perdenin kıvrımları güzel görünüyor
B)Otlar sararmaya başladı
C)Alnımızda bilgilerden bir çelenk
D)Burnunun ucunu bile göremiyordu
15.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?
A)Karşı dağlarda bol ağaç vardı
B)Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun
C)Arkadaşımın cevabını beğenmedim
D)Hiçbir şeyi dert etmezdi.
16.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? a)Astarı
B)Pikniğe
C)Uzaktan d)Aklını
17.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük iki ayrı yapım eki almıştır?
A)Çarpık yapılaşma görünümü bozuyor
B)Yavrucak soğuktan tir tir titriyordu
C)Ölçüsüz davranışları yüzünden pek sevilmezdi
D)Ölüm korkusu bütün insanlarda vardır
18.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sonunda “-ca, -ce”eki getirilirse sözcükte ünsüz sertleşmesi görülür?
A)Uzun
B)Hafif
C)Kolay
D)Sessiz
19.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi olmuştur?
A) Elindeki gazeteyi sessizce okuyor.
B) Ailesinden uzak kalınca onların değerini anladı.
C) Sevinçten ne yapacağını bilmiyor.
D) Tatilde buz patenine gitmek istiyor.
20.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?
A) Masa örtüsünün rengini beğenmedi.
B) Kalemimin ucunu açıp yerime oturdum.
C) Bu mevsimde denizin dibini göremezsin.
D) Coğrafya sınavına büyük bir titizlikle hazırlandı.
21.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde hem yapım eki hem çekim eki vardır?
A)Arabacı
B)Arabalar
C)Arabacıyım
D)Araba
22.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki noktalama işaretlerinin hangisinden sonra cümleye büyük harfle başlanmaz?
A)Nokta
B)İki nokta
C)Soru İşareti
D)Noktalı virgül
23.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde bir çelişki söz konusudur?
A)Doğruluk minarede kalmış, onun da içi eğri.
B)Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
C)Doğru söyleyenin tepesi delik olur.
D)Doğru söz acı gelir.
24.
A)
B)
C)
D)
Bahtiyarlık ( ) çalışmak ( ) eser vermek ( ) yaratmak ve başkalarına iyilik etmektir ( ) Bu cümlelerde boş bırakılan yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A)(,) (,) (,) (.)
B)(;) (,) (,) (...)
C)(;) (,) (,) (.)
D)(;) (,) (;) (!)
25.
A)
B)
C)
D)
Şiirde genellikle içerik biçimi belirler,ama ondan ayrılamaz. Tersine onunla bir bütün oluşturur.Bir şiirin başarısı,bu bütünün tutarlılık ve güzelliğine bağlıdır.Doğrultu ne denli doğru olursa olsun, eğer biçim zayıfsa içerik de istenen güzelliğe ulaşmaz.Estetikçe yetersiz bir eserin biçimine de en az içeriği kadar önem verilmelidir. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)Şiirde konuya gereken önem verilmelidir.
B)Şiirde konu anlatım biçimini belirler.
C)Şiirde konu ile anlatım aynı önemde olmalıdır.
D)Şiiri şiir yapan içeriktir.
      
......